Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wada ukryta w kupionym samochodzie

Autor: Katarzyna Nosal

Niedawno kupiłem samochód. Sprzedający poinformował mnie o tym, że tylni zderzak był wymieniony, ponieważ samochód miał stłuczkę. Wczoraj byłem u mechanika, który stwierdził, że przedni zderzak był klepany. Czy mogę to potraktować jako wadę ukrytą w kupionym samochodzie i starać się o obniżenie wartości auta od poprzedniego właściciela?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wada ukryta w kupionym samochodzie

Zakup samochodu między dwoma osobami fizycznymi

Zakładam, że sprzedający nie był profesjonalnym handlarzem, zatem mamy do czynienia ze zwykłą sprzedażą pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, które nie dokonywały czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji stosujemy przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym (K.c.).

Zgodnie z art. 556 K.c. sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Artykuł 557 K.c. wyjaśnia, co to jest wada fizyczna rzeczy:

„Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

Wada ukryta w zakupionym pojeździe

W mojej ocenie, w opisanym przypadku można pokusić się o stwierdzenie, że mamy do czynienia z przypadkiem drugim, to jest samochód nie ma cechy, o której został Pan poinformowany, tj. nie ma wymienionego zderzaka. Wprawdzie art. 557 K.c. stanowi, że sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Pan wiedział o wymianie tylnego zderzaka na skutek zdarzenia drogowego. Nie może to zostać uznane za wiedzę o wadzie w postaci „klepanego” zderzaka. Według mnie ma Pan podstawy do żądania obniżenia ceny samochodu. Samochód, który ma zderzak powypadkowy nie zapewnia już takiego bezpieczeństwa, jak w przypadku zderzaka nowego.

Żądanie obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 560 K.c., jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Oczywiście trudno to wycenić samemu, może warto posiłkować się wyceną jakiegoś rzeczoznawcy.

Proszę pamiętać, że sprzedawca może nie zgodzić się z Pana twierdzeniem. Wówczas będzie Pan musiał przed sądem udowodnić, że wada rzeczy istniała już w chwili zakupu. Tutaj na pewno pomocny będzie biegły, który jest w stanie ocenić uszkodzenia samochodu. Można też zwrócić się do ubezpieczyciela sprzedawcy z zapytaniem o zakres prac, jaki został uwzględniony przy naprawie, oczywiście, jeśli szkoda została zgłoszona.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, ale roszczenie o obniżenie ceny przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl