Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa pożyczki od rodziny bez odsetek

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2021-10-15

Potrzebuję porady dotyczącej umowy o pożyczkę na zakup domu od rodziny bez odsetek. Czy można wpisać w umowę spłatę pożyczki na czas nieokreślony (oczywiście po ustaleniu z członkiem rodziny)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa pożyczki od rodziny bez odsetek

Informacje, jakie podał Pan w pytaniu, nie są dla mnie w pełni jasne. Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałam intencje Pańskiego pytania. Jeśli jednak moja odpowiedź będzie zawierała braki, będzie Pan chciał coś uzupełnić, to oczywiście śmiało proszę pytać. Po zapoznaniu się z moimi informacjami być może będzie Panu łatwiej sformułować oczekiwania i pytania.

Umowa pożyczki nieodpłatna

Pożyczka co do zasady w Kodeksie cywilnym ukształtowana jest jako świadczenie nieodpłatne. Oczywiście strony mogą ustalić odpłatność w formie między innymi odsetek. Nie ma jednak żadnych przeszkód, by pożyczka pozostała nieodpłatna. Pan napisał, że potrzebuje „porady dotyczącej umowy o pożyczkę na zakup domu od rodziny bez odsetek”.

Kwestia wykonania przez Pana i osobę z rodziny takiej umowy to nie do końca problem prawny. W przypadku dużej wartości pożyczka powinna zostać sporządzona na piśmie. To nie tylko wymóg prawny ale także zabezpieczenie stron na przyszłość. Taki dokument proszę sporządzić w dwóch kopiach dla każdej strony. W umowie musi być zawarta kwota pożyczki oraz zasady dotyczące spłaty. Warto też zapisać, kiedy pieniądze mają zostać przelane na Pańskie konto. To ważne o tyle, o ile roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Pożyczka bezterminowa

Pisze Pan, że chodzi o pożyczkę bezterminową. Taka opcja jest możliwa, tu jednak Kodeks cywilny wprowadza dość niepewną opcję. Zgodnie z art. 723 „jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę”. To powoduje, ze pożyczkobiorca „nie zna dnia ani godziny”, jeśli chodzi o to, kiedy będzie Pan musiał zwrócić pieniądze. Stąd warto przynajmniej opisać, w jaki sposób będzie następowała spłata, w jakich częściach i kiedy można żądać zwrotu całości. Strony zawsze mogą zawrzeć w późniejszym terminie zawrzeć umowę o zwolnienie z długu.

Podatek związany z pożyczką

Myślę, że interesujące dla Pana będą kwestie podatkowe związane z taką pożyczką.

Przyjmując nieodpłatną pożyczkę od rodziny, nie powstaje u Pana dochód z nieodpłatnego świadczenia. Tak wynika z wielu interpretacji podatkowych. Stąd nie ma podstaw do opodatkowania pożyczki podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wprost stanowi o tym art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że wolne od podatku są nieodpłatne świadczenia otrzymane od członków najbliższej rodziny.

Jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych, to istotnie umowy pożyczki pieniędzy podlegają pod zakres ustawy o tym podatku. Zgodnie z ustawą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy. Podstawę opodatkowania natomiast stanowi kwota lub wartość pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych. Ustawa przewiduje jednak jedną okoliczność, gdy pożyczka nie będzie podlegała opodatkowaniu. Zgodnie z art. 9 pkt. 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r., poz. 1813) „w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:

złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,

udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Należy zatem spełnić określone formalności, by od takiej pożyczki nie odprowadzać podatku PCC.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »