Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zablokowanie kont bankowych przez komornika

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-15

Pracuję jako opiekunka osób starszych w Niemczech na umowę-zlecenie na zasadzie oddelegowania. Otrzymuje wynagrodzenie plus diety przelewane na konto walutowe i złotówkowe. Komornik zablokował mi oba konta bankowe. Czy miał prawo?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Komornik działa na wniosek wierzyciela, który dysponuje tytułem wykonawczym (wyrokiem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności). Egzekucja z rachunku bankowego jest często stosowanym sposobem egzekucji, który pozwala na szybkie wyegzekwowanie należności wierzyciela. Wniosek o przeprowadzenie tego rodzaju egzekucji składa się do komornika, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (w przypadku przedsiębiorców). Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika w Polsce.

 

We wniosku wierzyciel powinien podać numer rachunku bankowego dłużnika oraz oddział banku, który go prowadzi. Komornik dokonuje zajęcia rachunku bankowego wskazanego we wniosku wierzyciela. Zgodnie z art. 889 Kodeksu postępowania cywilnego „komornik, w ramach dokonanego zajęcia:

1) przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

2) wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty”.

 

O zajęciu komornik zawiadamia wierzyciela, przesyłając mu odpis zawiadomienia przesłanego do banku. Jeżeli natomiast  wierzytelność z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, zajęta została w dwu lub więcej postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank ma obowiązek wstrzymać się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję. Zajęte wierzytelności bank wypłaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalszą egzekucję (art. 889 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku. Zajęcie obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym, w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

O zajęciu rachunku bankowego komornik niezwłocznie zawiadamia również dłużnika. Wzywa go jednocześnie, aby pod rygorem odpowiedzialności karnej nie podejmował żadnych pieniędzy ze swojego rachunku.

 

Nie ulega wątpliwości, że zajęciu podlegają zarówno rachunki prowadzone w walucie krajowej, jak i w zagranicznych środkach płatniczych. Rodzaj rachunku, generalnie rzecz ujmując, także nie ma tu znaczenia, a więc można będzie zająć rachunek: bieżący, pomocniczy, lokat terminowych, oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz wkłady oszczędnościowe.

 

Bez wpływu na skuteczność zajęcia pozostaje także okoliczność, iż stroną umowy rachunku bankowego jest więcej niż jedna osoba (rachunek wspólny).

 

Nie jest rolą banku analizowanie źródła pochodzenia środków, które znalazły się na rachunku. Bank ma jedynie wykonać zajęcie rachunku. Kontrowersyjne jest natomiast zagadnienie, czy to bank jest adresatem wyłączeń spod egzekucji przewidzianych w art. 831 i następnych kodeksu postępowania cywilnego. Moim zdaniem, źródło pochodzenia i cel przeznaczenia środków nie ma dla banku jako dłużnika zajętej wierzytelności żadnego znaczenia. Uważam, że o ile nie ma rozstrzygniętej kwestii wypłaty środków na wynagrodzenie czy też alimentów oraz renty, o tyle bank jest zobowiązany bezzwłocznie przekazać zajęte środki organowi egzekucyjnemu. Nie ma bowiem żadnego przepisu w procedurze cywilnej, który zwalniałby bank z obowiązków przewidzianych art. 889 Kodeksu postępowania cywilnego. Zajęcie środków wyłączonych spod egzekucji jest czynnością, która powinna być zwalczana przez posiadacza rachunku (dłużnika zobowiązanego) w drodze środków procesowych przewidzianych kodeksem postępowania cywilnego.

 

Uregulowania zawarte w art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe określane są czasem jako „przywilej egzekucyjny” (R. Tollik w: Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 1999, s. 153). Zwalniają one bowiem od zajęcia środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, zarówno na podstawie sądowego, jak i administracyjnego tytułu wykonawczego. Zwolnienie to jest jednak ograniczone w następujący sposób:

 

  1. Wolne od zajęcia są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego (w kwestii obecnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zobacz wskaźnik: Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw). Tak więc o wysokości kwoty wolnej nie decyduje data otrzymania przez bank zajęcia, lecz data wystawienia tytułu wykonawczego. O ile w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, art. 27 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustala, że tytuł wykonawczy zawiera datę jego wystawienia, o tyle w postępowaniu cywilnym możemy mieć trudności z określeniem pojęcia „dzień wystawienia tytułu wykonawczego”. Jak się wydaje, ustawodawcy chodziło o datę nadania tytułowi egzekucyjnemu sądowej klauzuli wykonalności. Problem polega na tym, że nie zawsze tę datę można ustalić na podstawie otrzymanego zajęcia. W takiej sytuacji pozostaje zapytanie do organu egzekucyjnego.
  2. Środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach niezależnie od liczby współposiadaczy rachunku są wolne jedynie w zakresie jednej kwoty określonej w art. 54 ust. 1.
  3. Wolne od zajęcia są środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo - rozliczeniowych oraz na rachunkach lokat oszczędnościowych.
  4. Kwota wolna jest limitem nieodnawialnym. Ustala się ją w chwili zajęcia i pozostaje niezmienna na cały okres trwania egzekucji. Posiadacz rachunku korzysta z kwoty wolnej tylko do wyczerpania limitu, pozostałe kwoty są przekazywane organowi egzekucyjnemu. Powyższą kwestię najlepiej obrazuje rachunek ROR, na którym w chwili zajęcia może nie być żadnych środków, natomiast w trakcie zajęcia wpłyną kwoty nieprzekraczające sumy wolnej. Wpływy, moim zdaniem, ulegają sumowaniu, a po osiągnięciu limitu kwoty wolnej muszą być przekazane organowi egzekucyjnemu. Także w sytuacji, gdy na rachunku posiadacza może występować saldo debetowe, kwota wolna musi być rozliczona z wszystkimi wpływami, nawet tymi, które jedynie zmniejszają saldo debetowe.
  5. Na podkreślenie zasługuje fakt, że kwota wolna nie chroni przed egzekucją na zaspokojenie alimentów. Zgodnie z art. 1083 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, wierzytelności z rachunku bankowego stanowiące wkład oszczędnościowy podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

 

Reasumując – komornik miał prawo zając rachunek. Nadal może Pani wypłacić z rachunku kwotę równą 3 x średnie miesięczne wynagrodzenie. Bo takowa jest chroniona ustawowo. Dodatkowo – powinna Pani zainteresować się wyrokiem – być może są podstawy do zaskarżenia go. Ale bez analizy dokumentów nie udzielę bliższych informacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zabezpieczenie rodziców przed zobowiązaniami dorosłej córki

Dorosła córka zaciąga różnego rodzaju zobowiązania w firmach pożyczkowych. Jak rodzice mogą zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za zobowiązania pełnoletniego dziecka, które jest zameldowane i mieszka u z nimi w rodzinnym domu? Czy coś da wymeldowanie córki? Co możemy zrobić, jeśli wierzyciele zechcą odbierać jej należności przez windykację naszego majątku? Czy ewentualna egzekucja może ograniczyć się tylko do pokoju zajmowanego przez córkę? Córka uczy się, nie pracuje i nie ma żadnych dochodów.

Cesja wierzytelności w trakcie egzekucji

Spłacałam dług bankowy wyznaczonemu komornikowi. W tym roku bank sprzedał mój dług firmie windykacyjnej, nie powiadamiając o tym komornika. Z tą firmą zawarłam ugodę, o czym poinformowałam komornika. On jednak stwierdził, że musi otrzymać informację od banku o sprzedaży długu. Bank zasłonił się faktem, że to nie jest już jego dług i nie powiadomił komornika. Jak zmusić bank, aby wystosował do komornika pismo o sprzedaży długu, aby wstrzymać egzekucję komorniczą?

Spłata jednego z wierzycieli i odwołanie licytacji nieruchomości

Jestem właścicielem nieruchomości. Na hipotekę tej nieruchomości wpisało się kilku moich wierzycieli na podstawie prawomocnych wyroków sądowych. Sprawa trafiła do komornika, który na wniosek wierzycieli dokonał wyceny nieruchomości. Następnie na wniosek jednego z wierzycieli komornik wyznaczył termin licytacji nieruchomości. Dodam, że ten komornik prowadzi egzekucję dla wszystkich moich wierzycieli ujawnionych w księdze wieczystej. Ja spłaciłem wierzyciela, który wnioskował o licytację, więc on zgłosił do komornika umorzenie egzekucji z nieruchomości. Czy wobec tego komornik, nie mając od innych moich wierzycieli wniosków o dokonanie licytacji, powinien ją odwołać?

Zmiana terminu licytacji z powodu złego stanu zdrowia

Mój brat ma mieć licytowany za kilka dni samochód dostawczy. Tydzień temu był operowany w trybie pilnym. Ma jeszcze prawie dwa miesiące zwolnienia lekarskiego. Stan jest bardzo poważny. Czy w tej sytuacji można spróbować zmienić termin licytacji z powodu złego stanu zdrowia? Bardzo zależy mi na informacji, czy ma sens w tym momencie podejmowanie próby zmiany terminu licytacji u komornika.

Nachodzi mnie komornik za cudze długi

Nachodzi mnie komornik. Dłużnik, który mieszkał w moim domu, wymeldował się w 2014 r. i wyjechał za granicę, jest to osoba dla mnie obca. Komornik chce wejść do mojego domu w asyście policji. Jak mam się zachować, czy muszę go wpuścić i co powinien przedstawić komornik, jakie dokumenty, że ma prawo przeszukania mojego domu?

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela a koszty komornicze

Matka dziecka mojego brata przed 8 laty wszczęła postępowanie w związku z zaległościami alimentacyjnymi. Zaległości alimentacyjne zostały całkowicie spłacone. Postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone. Przez cały ten czas alimenty były regularnie płacone na rachunek wierzyciela. Obecnie na wniosek wierzycielki postępowanie zostało umorzone, jednak komornik naliczył koszty postępowania w kwocie 2800 zł. Czy można w jakiś sposób uniknąć zapłaty tych kosztów albo obciążyć nimi wierzyciela, ponieważ tak naprawdę nie było podstaw do egzekucji?

Zajęcie wynagrodzenia a nazwisko panieńskie

We wrześniu 2016 r. mój zleceniodawca otrzymał pismo od komornika o zajęcie mojego wynagrodzenia. Ponieważ na piśmie widniało moje stare panieńskie nazwisko (od 5 lat jestem mężatka) oraz inny adres (nr PESEL zgadzał się) odpisał, iż nie możne zająć wypłaty, gdyż nie jest związany żadna umowa cywilnoprawną z osobą o wymienionym nazwisku. W zeszła środę przyszło ponowne pismo do pracodawcy od komornika z groźbą grzywny w przypadku dalszego uchybiania się od zajęcia mojego wynagrodzenia. Jednocześnie otrzymałam już na aktualny adres podobny list wzywający mnie do zapłaty (list zwykły). Co zleceniodawca i ja powinniśmy zrobić? Czy dług nie jest przedawniony?

Czy wierzyciel może żądać zaspokojenia z darowanej nieruchomości?

Czy art. 528 Kodeksu cywilnego jest ostatecznością, czy jest dla dłużnika jakieś wyjście, jeśli od kilku lat ciąży na nim dług, jest niewypłacalny i nie posiada żadnych nieruchomości? Dłużnik po śmierci ojca otrzymał w spadku część domu, ale darował tę część matce. Czy wierzyciel może żądać zaspokojenia z nieruchomości darowanej matce? Dodam jeszcze, że dłużnik jest bezrobotny.Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »