Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ucieczka od kredytów, co robić dalej?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-19

Mam niespłacone kredyty. Uciekłam od nich z Polski. Komornik odwiedza mój były dom, jednak już tam nie mieszkam i jestem nieuchwytna dla niego. Chcę jednak wziąć odpowiedzialność za te pożyczki i zacząć je wpłacać. Bardzo boję się pętli finansowej. Jak ruszyć te sprawy? Odsetki pewnie są ogromne.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

W Pani sprawie należy rozpatrzyć dwie możliwości.

Pierwsza kwestia to odpowiedzialność cywilno-prawna i kwestia egzekucji. Jak wiadomo – długi trzeba spłacać. Komornik jest organem służącym do egzekucji.

Należałoby sprawdzić w Pani przypadku, czy części długów nie da się anulować – nie fizycznie, ale uniemożliwić ich dalszą egzekucję. W tym celu należałoby sprawdzić, czy pozwy nie zostały poskładane zbyt późno do sądu, czy roszczenie w momencie uzyskiwania tytułu wykonawczego nie było przedawnione. Jeśli było przedawnione– trzeba złożyć wniosek o przywrócenie terminu i sprzeciw powołując się na zarzut przedawnienia. Dług nie zniknie, jakaś firma windykacyjna pewnie będzie się o niego upominać, ale komornik straci możliwości działania.

Jest to o tyle niekomfortowe, o ile wymaga sprawdzenia u komornika tytułów egzekucyjnych, sprawdzenia potem w sądzie stanu sprawy na dzień złożenia pozwu czy uzyskania klauzuli BTE. Potem, o ile jest to słuszne – działać.

Komornik, nie znając Pani adresu zamieszkania, zawiesi postępowanie, wzywając wierzyciela do wskazania adresu zamieszkania dłużnika. Po roku umorzy postępowanie.

Bezczynność wierzyciela przejawiająca się w niepodejmowaniu przez niego czynności przez okres jednego roku lub niezażądaniu podjęcia zawieszonego postępowania powoduje umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jeśli chodzi o rodzaj nie podejmowanych czynności, trzeba zauważyć, iż zależy to od rodzaju i sposobu egzekucji, np. przy egzekucji z nieruchomości od wniosku wierzyciela i złożenia przez niego dokumentów przewidzianych w art. 943 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) zależy opis i oszacowanie zajętej nieruchomości, przy egzekucji zmierzającej do odebrania rzeczy ruchomych od dłużnika niezbędne jest stawiennictwo wierzyciela, jeżeli wniósł on o dokonanie tej czynności w jego obecności (art. 1044).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpi na skutek jego zawieszenia na wniosek wierzyciela, jak i z urzędu, przy czym okres zawieszenia postępowania nie może trwać dłużej aniżeli jeden rok. Termin roczny liczy się od ustania przyczyny zawieszenia. W doktrynie wypowiedziano pogląd, że umorzenie postępowania nie nastąpi mimo trwania zawieszenia przez okres jednego roku, jeżeli wierzyciel nie miał możliwości podjęcia postępowania. Dotyczy to zawieszenia postępowania w razie zaprzestania czynności przez organ egzekucyjny wskutek siły wyższej lub w razie zawieszenia z powodu braku należytej reprezentacji wierzyciela, dla którego w ciągu roku nie został ustanowiony przedstawiciel ustawowy (np. J. Korzonek, Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, s. 618). Temu poglądowi trafnie sprzeciwił się E. Wengerek. Według tego autora art. 823 K.p.c. nie ogranicza w każdym wypadku okresu zawieszenia do roku, lecz nakazuje liczyć termin roczny od ustania przyczyny zawieszenia. Okres roczny będzie miał miejsce w wypadku zawieszenia postępowania na wniosek wierzyciela.

Problematyczne jest, że wierzyciel – NIGDY KOMORNIK – może uzyskać wykonalność wyroku za granicą. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Po uzyskaniu wyroku sądowego następnie uzyskać zaświadczenie o jego wykonalności (wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr V do Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 44/2001). Wniosek o takie zaświadczenie musi zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma oraz podpis strony lub jej pełnomocnika.

Następnie wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o wykonanie orzeczenia, który składa się do sądu albo innego właściwego organu za granicą (wykaz odpowiednich organów wykonawczych znajduje się w załączniku II do rozporządzenia nr 44/2001).

Takowy może być egzekwowany przez zagraniczne organy egzekucyjne. Rzadko się to zdarza, ale zdarza.

Tak jak pisałam – są dwie możliwości – druga to odpowiedzialność karna za wyłudzenie. Niestety banki czasem składają takie zawiadomienie do prokuratury żądając ścigania, szczególnie wtedy, gdy żadna rata nie została spłacona.

Oszustwo jest jednym z najczęściej spotykanych przestępstw w obrocie gospodarczym.

Omawiane przestępstwo zachodzi, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  • sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
  • wprowadza inną osobę w błąd albo wykorzystuje jej błąd lub niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania i w ten sposób,
  • doprowadza ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego – art. 115 § 4 kodeksu karnego. Jest to każde przysporzenie majątku lub uniknięcie strat albo zmniejszenie obciążeń. Jeżeli sprawca działa z innych pobudek (np. zemsty), to doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie jest oszustwem.

Doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem będzie przestępstwem oszustwa jedynie wtedy, gdy zostało dokonane za pomocą wprowadzenia jej w błąd lub wykorzystaniu jej błędu. Wprowadzenie innej osoby w błąd polega na wytworzeniu u niej błędnego przekonania o stanie rzeczy istotnym dla danej sprawy. Przykładowo, może to polegać na przekonaniu kontrahenta o swojej dobrej sytuacji finansowej, o zamiarze spłaty zaciągniętej pożyczki lub zapłaty za pobrany towar, a także zapewnieniu o nieistnieniu wad kupowanego towaru lub o istnieniu jego szczególnych zalet. Wprowadzenie przez sprawcę w błąd może nastąpić w jakikolwiek sposób – słowem, gestem, przedstawieniem dokumentów sfałszowanych lub stwierdzających nieprawdę itp. Wykorzystanie cudzego błędu polega zaś na zaniechaniu działania, oczekiwanego według standardów obrotu, w którego wyniku osoba dokonująca rozporządzenia mieniem mogła zorientować się w rzeczywistym stanie rzeczy np. co do wypłacalności kontrahenta czy istotnych cech nabywanego towaru. Istotne tutaj jest to, iż sprawca nie wywołał błędu u osoby dokonującej czynności będącej rozporządzeniem mieniem.

Artykuł 286 § 1 Kodeksu karnego przewiduje jeszcze jedną formę oszukańczego zachowania – wykorzystanie niezdolności pokrzywdzonego do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Sytuacje takie w obrocie gospodarczym występują jednak niezmiernie rzadko.

Istotą przestępstwa oszustwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego jest doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Rozporządzenie mieniem to każda czynność wywołująca przesunięcie majątkowe: zapłata określonej sumy pieniężnej, wydanie towaru, wykonanie usługi itp.

Z oszustwem będziemy mieli do czynienia jedynie wtedy, gdy rozporządzenie mieniem będzie obiektywnie niekorzystne. Niekorzystność rozporządzenia mieniem najczęściej przejawia się niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez drugą stronę umowy jej zobowiązania np. niezapłacenie umówionej ceny za dostarczony towar lub usługę, w wyniku czego pokrzywdzony poniesie stratę majątkową lub nie osiągnie spodziewanych korzyści. Nie każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest przestępstwem oszustwa. Będzie tak dopiero wtedy, kiedy sprawca w chwili dokonywania przez inną osobę czynności rozporządzającej miał zamiar doprowadzenia jej do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem. Chodzi więc o sytuację, w której ktoś w momencie zawarcia umowy pożyczki lub pobrania towaru z odroczonym terminem płatności ma świadomość, iż pożyczki nie spłaci czy też nie uiści ceny za pobrany towar. Jeżeli niewykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, z których sprawca nie mógł zdawać sobie sprawy w chwili pobierania towaru lub pożyczonych pieniędzy (np. później został okradziony), wówczas nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej za oszustwo.

Należy jednak podkreślić, że z oszustwem będziemy mieli do czynienia nie tylko wtedy, gdy sprawca np. nie spłaci kredytu lub nie zapłaci za pobrany towar. Omawiane przestępstwo nie musi zawsze wyrządzić rzeczywistej szkody w majątku pokrzywdzonego. Niekorzystnym rozporządzeniem mieniem może być np. wydanie przez sprzedawcę towaru, za który uzyska zapłatę w późniejszym, niż umówiony, terminie czy też udzielenie przez bank kredytu, którego zabezpieczenie w rzeczywistości nie istnieje (nawet jeżeli dłużnik ten kredyt spłaci). Dla odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 Kodeksu karnego wystarczy już samo pogorszenie szans wierzyciela na spłatę długu, jeżeli nastąpiło w wyniku oszukańczych zabiegów dłużnika.

Tu niestety może wstąpić do sprawy kwestia ścigania przez organy. Także za granicą. Ale zapewne zanim będzie to w ogóle miało miejsce – w miejscu Pani zamieszkania w Polsce pojawi się policja. Do tego czasu nie musi Pani się tym przejmować.

Odnosząc się do Pani pytania – spłacanie tego samemu nie ma sensu. Wpłaty będą spływać na odsetki i nie wyjdzie Pani z tego koła nigdy. Jeśli chce Pani to uregulować, proszę dogadać się z wierzycielami, podpisać ugody i spłacać według terminarzu ugody. Pozbędzie się Pani komornika, długu, na czas trwania ugody i regularnych spłat zwykle nie są liczone odsetki, więc nie wpędza się Pani w pętlę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Hazardzista w rodzinie – prawne sposoby ochrony

Mamy ogromny problem w rodzinie, chodzi o brata mojej mamy, który jest hazardzistą. Wiemy już, że ma długi liczone w dziesiątkach tysięcy, a może i więcej. Dodatkowo wujek ma dwójkę dzieci, każde z inną kobietą i prawdopodobnie jedna z nich będzie chciała alimentów na dziecko. Ostatnio babcię odwiedziła policja, która szukała wujka. Nie wiemy, dlaczego go szukali, ale najpewniej ma to związek z jego hazardem. Jak my wszyscy (tzn. babcia, moja mama i tato oraz ja i 3 rodzeństwa), możemy zabezpieczyć się przed ewentualną egzekucją długów wujka? Jak zabezpieczyć się na wypadek jego śmierci?

Co robić, gdy zabrakło kilka złotych w spłaconym długu?

Miałem komornika, spłacałem dług solidnie. Później należność została sprzedana firmie, ja spłaciłem ostatnią ratę. Teraz okazuje się, że zabrakło 7,3 (!) w spłaconym długu. Znów komornik chce dołączyć swoje koszty, czy naprawdę będę musiał zapłacić kolejne 15% kwoty? Co mam robić? Jak się bronić?

Co mam zrobić, gdy ktoś zaciągnął kredyt na moje dane?

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dotyczy jakiegoś długu z 1998 r. (!) z powodu niespłaconego kredytu. Nigdy nie brałem takiej pożyczki, ktoś musiał ją zaciągnąć na moje dane. Co mam robić?

Wysokie odsetki naliczone przez bank

Dostałam wezwanie od komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia (30 tys. zł zadłużenia w banku). Część tego zadłużenia spłaciłam (miesięcznie po 1 tys. zł), lecz potem sprawę zlekceważyłam, bo nie miałam pieniędzy. Po 3 latach (bez uprzedzenia mnie wcześniej o tym fakcie) mam podobno spłacić ponad 50 tysięcy. Jak to możliwe, że nie dostałam wcześniej żadnego powiadomienia na adres korespondencyjny? Dlaczego bank naliczył takie wysokie odsetki? Jak mogę się obronić?

Pisma od komornika w sprawie starego długu

Mam niezapłacony rachunek sprzed lat, a z 2009 r. jest klauzula wykonalności. Czy pisma wysyłane przez komornika przerywają bieg przedawnienia? Kiedy sprawa będzie przedawniona?

Sprzedaż wierzytelności a przedawnienie

11 lat temu wzięłam pożyczkę konsolidacyjną. Po paru latach spłacania straciłam płynność finansową i sprawa trafiła do komornika. Po pewnym czasie na skutek braku środków komornik umorzył postępowanie i powiedział, że bank może do 10 lat dochodzić swojego długu. Po jakimś czasie bank sprzedał dług do funduszu. Czy te 10 lat liczy się od daty pożyczki czy od daty sprzedaży długu?

Odpowiedzialność za długi syna alkoholika

Jesteśmy rodzicami dorosłego syna – alkoholika, który mieszka z nami. Często przychodzą na nasz adres pisma od komornika. Czy my jako rodzice odpowiadamy za długi syna? Jeśli tak – jak możemy ich uniknąć?

Odzyskanie pieniędzy pożyczonych konkubinie

Rok temu pożyczyłem konkubinie 30 tys. zł (pieniądze przelałem na konto jej córki). Aktualnie rozeszliśmy się i mam duże wątpliwości dotyczące zwrotu pożyczki. Co mogę zrobić, aby odzyskać pieniądze? Jakie są szanse na ich odzyskanie?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »