Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Usługa grzecznościowa a żądanie zapłaty

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-04-25

Znajomy wykonał dla mnie usługę grzecznościową – wydruk elementów na drukarce 3D. Były one kiepskiej jakości i nie umawialiśmy się na zapłatę. Po kłótniach wysłałem mu jedną moją pracę (wydruk w 20%, reszta zrobiona ręcznie). Obecnie straszy mnie komornikiem, wysuwając żądanie zapłaty. Co mam zrobić? Dodam, że posiadam całą rozmowę z komunikatora internetowego, a znajomy mieszka w Szwecji.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z polskim prawem zawarta między Panami ustna umowa była umową o świadczenie usługi – wykonanie druku 3D. Wedle art. 750 Kodeksu cywilnego do umowy o świadczenie usług stosujemy odpowiednio przepisy dotyczące umowy-zlecenia. Zgodnie z art. 735:

„Art. 735. 

§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy”.

Tak jak pisałam, nie znam okoliczności współpracy Panów (czy np. kolega już wcześnie bezpłatnie robił dla Pana podobne rzeczy), jeśli jednak nie ma takich, które mogłyby wskazywać, że zlecenie miało być bezpłatne, drugiej stronie należy się wynagrodzenie. W umowie nie odniesiono się w ogóle do wynagrodzenia, stąd też wynagrodzenie będzie przysługiwało według obowiązującej taryfy (stawek za tego typu zlecenie), odpowiadające wykonanej pracy. Jeśli praca została wykonana nieprawidłowo albo tylko w części, wynagrodzenie powinno być stosownie do tego wyliczone.

Podaje Pan, że Pan uiścił drugiej stronie wynagrodzenie „w naturze”, przesyłając jedną z dokończonych przez Pana prac. Wedle zwyczajów jednak wynagrodzenie przysługuje w pieniądzu, stąd też jeśli Panowie nie umówili się albo z okoliczności nie wynika, żeby druga strona zgodziła się na takie rozliczenie, nie zaspokaja ono roszczenia o wynagrodzenie. Pan natomiast może żądać zwrotu tego, co Pan świadczył.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podaję, że zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 593/2008 dotyczącym prawa właściwego dla zobowiązań umownych, jeśli strony nie wybrały prawa właściwego, w przypadku umów, których przedmiotem jest świadczenie usług, właściwe będzie prawo kraju miejsca pobytu usługodawcy. Gdyby jednak umowa dotyczyła innego kraju w stopniu większym niż ta zasada, stosuje się prawo tego kraju. Jeśliby zatem z okoliczności nie wynikało, że wybrali Panowie do łączącego Was stosunku prawo polskie, a umowa nie jest w istotny sposób związana z Polską, do Pana sytuacji stosowane będzie prawo szwedzkie – w tym zakresie już zatem nie moglibyśmy pomóc.

W aktualnym stanie prawnym tak wydanie wyroku w Szwecji, jak i w Polsce, mogłoby spowodować wszczęcie przeciwko Panu postępowania egzekucyjnego w Polsce. Proszę jednak pamiętać, że przed egzekucją musi być przeprowadzone postępowanie sądowe, o którym powinien Pan zostać poinformowany i w którym może uczestniczyć.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »