Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wskazanie nabywcom nieruchomości konta krewnego

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-16

Chciałabym podarować krewnemu pieniądze, które będą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości. Nabywcy finansują zakup nieruchomości z kredytu bankowego. Bank prześle pieniądze z transakcji wprost na konto zbywcy, czyli moje – należy to do warunków kredytu. Czy mogę wskazać konto krewnego, na którego rzecz chcę dokonać darowizny, aby określona kwota z transakcji wpłynęła wprost na jego konto? I czy wówczas konieczna jest umowa notarialna darowizny?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż niekonieczne na taką konstrukcję prawną może zgodzić się bank, bowiem w umowie o kredyt może znajdować się zapis, z którego treści wynikać będzie, że kredytobiorca ustala z nabywcą numer rachunku bankowego wraz z pozostałymi danymi pozwalającymi na weryfikację podanych danych. Z uwagi na powyższe nie może Pani wskazać numeru krewnego, gdyż może się okazać, że środki nie zostaną przekazane, bo dane osoby prowadzącej rachunek bankowy nie będą się zgadzały. Oczywiście może Pani za pośrednictwem kredytobiorcy próbować już w umowie zawrzeć tego rodzaju zapis, z którego będzie wynikało, że kupujący przekaże środki na wskazany rachunek bankowy, który za zgodą sprzedawcy nie jest prowadzony na jego imię i nazwisko.

Jeżeli bank nie wyrazi zgody na taki zapis, wówczas na Pani jako na darczyńcy nie ciąży obowiązek zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego. Obowiązek spoczywa jednak na Pani krewnym, bowiem ten zmuszony jest złożyć do urzędu skarbowego zawiadomienie o otrzymaniu darowizny, wskazując, w jakiej formie to nastąpiło, od kogo i kiedy.

Niezłożenie takiego zawiadomienia skutkować będzie obciążeniem podatkiem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 5 ustawy zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

W tej sytuacji konieczne zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego i potwierdzenie tejże darowizny dowodem przekazania środków pieniężnych w drodze przelewu. Proszę złożyć w US formularz SD-Z2 celem wypełnienia przesłanek zwolnienia z podatku.

Do I grupy zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »