Kategoria: Windykacja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie majątku dłużnika

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-02-23

Czy komornik może zająć samochód będący współwłasnością już rozwiedzionych małżonków i ustanowić dłużnika dozorcą tegoż samochodu? Do czego to prowadzi, gdy nie ma zgody między współwłaścicielami, nie ma podziału majątku dorobkowego? Jaki jest możliwy ruch komornika w takiej sytuacji?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Z chwilą orzeczenie rozwodu współwłasność łączną majątkowa (bezudziałowa) małżonków przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Co do zasady, zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego byli małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Tak więc obecnie należy przyjąć, iż wspominany samochód jest w połowie własnością Pani, a w połowie byłego męża.

Z treści przepisów Kodeksu postępowania cywilnego wynika, iż jest możliwa egzekucja z ułamkowej części rzeczy, mówi o tym przepis art. 846, który poniżej Pani cytuję:

„Art. 846 § 1. Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej będącej wspólną własnością kilku osób odbywa się w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży podlega tylko udział dłużnika.

§ 2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo żądania, aby cała rzecz została sprzedana”.

W takiej sytuacji dokonuje się zajęcia całej rzeczy, zaś sprzedażą objęty jest tylko udział dłużnika (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1974 r., sygn. akt I CZ 97/74, LEX nr 7553).

Komornik może zatem w tej chwili wyznaczyć licytację udziału w samochodzie i jeśli ktoś w ogóle kupi ów udział, stanie się współwłaścicielem auta wraz z Panią i następnie koniecznym będzie zniesienie współwłasności tej rzeczy pomiędzy Państwem. Pytanie tylko, czy ktoś zechce udział w samochodzie kupić, oczywiście może się tak zdarzyć, ale potencjalni nabywcy są raczej zainteresowani kupnem całej rzeczy, a nie jej części, co do której potem muszą wnosić do sądu wniosek o zniesienie współwłasności, jako że jest to działanie raczej długotrwałe i wymagające dodatkowych kosztów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co do drugiego z Pani pytań, czy dłużnik może mieć w dozorze zajętą rzecz, odpowiadam, że tak może i tak w 99% przypadków się dzieje. Zgodnie bowiem z art. 855 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zajęte ruchomości komornik pozostawi we władaniu osoby, u której je zajął. Jednakże z ważnych przyczyn komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte ruchomości pod dozór innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, choćby to było połączone z koniecznością ich przeniesienia. Osoby te pełnią obowiązki dozorcy. Komornik doręcza im protokół zajęcia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »