Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wpisanie hipoteki przymusowej przez osobę prywatną

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-05-30 • Aktualizacja: 2022-07-07

Mam pytanie dotyczące hipoteki przymusowej w KW. Hipoteka ta została wpisana w dziale IV przez wierzyciela – osobę prywatną – na podstawie wyroku sądu. Chciałabym sprzedać nieruchomość i spłacić kwotę należności, ale wiem na pewno, iż osoba ta nie wykreśli wpisu w KW, ponieważ ma ona należności u komornika, który przy ewentualnym akcie notarialnym zabezpieczyłby całą kwotę na poczet innych zobowiązań mojego wierzyciela. Czy jest jakieś rozwiązanie, aby bez zgody wierzyciela wykreślić wpis z KW i jakie są możliwości rozwiązania tego problemu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wpisanie hipoteki przymusowej przez osobę prywatną

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego i jego art. 930 rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. Oznacza to, iż w sytuacji gdy nabywca nieruchomości zgodzi się na transakcję, to może Pani dokonać sprzedaży wbrew woli wierzyciela, z tym zastrzeżeniem, iż hipoteka pozostanie na nieruchomości i będzie obciążać nowego właściciela.

Aktualnie jednak niewiele osób decyduje się na zakup nieruchomości z hipoteką, zwłaszcza w sytuacji gdy wysokość hipoteki jest porównywalna z wartością obciążonej nieruchomości.

Zobacz też: Kara za nie wpisanie do księgi wieczystej

Uwolnienie się od wierzyciela i hipoteki przymusowej

Aby uwolnić się od wierzyciela, może Pani próbować „pozbyć się wierzyciela” w oparciu o przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotekach i doprowadzenie do tzw. wygaśnięcia hipoteki wskutek bierności wierzyciela. Zgodnie z art. 99 ustawy gdy wierzytelność zabezpieczona hipoteką jest wymagalna, a wierzyciel dopuszcza się zwłoki albo też zaspokojenie go napotyka trudności, hipoteka wygasa, jeżeli właściciel nieruchomości złoży zabezpieczoną kwotę do depozytu sądowego, zrzekając się uprawnienia do odebrania jej z powrotem. Aby móc się powołać jednak na ten przepis, musi Pani wykazać, iż mimo dochowania przez Panią wszelkiej staranności nie mogła Pani wywiązać się ze swego zobowiązania bowiem próby zaspokojenia wierzyciela napotkały trudności. W tym celu powinna Pani wezwać pisemnie wierzyciela do wskazania terminu spłaty albo do wskazania, czy jest możliwa inna forma wykonania zobowiązania niż zwrot ustalonej kwoty np. przeniesienie własności innej nieruchomości lub ruchomości albo wykonanie zobowiązania w innej formie. Jeżeli wierzyciel odmówi lub nie zareaguje na Pani wezwanie, może Pani wystąpić do sądu o wydanie zezwolenia na złożenie równowartości zobowiązania do depozytu sądowego.

Wykreślenie hipoteki z KW

Po wydaniu zgody przez sąd nastąpi wykreślenie hipoteki. W tym celu konieczne jest złożenie przez Panią wniosku przez właściciela nieruchomości, czyli przez Panią. Do wniosku musi Pani dołączyć prawomocny odpis postanowienia sądu o zgodzie na złożenie do depozytu właściwej kwoty oraz dowód wpłaty zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego ze zrzeczeniem się odebrania jej z powrotem. Hipoteka wygaśnie z dniem usunięcia wpisu przez sąd. Niestety nie ma innych możliwości prawnych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »