Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie wierzytelności sprzed wielu lat

Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-20

Właśnie otrzymałam od komornika sadowego zajęcie wierzytelności na wniosek wierzyciela, tj. firmy telekomunikacyjnej. Powołują się na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2002 roku, nie pamiętam już, jak to wyglądało, ale zadłużenie jest około 1300 zł, natomiast same odsetki ponad 2 tysiące plus cała masa kosztów. Co mam robić? Czy jest to dług przedawniony?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

W pierwszej kolejności zasadne jest ustalenie, kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2002 r. się uprawomocnił. Powyższe będzie miało dla Pani interesu istotne znaczenie. Po drugie proszę sięgnąć do pokładów pamięci celem ustalenia, czy od 2002 r. do dnia dzisiejszego nie było już prowadzone przeciwko Pani postępowanie egzekucyjne.

Ustalenie powyższych okoliczności, będzie miało dla Pani istotne znaczenie, a to z uwagi na przepis art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

Innymi słowy termin 10 lat, o którym mowa powyżej, liczony jest od daty uprawomocnia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ustalenie uprawomocnienia się nakazu możliwe jest u samego komornika, który na podstawie art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego „przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3”. Powyższe dane nie pozwalają jednak ustalić daty uprawomocnienia się nakazu. Zasadnym jest zatem odwołanie się do § 3 przepisu, który nakazuje komornikowi okazać tytuł wykonawczy w oryginale.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Na oryginale tytułu wykonawczego winno być wskazane, kiedy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym się uprawomocnił.

Nawiązując do drugiej kwestii, wyraźnie podkreślić należy, iż konieczne jest ustalenie, czy od uprawomocnia się nakazu zapłaty do dnia wszczęcia postępowania egzekucyjnego nie było prowadzone inne postępowanie egzekucyjne, które by przerwało bieg przedawnienia, a to stosownie do treści art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »