Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-03-08

Jestem jednym z właścicieli nieruchomości, gdzie sąd, decydując o dziale spadku, nakazał sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanej kwoty zgodnie z udziałami. Niestety jeden ze współwłaścicieli niedawno zmarł. Wystąpiłem do sądu o wydanie klauzuli wykonalności postanowieniu o podziale spadku poprzez sprzedaż nieruchomości. Klauzula została wydana w tym miesiącu i otrzymałem tytuł wykonawczy. Złożyłem wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z nieruchomości poprzez jej sprzedaż zgodnie z postanowieniem sądu, załączyłem tytuł wykonawczy, wskazałem pozostałych jako uczestników, a w jednym przypadku podałem spadkobiercę zmarłego uczestnika i zaznaczyłem, że jest to spadkobierca. Otrzymałem wezwanie do usunięcia braków formalnych, a konkretnie na mocy art. 797 oraz 130 § 1 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. zostałem wezwany do uzupełnienia wniosku przez nadesłanie klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy. Czy wniosek zostanie cofnięty? Mogę jakoś się odwołać? Czy muszę składać wniosek do sądu o nadanie klauzuli przeciwko spadkobiercy? Mam możliwość od spadkobiercy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia – czy to wystarczy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Zgodnie z art. 779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „do egzekucji ze spadku konieczny jest – aż do działu spadku – tytuł egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom”. Powyższy paragraf ma zastosowanie w przypadku, gdy wierzyciel nie uzyskał jeszcze tytułu wykonawczego przeciwko spadkodawcy.

Paragraf 2 powyższego artykułu stanowi, że „jeżeli tytuł był wydany przeciwko spadkodawcy, przejście obowiązków na spadkobierców następuje stosownie do art. 788 K.p.c.”. Ma on zastosowanie, gdy wierzyciel już uzyskał tytuł wykonawczy przeciwko spadkodawcy.

Postanowienie czy notarialne poświadczenie dziedziczenia wraz z tytułem wykonawczym przeciwko zmarłemu dłużnikowi należy przesłać do sądu, aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika. Tak uzyskany tytuł wykonawczy należy złożyć do komornika sądowego w celu wyegzekwowania roszczenia. Trwa to kilka dni. Nie jest to długa procedura ani czasochłonna.

Tylko wniosek niezawierający braków, a w szczególności odpowiadający warunkom określonym w art. 797 K.p.c. jest zdolny wywołać skutki, jakie K.p.c. wiąże ze złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jeżeli wniosek zostanie poprawiony lub uzupełniony w terminie 7 dni, skutki jego wniesienia powstają w chwili, w której pismo z brakiem zostało wniesione (a nie w dacie uzupełnienia).

Wniosek poprawiony lub uzupełniony po upływie zakreślonego terminu, jeżeli wniosek nie został zwrócony, uważa się za wniesiony w dacie jego uzupełnienia (patrz orzeczenie Sądu Najwyższego I.Cz.149/66 z dnia 20 stycznia 1967 r. OSPiKA, 1968 r., Nr 3, poz. 56 z glosą J. Klimkowicza, s. 119).

Nie ma tu ani podstaw, ani potrzeby, aby się odwoływać, jeśli Pan nie zdąży w ciągu 7 dni, jak najszybciej niech Pan dostarczy klauzulę komornikowi. Jest ona niezbędna do prowadzenia egzekucji ze spadku.

Wniosek powinien mieć taką treść: „proszę o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko … jako spadkobiercy po dłużniku … na podstawie wierzytelności wynikającej z postanowienia sądu … sygn. akt”. Do niego należy dołączyć poświadczenie dziedziczenia, odpis klauzuli wykonalności przeciwko zmarłemu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »