Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz konkurencji w przypadku umowy cywilnoprawnej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-10-20

Za kilka dni mam podpisać z klientem umowę licencyjną dotyczącą stworzonego przeze mnie oprogramowania. Klient chciałby zabezpieczyć się w kwestii mojej potencjalnej współpracy z konkurencją i oferuje mi kwotę X za pięć lat mojej „lojalności”. Co się stanie, jeżeli np. po dwóch latach klient uzna, że umowa mu nie pasuje i postanowi od niej odstąpić (wypowiedzieć ją)? Czy będę musiał oddać część wynagrodzenia, czy mam prawo je zatrzymać?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Poradę prawną oceniam bardzo dobrze. Ze względu na zawiłość problemu mam wrażenie że na początku mieliśmy trudność ze zrozumieniem się ale dzięki możliwości skorzystania z dodatkowych pytań wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Polecam !
Aneta
Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista

Co do zasady zakaz konkurencji w przypadku umowy cywilnoprawnej nie jest w polskim prawie uregulowany ustawowo. Taki uregulowany zakaz konkurencji istnieje jednak w przypadku umowy o pracę i uregulowany jest szczegółowo w art. 1011-1013 Kodeku pracy, do czego jeszcze dalej wrócę.

W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że zakaz konkurencji nie narusza swą treścią naturę umowy o świadczenie usług. To, że w kodeksie nie ma szczegółowej regulacji odnoszącej się do tego stosunku prawnego wprost świadczy o woli ustawodawcy dopuszczenia szerokiego zakresu swobody kontraktowej, która umożliwi ukształtowanie umowy w sposób odpowiadający celowi gospodarczemu i indywidualnym interesom stron – tak np. stanowi wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2013 r., wydany w sprawie V CSK 30/13.

Przyjmuje się bowiem, że jest możliwe wprowadzenie takiego zakazu do umowy na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego, który to przepis mówi, iż strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Dlatego bardzo ważne są zapisy umowy pomiędzy stronami i to co jest w tej umowie zawarte. Jest tak dlatego, że nie ma regulacji ustawowych.

W przypadku zakazu konkurencji zawartego w umowie o pracę art. 1012 § 1-3 Kodeksu pracy stanowią, iż w umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„§ 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w § 1, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.

§ 3. Odszkodowanie, o którym mowa w § 1, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.”

I tu praktyką jest, że jeśli pracodawca zwalnia byłego już pracownika z zakazu konkurencji w trakcie okresu jaki był pierwotnie przewidziany to wypłaca mu ustalone wynagrodzenie.

W przypadku innych umów, najczęściej jest tak samo, ale zależy co zostanie w umowie zapisane, generalnie jest tak, że jeśli przewidziano zakaz na lat 5, a po połowie się stronę umowy z zakazu zwalnia to wypłaca się połowę wynagrodzenia. Taki jest co do zasady sens wynagrodzenia w przypadku zakazu konkurencji. Teoretycznie może się jednak zdarzyć, iż strony postanowią, iż wynagrodzenie jest płatne jednorazowo po ustaniu zakazu np., trzeba by rozważyć, czy taki zapis jest zgodny z istotą zakazu konkurencji. Moim zdaniem nie, ale zawsze zdania mogą być różnie.

Proponuję zatem celem rozwiania wszelkich wątpliwości wprowadzić odpowiedni zapis do umowy w stylu „w przypadku odstąpienia od umowy … (Pan) zachowuje prawo do proporcjonalnego wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji ustalonego w niniejszej umowie” albo „pomimo wcześniejszego ustania obowiązywania umowy … (Panu) przysługuje wynagrodzenie w pełnej ustalonej umową wysokości”.

Jeżeli znałabym brzmienie tego paragrafu umowy mogłabym zaproponować zapis bardziej konkretny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »