Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wizyta komornika w domu teściowej

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2016-03-28

Mieszkam w mieszkaniu teściowej, która jest właścicielem działki, domu i wszystkiego tego, co znajduje się w domu. Niestety czeka mnie zajęcie komornicze. Jak udowodnić, że wszystkie przedmioty nie są moje? Teściowa odgraża się, że w ogóle nie wpuści komornika na posesję.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Pisze Pani, że wobec Pani prowadzona jest egzekucja komornicza. Jednym ze sposobów egzekwowania długów jest zajęcie przez komornika rzeczy ruchomych i ich sprzedaż licytacyjna w celu uzyskania kwoty do choćby częściowego zaspokojenia wierzyciela. Taki sposób egzekucji dotyczy tak egzekucji regulowanej w kodeksie postępowania cywilnego, jak i egzekucji administracyjnej (w drodze tego rodzaju egzekucji ściąga się należności wobec ZUS-u, urzędu skarbowego).

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) komornik zajmuje ruchomości dłużnika, które są w jego władaniu, może także zająć ruchomości będące we władaniu osoby trzeciej, jeśli ta osoba zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika (art. 845 kodeksu postępowania cywilnego, dalej: K.p.c.). Jednakże przy dokonywaniu zajęcia komornik nie bada statusu prawnego rzeczy, nie sprawdza, czy jest ona własnością dłużnika, a stwierdza tylko, czy dłużnik nią dysponuje. Gdy rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu lub w innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub innych szczególnych okoliczności – komornik może przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu dłużnika, a to upoważnia go do zajęcia tej rzeczy (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1991, sygn. akt IV CR 550/90, LEX nr 9051).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Skoro zatem mieszka Pani z teściową, komornik przyjmie, że rzeczami znajdującymi się w mieszkaniu włada także Pani, o ile nie są to rzeczy jednoznacznie tylko do użytku teściowej, a wtedy dokona zajęcia. Zajęcie dokonywane jest przez wpisanie ruchomości do protokołu i oznaczenie w nim wartości każdej zajętej rzeczy (art. 847 § 1 K.p.c.; uchwała SN z dn. 9 grudnia 1986 r., sygn. akt III CZP 61/86). Następnie na rzeczach tych komornik przymocuje kartkę ze swoją pieczęcią.

Gdyby komornik dokonywał takich czynności na rzeczach, Pani teściowa nie może wyrażać zgody choćby w sposób dorozumiany (tj. brak reakcji będzie traktowany jako jej zgoda) ani też składać oświadczeń, że prawo własności przysługuje Pani.

Jeśli teściowa nie złoży takiego oświadczenia, a także jasno nie wyrazi zgody na zajęcie (proszę w takim przypadku uważnie sprawdzić protokół zajęcia), a komornik mimo to zajmie rzecz, przysługuje teściowej skarga na czynności komornika. Skargę składa się w terminie tygodnia od dnia dokonania czynności (gdy teściowa była przy niej obecna, jeśli nie – tygodnia od zawiadomienia o czynności) do sądu rejonowego (co do zasady tego, przy którym działa komornik, jeśli jednak wybrano komornika poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad, tj. według miejsca zamieszkania dłużnika art. 767 § 1 K.p.c.).

Jeżeli natomiast teściowa nie zachowa się w sposób wyżej opisany , tj. zgodzi się na zajęcie albo podpisze wspomniane oświadczenie (z Pani opisu wynika, że nie ma takiej możliwości), w przypadku dokonania zajęcia może wnieść pozew o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 K.p.c.). W postępowaniu sądowym winna wtedy udowodnić, że rzecz należy do niej (jeśli nie ma rachunków i potwierdzeń przelewu – choćby zeznaniami świadków, zdjęciami z czasów, gdy Pani jeszcze nie mieszkała). Pozew wnosi się w terminie miesiąca od dowiedzenia się o naruszeniu prawa (w przypadku zajęcia przy obecności teściowej – od dnia dokonania zajęcia).

Podobne powództwo może teściowa wnieść w przypadku egzekucji administracyjnej (art. 842 K.p.c.). Ustawa postępowanie egzekucyjne w administracji nie reguluje tak precyzyjnie procedury samego zajęcia rzeczy ruchomej, nie ma tam mowy o zgodzie osoby trzeciej na zajęcie. Jednakże środki obrony przed zajęciem są podobne. Jeśli zatem należności będą ściągane na rzecz ZUS, US, może teściowa w terminie 14 dni od uzyskania wiadomości o zajęciu żądać wyłączenia danego przedmiotu spod egzekucji (art. 38 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), przedstawiając dowody, iż jest właścicielką tych rzeczy (np. oświadczenia sąsiadów). Pismo składa się do US prowadzącego egzekucję. Jest wątpliwe, czy w takim wypadku może złożyć skargę na czynności egzekucyjne w terminie 14 dni od zajęcia (art. 54 § 1 ustawy) – skarga jednak musi dotyczyć samych czynności wykonawczych, ponadto przysługuje ona, gdy nie ma innych środków zaskarżenia.

Powyższy opis dotyczy ruchomości, natomiast co do nieruchomości (dom, działka) komornik na pewno sprawdzi w księgach wieczystych, że nie są one Pani własnością i nie będzie co do nich podejmował czynności.

Nadmieniam, że zbycie zajętej ruchomości jest przestępstwem (art. 300 § 2 Kodeksu karnego).

Zgodnie z 764 K.p.c. „komornik może upomnieć, a po bezskutecznym upomnieniu wydalić osobę, która zachowuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może ukarać taką osobę grzywną w wysokości do tysiąca złotych”. W razie oporu może wezwać pomoc organów policji (art. 765 K.p.c.). Nie jest zatem dobrym rozwiązaniem przeszkadzanie czynnościom komornika, które zamierza podjąć Pani teściowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zajęcie majątku dłużnika

Czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością już rozwiedzionych małżonków i ustanowić dłużnika dozorcą tegoż samochodu? Do czego to prowadzi, gdy nie ma zgody między współwłaścicielami, nie ma podziału majątku dorobkowego? Jaki jest możliwy ruch komornika w takiej sytuacji?

Jak oddłużyć hipotekę z tytułu zaległych alimentów?

Syn mojej zmarłej siostry zalega z płaceniem alimentów na rzecz wierzyciela – swojej małoletniej córki reprezentowanej przez jej matkę. Jest sprawa u komornika na kwotę przeszło 6 tys. zł. Komornicy weszli na hipotekę nieruchomości należącej do dłużnika alimentacyjnego. Zobowiązanie alimentacyjne było regulowane w imieniu syna przez jego zmarłą matkę (moją siostrę). Matka dziecka (była synowa) otrzymała swego czasu 2 tys. zł za pokwitowaniem na poczet przyszłych alimentów od mojej siostry, ale mimo to wniosła do sądu sprawę o zaległe alimenty, które wzrosły do kwoty ok. 6 tys. zł, obciążając hipotekę. Jak oddłużyć hipotekę?

Nagrałem dłużnika, jak uznaje dług, i co dalej?

Podczas rozmowy telefonicznej nagrałem dłużnika, jak uznaje dług i zobowiązuje się oddać pieniądze. Czy taka forma zabezpieczenia jest dopuszczalna przez prawo? I co dalej powinienem zrobić?

Wezwanie do zapłaty – nie wiem, czego dotyczy dług

Dzisiaj odebrałam polecony – wezwanie do zapłaty należności od komornika na kwotę prawie 5 tys. zł. W kopercie były również dwa inne dokumenty, których wcześniej nie odebrałam (nigdy do mnie nie dotarły). Te dokumenty to: nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym sprzed pół roku i zawiadomienie o wszczęciu egzekucji od komornika sprzed dwóch miesięcy. Dlaczego ich nie dostałam? Jak się okazuje, oba te dokumenty były wysłane na adres, pod którym nie mieszkam i nie przebywam od 15 lat. A wymeldowałam się stamtąd 13 lat temu! Dopiero to dzisiejsze pismo zostało wysłane na dobry adres. Wierzycielem jest firma windykacyjna. Nie wiem, czego może dotyczyć dług, nie kojarzę wierzytelności z tamtego okresu, których mogłam nie spłacić. Opinie na temat tej firmy są jednoznaczne: mnóstwo ludzi spłaciło długi, których nie miało. Co powinnam zrobić?

Jak uchylić klauzulę wykonalności?

Czy można uchylić klauzulę wykonalności, bo dla mnie kwota do zapłaty jest nierealna? To przeszło 60 tys. zł, w tym koszty procesu ok. 52 tys., ok. 9 tys. egzekucja! Wyrok zapadł przed 7 miesiącami, klauzulę nadano 5 miesięcy temu. Sprawę do sądu wniósł bank, że uznaje umowę z bratem za bezskuteczną. Nie znam treści wyroku sądu, wnioskowałem o przysłanie, ale jak dotąd nic pocztą nie przyszło.

Pokwitowanie wpłaty dla komornika

Jest prowadzona wobec mnie egzekucja komornicza z kilku spraw. Płacę komornikowi, a on pobiera najpierw swoje opłaty, a wierzyciel nie dostanie czasami nic. Czy mogę bezpośrednio wpłacić dług wierzycielowi, nie powiadamiając komornika, czy muszę przesłać pokwitowanie wpłaty komornikowi?

Błędnie naliczone odsetki w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Dostałem nakaz zapłaty na większą kwotę odsetek od zadłużenia niż wynika to z moich wyliczeń (różnica 500 zł). Czy sprzeciwiając się wyrokowi e-sądu mam szansę, że zostanie oddalony pozew przez sąd rejonowy i powód złoży go ewentualnie drugi raz? Czy też sąd po moim wniosku zmieni tylko kwotę na mniejszą i utrzyma obowiązek zapłaty? Co jeżeli teraz spłacę część tej kwoty? Czy mogę obniżyć koszty sądowe?

Brak kontaktu z wierzycielem i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Za 2 tygodnie mam licytację mieszkania. Jest dwóch wierzycieli. Z jednym udało mi się podpisać ugodę, natomiast drugi miał swojego pełnomocnika, któremu rok temu wygasło pełnomocnictwo. Z wierzycielem nie ma kontaktu, także nie poinformował komornika wycofaniu pełnomocnictwa poprzedniej firmie. Ja sam wychowuję małoletnie dziecko. Czy jest jakieś wyjście z tej tragicznej sytuacji?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »