Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ukryte wady w zakupionym samochodzie

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-06-15

Chciałabym odstąpić od umowy kupna samochodu. Powodem są ukryte wady w zakupionym samochodzie. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę odstąpienia w takim przypadku stanowi art. 560 Kodeksu cywilnego, który co do zasady stanowi, że jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Tak więc zgodnie z przytoczoną regulacją, jeśli będzie Pani w ramach rękojmi chciała od umowy odstąpić, sprzedawca będzie mógł to uniemożliwić poprzez niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad albo wadę usunie, co uniemożliwiłoby Pani odstąpienie od umowy. Ponieważ jednak sprzedający rzadko mają taką ochotę wspominam Pani o tym jedynie na marginesie.

Roszczenia z rękojmi przysługują także w zakresie rzeczy używanych, ale trzeba do nich podchodzić ostrożniej niż do rzeczy nowych, bo oczywistym jest, iż są one już w pewnym zakresie wyeksploatowane, ale nie mogę być też zużyte ponad stan i uniemożliwiać normalne z nich korzystanie.

Tym niemniej, zgodnie z § 4 tego przepisu, kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Nie wspomina Pani jakiego rodzaju są to wady, a jedynie, że one wystąpiły, stąd też chciałam zwrócić Pani szczególną uwagę na ten paragraf.

W doktrynie zauważa się, że komentowany przepis pogarsza sytuację kupującego, wyłączając wskazane tu ograniczenia, jeśli wady są nieistotne. Jest to zwrot niedookreślony, który zasadnie budzi wątpliwości interpretacyjne. Oznacza to niestety jedynie tyle, że co dla jednego stanowi wadę istotną dla innego już taką może niestety nie być.

Postaram się przytoczyć Pani wyrażane w komentarzach poglądy na ten temat.

Na tle uregulowania ustawy o sprzedaży konsumenckiej (o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową – ustawa ta już nie obowiązuje, ale pogląd należy uznać za aktualny) przyjmuje się, że ocena powinna uwzględniać przede wszystkim punkt widzenia kupującego (J. Pisuliński, w: SPP, t. 7, s. 198).

A. Kołodziej, na podstawie szerokiego przeglądu wypowiedzi doktryny i orzecznictwa, komentując uregulowanie art. 8 ust. 4, ocenia, że niezgodność towaru z umową jest istotna, „jeśli towar ten nie odpowiada powszechnym, rozsądnym i uzasadnionym oczekiwaniom konsumenta budowanym na podstawie umowy, obejmującej ewentualnie indywidualnie uzgodnione, szczególne przeznaczenie towaru lub na podstawie zwykłego przeznaczenia i właściwości tego rodzaju towaru (…) lub też zapewnień (reklamy) producenta, importera lub sprzedawcy, co do cech i właściwości towaru. Przy ocenie istotności niezgodności należy także brać pod uwagę tak funkcjonalność i użyteczność towaru, jak i jego walory estetyczne, jeśli wynikają ze szczególnego lub zwykłego przeznaczenia towaru. (…) Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy musi być wykluczone, jeśli świadczenie sprzedawcy, chociaż wadliwe, znacznie zaspokaja interes konsumenta…” (tak w: J. Jezioro (red.), Ustawa, s. 277; zob. też szerokie rozważania na s. 274-277 oraz przywołana tam literatura).

Wydaje się, że ocena ta zasługuje na akceptację także na gruncie komentowanego tu uregulowania kodeksowego.

Może Pani zatem przyjąć, że wada istotna, która pozwoli Pani na odstąpienie od umowy to taka wada auta, która powoduje, że jest to auto o większym stopniu zużycia niż mogłoby to wynikać z jego wieku, jakaś duża wada eksploatacyjna utrudniająca normalne użytkowanie.

Jeśli zatem wada jest tego rodzaju będzie Pani mogła od umowy odstąpić skoro o istnieniu tej wady Pani nie wiedziała. Proszę w tym celu napisać pismo do sprzedającego, w którym opisze Pani ujawnione obecnie wady tego auta i powołując się na przytoczony wyżej przepis proszę zawrzeć wyraźnie oświadczenie „odstępuję od umowy” i zażądać zwrotu zapłaconej ceny.

Pismo to proszę wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak aby miała Pani potwierdzenie, że oświadczenie doszło do wiadomości sprzedającego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

prawo podatkowe

Szukamy prawnika »