Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki na licytacji komorniczej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-09-20 • Aktualizacja: 2021-07-02

Mój dłużnik ma działkę, która była już licytowana dwa razy i nie została sprzedana na licytacji komorniczej. Teraz mam możliwość zakupu tej działki po opłaceniu rękojmi. Czy jak zostanie przez sąd przybite, że jestem właścicielem działki, czy muszę zapłacić resztę kwoty do wycenionej wartości, czy ta kwota będzie wliczona w dług? Dodam, że dług jest większy niż wartość działki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup działki na licytacji komorniczej

Zaspokojenie wierzyciela po sprzedaży działki

Kwestie, o które Pani pyta, reguluje art. 968 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.

§ 2. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna być stwierdzona dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym lub wyrażona do protokołu sądowego nie później niż w terminie, w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia”.

Z przepisu tego wynika właściwie tylko jeden warunek, który trzeba spełnić, aby zaliczyć wierzytelność egzekwowaną na cenę nabycia, reszta pozostaje już obojętna dla tego uprawnienia. Mianowicie wierzytelność lub jej części można zaliczyć, jeśli znajduje pokrycie w cenie nabycia. Oznacza to innymi słowy, iż kwestia, czy zaliczona przez wierzyciela na poczet ceny nabycia własna wierzytelność lub jej część znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinna być dokonana w ścisłym związku z przepisem art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego, który określa kolejność zaspokojenia wierzycieli, o ile oczywiście z sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości mają być zaspokojone należności również innych wierzycieli.

Przepis mówi wyraźnie o wierzytelności lub jej części co należy rozumieć w ten sposób, że chodzi o taką część, która zostałaby zaspokojona na podstawie sporządzonego w przyszłości planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości.

Tak więc, jeśli ma Pani wierzytelność np. 100 000 zł, a w planie podziału uwzględniono by np. tylko 50 000 zł, bo cena nabycia to 80 000, z czego np. 10 000 zł to koszty egzekucyjne, a pozostałe 20 000 to należność np. innego wierzyciela, który jest przed Panią, czyli np. Skarbu Państwa to może sobie Pani zaliczyć tylko 50 000 zł, pomimo że Pani wierzytelności to np. 150 000 zł.

Pokrycie kosztów licytacji i rękojmi

I tak najprościej, jak mogę wyjaśnić, może sobie Pani zaliczyć tę część, która pozostanie po spłacie kosztów egzekucyjnych i ewentualnie wierzycieli egzekwujących. W rezultacie bowiem to Pani pokryje koszty egzekucji, a rękojmia może nie wystarczyć i będzie Pani musiała dopłacić.

Proszę najlepiej iść do komornika dowiedzieć się jakie są koszty i ile mogłaby Pani sobie zaliczyć, wówczas będzie Pani miała pewność, czy to się Pani opłaci w ogóle, czy poza rękojmią będzie Pani musiała jeszcze dopłacić, coś z pewnością, ale ile – wie dokładnie komornik, który zna wysokość kosztów egzekucyjnych.

Proszę też pamiętać, że to się nie dzieje jednak z mocy samego prawa, tylko w wyniku Pani czynności. Wymaga to złożenia stosownego oświadczenia, na piśmie oraz sądowi.

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest to, aby dana wierzytelność znajdowała pokrycie w cenie nabycia, a zatem w doktrynie stwierdza się, że choć kodeks wyraźnie o tym nie stanowi, to wierzyciel powinien wykazać, że wierzytelność spełnia ten wymóg przez przedstawienie zestawienia rachunkowego wskazującego na istnienie pokrycia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »