Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci w bezdzietnym małżeństwie

• Autor: Katarzyna Bereda

Jesteśmy małżeństwem bezdzietnym. Otrzymałam mieszkanie w spadku, w który teraz mieszkamy. Chciałabym uregulować prawo do mieszkania na wypadek mojej śmierci. Chodzi mi o zabezpieczenie męża, aby mógł w nim spokojnie mieszkać, jeśli odejdę pierwsza. Jak to zrobić prawidłowo, aby moja siostra nie miała do tego mieszkania prawa, a mąż w razie czego nie musiał płacić jej zachowku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabezpieczenie małżonka na wypadek śmierci w bezdzietnym małżeństwie

Komu należy się zachowek?

W pierwszej kolejności wskazuję, iż siostra nie będzie miała roszczenia o ewentualny zachowek, albowiem nie znajduje się w kręgu osób uprawnionych do zachowku. Zgodnie z treścią art. 991 Kodeksu cywilnego (K.c.):

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

Testament – zabezpieczenie małżonka przed zachłannością rodziny

Jak widać, roszczenie o ewentualny zachowek posiadają jedynie zstępni, a więc dzieci, małżonek oraz wstępni, czyli rodzice. Mimo wszystko jednak, jeżeli nie posiadają Państwo dzieci, aby wykluczyć ewentualne dziedziczenie ustawowe dalszej rodziny, powinna Pani sporządzić testament – najlepiej notarialny, w którym powołuje Pani do całości spadku swojego męża. Testament wykluczy dziedziczenie ustawowe i spowoduje, że mąż odziedziczy po Pani cały majątek, w tym mieszkanie, a siostra nie będzie miała w tym zakresie żadnych roszczeń. Zgodnie z treścią art. 949 K.c.:

„§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Testament własnoręczny, testament notarialny

Testament własnoręczny cechują przede wszystkim: prostota formy, silna ochrona prywatności testatora co do treści jego rozrządzeń oraz brak kosztów związanych z jego sporządzeniem. Sporządzenie testamentu holograficznego polega na spisaniu treści ostatniej woli przez spadkodawcę. Prostota tej formy jest jednak pozorna, co niejednokrotnie prowadzi do skutecznego kwestionowania ważności lub skuteczności tak sporządzonych aktów ostatniej woli. Mimo lakonicznego brzmienia, art. 949 K.c. zawiera bowiem pewne rygorystyczne wymagania, których testatorzy mogą nie być świadomi.

Dlatego lepszym rozwiązaniem – albowiem ciężej jest taki testament podważyć – jest sporządzenie testamentu notarialnego. Dlatego proponuję, aby udała się Pani do notariusza w celu sporządzenia testamentu notarialnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »