Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wysokie odsetki naliczone przez bank

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-09-02

Dostałam wezwanie od komornika sądowego w sprawie spłaty zadłużenia (30 tys. zł zadłużenia w banku). Część tego zadłużenia spłaciłam (miesięcznie po 1 tys. zł), lecz potem sprawę zlekceważyłam, bo nie miałam pieniędzy. Po 3 latach (bez uprzedzenia mnie wcześniej o tym fakcie) mam podobno spłacić ponad 50 tysięcy. Jak to możliwe, że nie dostałam wcześniej żadnego powiadomienia na adres korespondencyjny? Dlaczego bank naliczył takie wysokie odsetki? Jak mogę się obronić?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Z Pani opisu wynika, iż miała Pani spłacić 30 tys. zł. Jakąś część Pani spłaciła, reszta została do spłaty.

Trudno powiedzieć jakie odsetki bank naliczył – czy umowne, czy ustawowe.

Odsetki podzielić można na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa to odsetki rozumiane jako wynagrodzenie za korzystanie z cudzych pieniędzy, czyli tzw. odsetki kredytowe lub kapitałowe. Odsetki takie stosowane są najczęściej przy umowach kredytu lub pożyczki. Odsetki takie są należne tylko wtedy, gdy obowiązek ich zapłaty wynika z umowy, ustawy, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Chcąc zatem uzyskać prawo do żądania odsetek od określonej sumy pieniężnej, a w szczególności w wybranej przez siebie wysokości, należy obowiązek zapłaty odsetek, co do zasady, przewidzieć wyraźnie w umowie. Zgodnie z brzmieniem art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Jeżeli zatem strony zastrzegą w umowie obowiązek zapłaty odsetek za korzystanie z określonej sumy pieniężnej, a nie ustalą wysokości odsetek, to dłużnik (korzystający z przekazanej kwoty pieniężnej) jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej. Wysokość odsetek ustawowych określa obecnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1662), zgodnie z którym stopa odsetek ustawowych od dnia 13 października 2005 r. wynosi 11,5% w skali roku. W tym miejscu należy tylko wspomnieć, iż powyższe odsetki ustawowe należy odróżnić od odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Druga grupa odsetek to odsetki, które pełnią rolę szczególnego rodzaju odszkodowania za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Są to tzw. odsetki za opóźnienie. Zgodnie bowiem z treścią art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Od odszkodowania odsetki za opóźnienie różnią się jednak przede wszystkim tym, iż obowiązek zapłaty odsetek powstaje również wtedy, gdy wierzyciel nie poniósł żadnej szkody w związku z opóźnieniem i gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności niezależnych od dłużnika, gdy tymczasem dochodzenie odszkodowania wymaga co do zasady wykazania istnienia szkody oraz zawinienia dłużnika (odpowiedzialnego za szkodę).

Oczywiście w przypadku gdy wierzyciel (uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego) poniesie szkodę jest uprawniony do dochodzenia obok odsetek również odszkodowania na zasadach ogólnych (art. 471 i następne Kodeksu cywilnego).

Wysokość odsetek za opóźnienie może zostać ustalona przez strony umowy. Tak więc strony umowy mogą ustalić, iż w przypadku opóźnienia w zapłacie ustalonej kwoty pieniężnej (wynagrodzenia za wykonaną usługę, ceny sprzedaży, czynszu itp.) osobie uprawnionej należą się odsetki w określonej wysokości, na przykład 0,2% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy strony umowy nie umówiły się co do wysokości odsetek nalicza się odsetki ustawowe, o których mowa powyżej.

Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (tzw. odsetki maksymalne). Jeżeli jednak przekroczy tę wysokość, to będą się należeć odsetki maksymalne. Regulacja dotycząca odsetek maksymalnych ma charakter bezwzględnie obowiązujący, tzn., że strony nie mogą ich w drodze porozumienia wyłączać ani ograniczać (art. 359 § 22 Kodeksu cywilnego).

Istotną kwestią związaną z naliczaniem i dochodzeniem odsetek jest prawo do naliczania odsetek od odsetek. Zgodnie z brzmieniem art. 482 § 1 Kodeksu cywilnego od zaległych odsetek można żądać odsetek dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

Prawo do naliczania i dochodzenia odsetek od odsetek jest zatem znacznie ograniczone. Celem powyższego przepisu jest zapobieganie nadmiernemu obciążeniu dłużnika odsetkami. Jako przykład wskazać można następującą sytuację. Dłużnik opóźnia się z zapłatą kwoty 100 złotych. Stopa odsetek za opóźnienie wynosi 25% rocznie. Po roku opóźnienia dłużnik jest zatem winien 125 złotych, z tego 100 złotych należności głównej, a 25 złotych tytułem odsetek. Wierzyciel dokonuje kapitalizacji odsetek (zsumowania) i dolicza je do kwoty należności głównej. W następnym roku kwota odsetek wynosi już w skali roku nie 25 złotych, lecz 31,25 złotych, gdyż wierzyciel dochodzi odsetek od odsetek (kwota odsetek została dodana do kwoty należności głównej i od całej takiej kwoty naliczone zostały odsetki). Aby uniknąć powyżej opisanych sytuacji wprowadzono zakaz pobierania odsetek od odsetek, z wyjątkiem przypadku wytoczenia powództwa o zaległe odsetki lub uzyskania zgody drugiej strony na naliczanie odsetek od odsetek.

Jeśli więc bank naliczył odsetki umowne – kwota zadłużenia mogła znacznie wzrosnąć od kwoty podstawowej.

Do tego koszty sądowe do 5% wartości – koszty wpisu od pozwu i koszty zastępstwa procesowego. Mogły powiększyć zadłużenie o kolejne kilka tysięcy.

Odnosząc się zaś do Pani pytania – jeśli nie nastąpiło przedawnienie, czyli bank wniósł pozew w ciągu 3 lat od dnia wymagalności spłaty, tu zapewne wypowiedzenia układu ratalnego, to nie ma podstaw do wnoszenia sprzeciwu i przywrócenia terminu, powołując się na niedostarczenie niczego na adres korespondencyjny. Jeśli zaś minął okres 3 lat od dnia wypowiedzenia ugody ratalnej – warto powalczyć o uchylenie wyroku i pozbyć się należności.

Musi Pani dokładnie sprawdzić co przyszło z sądu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Brak kontaktu z wierzycielem i wygaśnięcie pełnomocnictwa

Za 2 tygodnie mam licytację mieszkania. Jest dwóch wierzycieli. Z jednym udało mi się podpisać ugodę, natomiast drugi miał swojego pełnomocnika, któremu rok temu wygasło pełnomocnictwo. Z wierzycielem nie ma kontaktu, także nie poinformował komornika wycofaniu pełnomocnictwa poprzedniej firmie. Ja sam wychowuję małoletnie dziecko. Czy jest jakieś wyjście z tej tragicznej sytuacji?

Czy komornik może zająć konto matki za dług alimentacyjny syna?

Czy komornik ma prawo zająć moje konto, jeśli syn nie płaci alimentów na dziecko?

Co robić, gdy zabrakło kilka złotych w spłaconym długu?

Miałem komornika, spłacałem dług solidnie. Później należność została sprzedana firmie, ja spłaciłem ostatnią ratę. Teraz okazuje się, że zabrakło 7,3 (!) w spłaconym długu. Znów komornik chce dołączyć swoje koszty, czy naprawdę będę musiał zapłacić kolejne 15% kwoty? Co mam robić? Jak się bronić?

Co mam zrobić, gdy ktoś zaciągnął kredyt na moje dane?

Otrzymałem nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dotyczy jakiegoś długu z 1998 r. (!) z powodu niespłaconego kredytu. Nigdy nie brałem takiej pożyczki, ktoś musiał ją zaciągnąć na moje dane. Co mam robić?

Ucieczka od kredytów, co robić dalej?

Mam niespłacone kredyty. Uciekłam od nich z Polski. Komornik odwiedza mój były dom, jednak już tam nie mieszkam i jestem nieuchwytna dla niego. Chcę jednak wziąć odpowiedzialność za te pożyczki i zacząć je wpłacać. Bardzo boję się pętli finansowej. Jak ruszyć te sprawy? Odsetki pewnie są ogromne.

Pisma od komornika w sprawie starego długu

Mam niezapłacony rachunek sprzed lat, a z 2009 r. jest klauzula wykonalności. Czy pisma wysyłane przez komornika przerywają bieg przedawnienia? Kiedy sprawa będzie przedawniona?

Sprzedaż wierzytelności a przedawnienie

11 lat temu wzięłam pożyczkę konsolidacyjną. Po paru latach spłacania straciłam płynność finansową i sprawa trafiła do komornika. Po pewnym czasie na skutek braku środków komornik umorzył postępowanie i powiedział, że bank może do 10 lat dochodzić swojego długu. Po jakimś czasie bank sprzedał dług do funduszu. Czy te 10 lat liczy się od daty pożyczki czy od daty sprzedaży długu?

Czy mam szansę na upadłość konsumencką?

Od 2006 r., w odstępach dwuletnich zaciągnąłem trzy kredyty w jednym banku: na 15 tys., na 25 tys. i na 19 tys. zł. Spłacałem do lutego 2010 r., miesiąc później odeszła żona, zostawiła mi dwójkę dzieci. Jesienią sąd orzekł nasz rozwód, córka została przy niej, natomiast opiekę nad synem otrzymałem ja. Wtedy też, w listopadzie 2010 r. sprzedałem samochód i spłaciłem po jednej zaległej racie. Od grudnia przestałem wywiązywać się z zobowiązań i wiosną 2011 r. bank wypowiedział mi wszystkie trzy umowy. W 2012 r. dwa długi kupiła firma windykacyjna, a trzeci dług jest do tej pory w windykacji i nie otrzymuję żadnych ponagleń w tej sprawie. W tej chwili zarabiam 2500 zł i mam komornika na karku. Czy mam szansę na upadłość konsumencką?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »