Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pożyczka od teściowej i wniosek do sądu cywilnego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-08-18

Sprawa dotyczy wniosku do sądu o zwrot pożyczki. Wyjeżdżając za granicę do pracy, pożyczyliśmy z żoną od teściowej 12 tysięcy zł. W dniu wylotu napisałem jej na kartce, że pożyczam od niej tę kwotę i oddam jej w trzech ratach. Nie podałem żadnej daty, od kiedy zacznę spłacać. Teściowa złożyła przeciwko mnie wniosek do sądu cywilnego. Co teraz zrobić? Co mi grozi?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) o zobowiązaniach umownych, tj. pożyczce. W umowie strony mogą dowolnie oznaczyć termin zwrotu pożyczki i w takim wypadku – z chwilą upływu tego terminu – dłużnik zobowiązany jest natychmiast spełnić świadczenie. Jakiekolwiek wypowiedzenie lub wezwanie ze strony wierzyciela nie jest wtedy konieczne. Jeżeli jednak termin nie został oznaczony, obowiązek dłużnika powstaje dopiero z upływem 6 tygodni od wypowiedzenia dokonanego przez dającego pożyczkę.

W wyroku z 16 maja 2002 r., V CKN 1427/00 (LexPolonica nr 379764) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że na interpretację umowy w części dotyczącej określenia terminu zwrotu pożyczki mogą wpływać także inne postanowienia umowne, np. umocowanie pożyczkodawcy do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym otwartym przez pożyczkobiorcę, na którym zostały zaewidencjonowane papiery wartościowe nabyte przez pożyczkobiorcę za uzyskaną kwotę pożyczki i zgodnie z umową pożyczki.

Wypowiedzenie jest jednostronnym oświadczeniem woli, z którego powinno wynikać, że wierzyciel w sposób stanowczy i bezwarunkowy żąda zwrotu pożyczki (np. „żądam zwrotu pożyczki”, „wzywam do zapłaty pożyczonej kwoty”, „wypowiadam pożyczkę”, „proszę oddać pożyczkę”; por. orzeczenie SN z 15 czerwca 1937 r., C. II. 295/37, LexPolonica nr 1055922, Zb.Orz. 1938, poz. 230). Wskazanie konkretnego terminu zwrotu świadczenia nie jest konieczne, gdyż wynika on z art. 723. Forma wypowiedzenia jest obojętna, jeśli jednak umowa pożyczki ma formę pisemną, to również wypowiedzenie powinno być dokonane z zachowaniem tej formy (por. art. 720 § 2 i art. 77). Także wytoczenie powództwa o zwrot pożyczki ma moc wypowiedzenia, przy czym od chwili doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do chwili zamknięcia rozprawy i wyrokowania – jeśli oczywiście sąd uwzględnia powództwo – musi upłynąć termin wypowiedzenia. Tożsama sytuacja zachodzi w Pana sprawie. De facto będzie więc Pan zobowiązany do zwrotu pożyczki w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia odpisu pozwu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »