Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie naprawy samochodu zastępczego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-10-19

Dwa lata temu mąż dostał od mechanika samochód zastępczy i zastała go burza śnieżna, w wyniku czego, jak mąż twierdzi, przepalił tarcze w samochodzie. Teraz, po dwóch latach od tego zdarzenia przychodzi do nas dwóch mężczyzn, domagając się ponad 10 tys. zł za naprawę tego samochodu. Czy mają prawo żądać od nas takich pieniędzy po takim czasie?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Jak rozumiem miała miejsce naprawa samochodu, zapewne spowodowana jakimś wypadkiem komunikacyjnym, w ramach której doszło do wynajęcia samochodu zastępczego przez Pani męża na okres tej naprawy.

W takiej sytuacji umowa o korzystanie z samochodu zastępczego jest w zasadzie umową najmu uregulowaną w przepisach art. 659 i następnych Kodeksu cywilnego (K.c.).

Przepis art. 675 § 1 K.c. mówi, że po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.

W nauce prawa przyjmuje się, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez najemcę obowiązku przewidzianego w art. 675 § 1 K.c. powoduje jego odpowiedzialność wobec wynajmującego za wyrządzoną szkodę (art. 471 i n. K.c.). Dlatego też zwrot auta uszkodzonego teoretycznie może stanowić niewykonanie zobowiązania wynikającego z art. 675 K.c. Zgodnie zatem z orzecznictwem, czego przykładem może być choćby wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 1987 r., IV CR 313/87 wynajmującemu przysługuje względem najemcy roszczenie o odszkodowanie za szkodę wynikłą na skutek pogorszenia się stanu rzeczy najętej także przed zakończeniem najmu.

Gorszy stan zwracanej rzeczy uzasadniony może być tylko normalnym jej zużyciem. Zatem najemca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za takie pogorszenie stanu lub zużycie rzeczy, które jest następstwem jej nieprawidłowego używania – tak wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1991 r., I ACr 267/91.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Przyjmuje się, że ciężar udowodnienia okoliczności, że pogorszenie rzeczy jest następstwem prawidłowego jej używania, spoczywa na najemcy (zob. wyrok SN z dnia 11 maja 1999 r., I CKN 1304/98).

Jednak w opisanej przez Panią sytuacji już nie ma zbytnio potrzeby rozważania, czy była to wina męża, czy jest to wynik niewłaściwej eksploatacji auta itd., a to z tego względu, że roszczenie mechanika jako wynajmującego auto są już przedawnione.

Zgodnie bowiem z treścią art. 677 K.c. roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2000 r., sygn. akt V CKN 131/00, w myśl którego: „Roszczenie wynajmującego przeciwko najemcy z tytułu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy przedawnia się z upływem roku od chwili wydania rzeczy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w chwili rzeczywistego wydania rzeczy wynajmującemu, a nie z datą, w której wydanie takie miało nastąpić”.

Przedawnienie ma zaś ten skutek, że dłużnik nawet jeśli istniało roszczenie, może odmówić zapłaty, powołując się tylko i wyłącznie na fakt przedawnienia. W tym przypadku tak właśnie można uczynić.

Dlatego też, jeśli panowie znów się pojawią, proszę kategorycznie odmówić zapłaty i oświadczyć, że nie życzą sobie Państwo ich wizyt. Co więcej, takim osobom nigdy nie trzeba nic płacić, bo aby móc coś wyegzekwować trzeba posiadać najpierw wyrok sądu, a tu takiego nie ma.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »