Uzyskanie odszkodowania za zalanie mieszkania

• Data: 2023-09-29 • Autor: Katarzyna Bereda

Dzisiaj doszło do pożaru u sąsiada z góry. Sąsiad robił remont, ale zastosował zbyt cienki przewód elektryczny, co doprowadziło do spięcia. Przyjechało kilka zastępów straży pożarnej. Niestety strażacy zalali mieszkanie mojej mamy. Najgorsze jest to, że mama nie miała wykupionego ubezpieczenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy jest szansa, aby sąsiad pokrył koszty remontu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie odszkodowania za zalanie mieszkania

Uzyskanie odszkodowania od sąsiada

Jeżeli wina w zdarzeniu leży po stronie sąsiada, to Pana mama może dochodzić naprawienia szkody od sąsiada lub od jego ubezpieczyciela (o ile posiadał on stosowne ubezpieczenie). Dlatego też proszę rozpocząć procedurę od wezwania sąsiada do naprawienia szkody (ewentualnie wskazania numeru polisy) z oszacowaniem szkody, jaką poniosła Pana mama.

Zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zgodnie natomiast z treścią art. 361 § 1 K.c. „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

Artykuł 415 K.c. jest ogólnym przepisem umożliwiającym nałożenie obowiązku naprawienia szkody na podmiot, który wyrządził ją ze swojej winy. Przepis ten stanowi ogólną podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, która może mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których szkoda została wyrządzona zawinionym zachowaniem. W art. 415 K.c. nie są wskazane wszystkie przesłanki, które muszą wystąpić, aby możliwe było ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej określonego podmiotu.

Odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę

Bezpośrednio z art. 415 K.c. wynika, że przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest zawinione zachowanie oraz wyrządzona w wyniku tego zachowania szkoda, natomiast z art. 361 K.c. wynika konieczność wykazania adekwatnego związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem i naruszeniem dobra, z którego szkoda wynika.

Wina w art. 415 K.c. przesądzająca o zarzucalności zachowania sprawczego bez wątpienia stwarza możliwość uwzględniania okoliczności o charakterze subiektywnym w procesie przypisywania odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Zgodnie z dualistyczną koncepcją winy użycie tego pojęcia w art. 415 K.c. uzasadnia ocenę zachowania sprawczego także przez pryzmat kryterium bezprawności (Art. 415 K.c., red. K. Osajda, B. Lackoroński, M. Raczkowski, wyd. 24, 2020).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wezwanie sąsiada do naprawienia szkody

Wobec tego, jak Pan widzi, ważne jest zawinienie sąsiada, a to zgodnie z Pana opisem jest wykazane. Dlatego też proszę rozpocząć dochodzenie naprawienia szkody od pisemnego wezwania sąsiada do naprawienia szkody ze wskazaniem kwoty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »