Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za zniesienie służebności mieszkania

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2018-12-17

Około 20 lat temu brat kupił nieruchomość – dom i 2 ha ziemi. Dołożyłem się do zakupu 1/3 kwoty. Brat w tym domu ustanowił dla mnie dożywotnią służebność mieszkania. Od kilkunastu lat mieszkam za granicą, czy mógłbym otrzymać wynagrodzenia za zniesienie tej służebności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenie o zamianę służebności na rentę jest skierowane wyłącznie do właściciela nieruchomości obciążonej. Mówi o tym przepis art. 303 Kodeksu cywilnego (K.c.):

Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Przepis art. 303 K.c. ustanawia po stronie właściciela nieruchomości obciążonej prawo podmiotowe do dochodzenia roszczenia o zamianę służebności mieszkania na rentę. Przepis ten działa jednostronnie, co oznacza, że legitymacji czynnej nie ma osoba, na rzecz której ustanowiono służebność osobistą, czyli Pan. Legitymację bierną posiada, co do zasady, uprawniony z tytułu służebności osobistej, lecz słusznie dopuszcza się, by legitymację rozszerzać na osoby przyjęte przez uprawnionego na mieszkanie.

Dochodzenie tego roszczenia jest możliwe jedynie w przypadku ziszczenia się przesłanki polegającej na rażących uchybienia uprawnionego z tytułu służebności osobistej przy wykonywaniu swego prawa. Oznacza to, że uchybienia powinny mieć charakter rażący i występować wielokrotnie. Roszczenie właściciela nieruchomości obciążonej jest rozpoznawane w trybie postępowania procesowego. Zmiana służebności następuje na podstawie orzeczenia sądowego, które ma charakter konstytutywny. W ramach autonomii woli stron zmiana ta nastąpić może także w drodze umowy stron. Dowód wykazania zaistnienia stanu faktycznego polegającego na rażącym uchybianiu w wykonywaniu prawa służebności osobistej spoczywa na legitymowanym czynnie do występowania z powództwem, zgodnie z art. 6 K.c. W przypadku zmiany służebności osobistej na rentę służebność ta wygasa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy pozwolić sąsiadowi wysunąć dach na moją działkę?

Zajmuję działkę od kilkunastu lat, dom sąsiada był wybudowany dużo wcześniej w samej granicy. Kilka lat temu sąsiad ocieplił dom, wchodząc tym...

 

Kiedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

Kiedy dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu?

Razem z żoną na podstawie darowizny od rodziców posiadamy od przeszło 20 lat działkę, na której stały za czasów rodziców i stoją do dzisiaj...

Własność domu na działce teściów

Teściowie posiadają działkę z jednym domem, na którego budowę wzięli kredyt hipoteczny (nadal spłacany). Po naszym ślubie pozwolili, abyśmy...

 

Sprzedaż mieszkania kupionego od dewelopera przed wpisem do KW

Kupiłem lokal mieszkalny od dewelopera poprzez umowę notarialną. Oczekuję na wpis do KW przez sąd (okres oczekiwania około pół roku). Chciałbym móc jak...

 

Zniesienie współwłasności poprzez wyodrębnienie lokali

Jestem współwłaścicielką lokalu mieszkalnego w udziale z mamą. Obecnie lokal jest podzielony na dwa mieszkania. Chciałabym znieść...

 

Wygaśnięcie hipoteki przymusowej

Sprawa dotyczy wygaśnięcia hipoteki przymusowej. Hipoteka przymusowa została wpisana do KW na podstawie postanowienia sądu, na kwotę wynikającą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »