Kategoria: Umowy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut zniszczenia przedmiotu przy wykonywaniu usługi i brak zapłaty

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 2018-10-10

Od paru lat prowadzę warsztat spawalniczy. W ramach tej działalności wykonałem usługę spawania połamanego krzesełka barowego. Krzesełko było używane, widoczne były ślady tego użytkowania. Po odkręceniu siedziska zespawałem złamania. Już przy odbiorze klientka zgłosiła, że krzesełko zostało zniszczone przy wykonywaniu usługi – twierdziła, że było ono nowe. Klientka nie zapłaciła za usługę. Po dwóch dniach ponownie przywiozła krzesełko, rzuciła je na betonowe podłoże i zażądała odkupienia nowego. Teraz mąż klientki ciągle mi się odgraża, a za usługę nadal nie zapłacono.

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Uczciwe podejście do klienta, dziękuję. Z wyrazami szacunku.
Krzysztof, 69 lat, inż., emeryt.
Dobra i fachowa i zrozumiała odpowiedź.
Wiesław, 62 lata, fotograf
Bardzo szybka i treściwa odpowiedź
Sandra
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Muszę teraz czytać to \"ze zrozumieniem\".
Lena, sekretarka, 41 lat
Bardzo dziękuję
Barbara
Szybko i profesjonalnie. Dziękuję
Michał, socjolog, 45 lat
Po otrzymaniu wyceny pomyślałam - hmmm drogo. Jednakże szybko zmieniłam zdanie gdy tylko otrzymałam odpowiedz na moje pytanie. Odpowiedz szybka szczegółowa, czytelna i zrozumiała. Wątpliwości wyjaśniane błyskawicznie. Pani Kasiu dziękuje, pozdrawiam
Justyna
Jestem bardzo zadowolona, zaskoczona szybkością, ciesze się, że mogłam zadać pytania dodatkowe.
Małgorzata, 34 lata, biolog
Bardzo dziękuję za szybką konkretną odpowiedź. Jestem zadowolona z Państwa pomocy.
Małgorzata, nauczyciel, 57 lat
Szybka reakcja panelu eporady24 w sytuacji , gdzie odpowiedź na miliony pytań rodzących się w głowie a czas w danym momencie jest cenniejszy od sztabki złota :-) 
 
Barbara
Odpowiedź pojawiła się szybko i była wyczerpującą i spersonalizowana. Cena zaskakująco niska. Świetnie działający serwis, wygodne sposoby płatności, wszystko fantastycznie zorganizowane. Z góry wiadomo ile się zapłaci, więc nie ma obaw, że konsultacja będzie kosztowna. Każdemu polecam, zwłaszcza jak ktoś ceni sobie możliwość załatwiania spraw mejlowo i sprawnie.
Emilia, 25 lat, farmaceuta
Bardzo dziękuję za wyczerpująca odpowiedź:) pozdrawiam
Joanna, mgr ekonomii, 46 lat
Bardzo solidny i szybki serwis 7 dni w tygodniu, zwłaszcza dla kogoś kto przebywa za granica.
Artur
Wszystko super. Serdecznie polecam. Dziękuję za wyczerpującą poradę.
Marian, 61 lat
Wyczerpująca ocena. Bardzo szybka. Dobra cena.
Maria
Dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź. Jest ona dla mnie zrozumiała i czytelna. 
Barbara
Dziękuję za wyczerpującą informacje i krótki czas oczekiwania na odpowiedź co często ma istotne znaczenie. 
Wiesław, lekarz, 58 lat
Opinia jest bardzo wyczerpująca, dokładna, obszerna, a prawnik wykazał się doskonałą znajomością psychiki i wczuł się w sytuację klienta. W analizie otrzymałam odpowiedzi nawet na niezadane jeszcze pytania. Odpowiedź na zapytanie otrzymałam bardzo szybko. Bardzo dziękuję i polecam tę formę porad prawnych.
Magdalena, 58 lat, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko i niedrogo. 
Teresa, 60 lat
Polecam bardzo pomocna strona.
Adam, fizjoterapeuta, 28 lat
Bardzo dziękuję za bardzo szybką i klarowną odpowiedź. Szkoda, że przepisy prawa, w opisanej sytuacji, nie ujmują problemu na tyle jednoznacznie, że mógłbym mieć pewność jak sprawy się potoczą. 
Wojciech, elektronik, 72 lata
Odpowiedzi są wyczerpujące. Polecam
Małgorzata, 56 lat
Wszechstronna analiza problemu, wysoki poziom wiedzy eksperckiej, dostępność usługi także w dni ustawowo wolne od pracy
Jacek, przesiębiorca
Szybko. Sprawnie. Wyczerpująco.
Krzysztof
W moim przekonaniu podawanie art i paragrafów w danej sprawie bardzo dobrze objaśnia sprawę bo można się na nie powołać. Po za tym otrzymałam wskazowki o moich prawach i jak mogę wpływać na przebieg swojej sprawy.
Genowefa
Bardzo dziękuję po raz kolejny za profesjonalną pomoc i cierpliwość.
Przemysław
Dziękuję za wyczerpujacą odpowiedz, która bardzo pomogła.
Anna
Dziękuję za szybką, wyczerpującą odpowiedź na nurtujące mnie wątpliwości. Korzystałam już z usług Państwa Firmy jestem bardzo usatysfakcjonowana. Polecam Państwa usługi .
Halina, ekonomista
Jak dla mnie usługa została wykonana z prawdziwym profesjonalizmem i bardzo po ludzku. Nie czułam się jak petent tylko jak człowiek któremu poświęcono czasu tyle ile potrzebowałam. Informacje zostały przekazane w sposób przystępny, jasny i cierpliwy. 
Dorota, ekonomista, 62 lata
Jestem pod dużym wrażeniem. Wiedza, duży wkład pracy, cena - bardzo uczciwe. 
Jacek

Na wstępie wskażę, że tego typu sprawa rozegra się przede wszystkim na płaszczyźnie przedstawiania dowodów na swoje twierdzenia.

Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego (K.c.) – ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Na mocy art. 232 zd. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Przed ewentualnym sądem na Panu będzie spoczywał obowiązek przedstawienia dowodów na to, że wykonał Pan zlecenie należycie (tj. zgodnie ze sztuką zespawał krzesełko). Na dowód tego może Pan przedstawić choćby zeznania świadków. Świadkowie mogliby stwierdzić, że klientka przewoziła krzesełko nieodpowiednio, że rzuciła nim po przywiezieniu. Jeśli ma Pan u siebie krzesełko, może je zatrzymać dla umożliwienia oględzin ewentualnemu rzeczoznawcy, którego mógłby Pan powołać w sprawie. Myślę, że rzeczoznawca byłby w stanie stwierdzić, czy ewentualne odrapania powstały wskutek używania, uderzenia, czy też wskutek nieprawidłowego spawania. Być może można także rozeznać, czy zarysowania powstawały w dłuższym czasie. Sama klientka podniesie zapewne zarzut nieprawidłowego wykonania usługi, co – aby było uznane – ona musi udowodnić. Jednocześnie klientka może wnieść pozew wzajemny o zapłatę za szkodę – zniszczenia krzesełka. Fakt zniszczenia także to ona będzie musiała udowodnić. Skoro klientka twierdzi, że krzesełko było nowe, w postępowaniu powinna przedstawić rachunek (fakturę) za jego zakup, z którego by to wynikało. Nadmieniam, że gdyby rzeczywiście krzesełko było nowe, być może korzystałaby ona z roszczeń z rękojmi bądź gwarancji u sprzedawcy, nie zawoziła krzesełka niezależnie od nich do spawania (choćby, żeby nie stracić gwarancji). Ponadto samo doprowadzenie do tego, że krzesełko trzeba było spawać, świadczy o tym, że doszło do uszkodzenia mechanicznego. Mało prawdopodobne, by przy pęknięciu na całym krzesełku nie powstały inne zarysowania itd. Wydaje się zatem, że niezwykle trudno będzie udowodnić klientce, że to właśnie Pan spowodował zarysowania. Oczywiście nie mogę tego wykluczyć, nie wiedząc, jakimi dysponuje dowodami, ale mogę podejrzewać w świetle Pańskich twierdzeń, że będzie to prawie niemożliwe. Tym samym wydaje się, że klientka będzie miała małe szanse na dowiedzenie swojego roszczenia o odszkodowanie. Pan może natomiast wykazać, że wykonał usługę, za co należy się zapłata. Wydaje się, że klientka z mężem chcą wykorzystać może uległość, może unikanie konfliktu przez Pana. Stąd też Pan również powinien być asertywny i opierać się na faktach.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W pierwszej kolejności powinien Pan wystawić fakturę na wykonanie prac i konsekwentnie dochodzić zapłaty. Nawet jeśli spowodował Pan szkody, to jednak wykonał usługę, a krzesełko co najwyżej straciło na wartości, nie zaś całkowicie tę wartość straciło. Nie ma takiego roszczenia wedle prawa, według którego klientka mogłaby żądać odkupienia krzesełka. Może żądać tylko zapłaty odszkodowania (np. właśnie utraty wartości). Tak jak jednak pisałam, podstawy swojego roszczenia, w tym spowodowanie przez Pana szkody, powinna ona udowodnić. Po wystawieniu faktury i upływie terminu zapłaty, może Pan złożyć do sądu pozew o zapłatę. Być może na samo wezwanie do zapłaty druga strona odpisze, żądając odszkodowania. Wtedy Pan również może wystosować pismo, w którym poda, że nie spowodował żadnej szkody, a to działania klientki, których był świadkiem, mogły do niej doprowadzić. Taka korespondencja także będzie dowodem w sądzie na zawarcie umowy. Jeśli klientka będzie miała wolę walki, zachowa się, jak wyżej wskazałam – złoży pozew wzajemny i walka odbędzie się na płaszczyźnie dowodowej.

Ponadto wskażę jeszcze, że w Kodeksie postępowania cywilnego zostały przewidziane ułatwienia dowodowe: sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów (art. 231 K.p.c.), jeśli natomiast strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może uznać te fakty za przyznane (art. 230 K.c.).

Na mocy art. 354 § 1 K.c. dłużnik (tu: Pan) powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom. Dłużnik zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność) (art. 355 § 1 K.c.). Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności (art. 355 § 2 K.c.). Na mocy art. 471 K.c. dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nienależyte wykonanie zobowiązania ma miejsce wtedy, gdy zachowanie dłużnika zmierzało do spełnienia świadczenia, jednak osiągnięty przez niego wynik nie spełnia wymogów świadczenia, do którego dłużnik był zobowiązany (wyrok SA w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r., V ACa 88/09, LEX nr 523881). Szkodą jest uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracony zysk (art. art. 361 § 2 K.c.). Stratę stanowić może utrata wartości przedmiotu z powodu zniszczeń.

Żeby jednak skutecznie zrealizować roszczenie o odszkodowanie, trzeba dowieść:

  • nienależytego wykonania zobowiązania / winy (tu klientka musiałaby dowieść, że to Pan spowodował zniszczenie krzesełka);
  • poniesienia szkody majątkowej i wysokości tej szkody (to opierałoby się na szacunku w różnicy wartości między krzesełkiem przed szkodą a po szkodzie – też klientka musi tę różnicę wykazać, w tym wykazać, jaka była wartość krzesełka wcześniej – jeśli twierdzi, że było nowe, powinna to udowodnić);
  • związku adekwatnego między nienależytym wykonaniem zobowiązania a powstaniem szkody (tj. klientka musi wykazać, że to Pan przy wykonywaniu spawania spowodował zniszczenia, przez które krzesełko straciło na wartości).

Obowiązki dowodowe po stronie klientki byłyby zatem znacznie szersze niż u Pana. Choćby z uwagi na poskromienie nieuczciwego działania, myślę, że warto spróbować walczyć o zapłatę i dowiedzenie klientce, że nie ma racji. Niestety nie można jednak wykluczyć przegranej, gdyby klientce rzeczywiście udało się wykazać, że to Pan dokonał zniszczeń – krzesełko było nowe (rachunki), przy złamaniu nie powstały zadrapania (np. zdjęcia po złamaniu), a Pan nie dowiódłby nieodpowiedniego przewożenia krzesełka.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Uzyskanie sądowego zwrotu sprzętu z powodu nie otrzymania zapłaty

Przed 4 laty sprzedałem pewnej firmie kosztowny sprzęt (wartość ok. 30 tys. zł). Wystawiłem fakturę. Do tej pory nie otrzymałem zapłaty. Próby polubownego załatwienia sprawy kończyły się zawsze na obietnicach. Założyłbym im sprawę w sądzie, ale nie sądzę, abym coś wskórał, gdyż do tej firmy już przychodzi kilku komorników. Czy istnieje jakaś prawna możliwość uzyskania sądowego nakazu zwrotu sprzętu i ewentualnego obciążenia firmy za kilkuletnie jego użytkowanie?

Rozwiązanie podpisanej umowy przedwstępnej kupna samochodu

Mam pytanie odnośnie możliwości rozwiązania podpisanej umowy przedwstępnej kupna samochodu w salonie. 5 dni temu podpisałem umowę przedwstępną na zakup samochodu. Do umowy zapłacona została przedpłata. Czy istnieje możliwość rozwiązania przeze mnie umowy bez ponoszenia konsekwencji?

Rodzice chcą żebym się wyprowadził

Wiele lat temu moi rodzice oddali mi część domu (nie mam na to dokumentów). Mam własne liczniki na media. Swoją część domu wyremontowałem i zmieniłem cały dach również na części rodziców. Teraz rodzice chcą żebym się wyprowadził lub mam im płacić 1000 zł miesięcznie. Dodam, że na co dzień mieszkam i pracuję za granicą. Jakie mam prawa? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Umowa użyczenia domu z terminem wypowiedzenia

Córka kupiła dom. Ponieważ jednak w nim nie mieszka, chciałaby nam go przekazać nieodpłatnie do korzystania. W zamian my opiekowalibyśmy się domem, dokonywali drobnych napraw, pielęgnowali ogród itp. Córka chciałaby nas w tym domu zameldować. Jaka umowa byłaby odpowiednia, aby wszystko odbyło się legalnie? Co będzie, jeśli córka za jakiś czas zmieni zdanie – czy będzie mogła nas wyrzucić?

Ważność umowy najmu po zmianie właściciela

Na mocy wyroku sądu o podziale majątku zmienił się właściciel hali, która jest wynajmowana. Zatem obecnie w umowie najmu hali są nieaktualne postanowienia o właścicielu nieruchomości. Wynajmujący utracił bowiem prawo do nieruchomości (jest wzmianka w księdze wieczystej, a niedługo będzie wpis). Czy taka umowa najmu jest więc ważna i ewentualnie na jakiej podstawie? Najemca upiera się, że musi płacić poprzedniemu właścicielowi, naruszając tym prawo własności obecnego właściciela. Oczywiście najemca został poinformowany o zmianie właściciela (ustnie oraz pisemnie) i równocześnie został poproszony o zaprzestanie płacenia na podstawie tej umowy.

Bezterminowa umowa przechowania

Ponad rok temu na podstawie bezpłatnej, bezterminowej umowy przechowania wyraziłam zgodę na przechowanie u mnie w domu mebli biurowych. Meble należą do spółki, która jest obecnie w likwidacji. Cztery miesiące temu wystąpiłam po raz pierwszy do likwidatora spółki z pismem, aby zabrał meble z mojego domu. Niestety pismo nie spowodowało żadnej reakcji. Potem wysłałam jeszcze kilka pism, ale żadne nie odniosło skutku. Czy w takiej sytuacji mogę złożyć pozew do sądu, który nakaże odebranie mebli z mojego domu?

Jak wycofać się z niekorzystnej umowy z operatorem telekomunikacyjnym, nie będąc konsumentem?

Jestem dyrektorką szkoły, pragnę rozwiązać umowę zawartą na odległość między przedsiębiorcami. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel firmy telekomunikacyjnej, wprowadzając mnie w błąd, wskazał na możliwość zwiększenia szybkości przesyłu danych w sieci dla szkoły przy jednoczesnym zakupie po preferencyjnych cenach laptopa i rutera. Mimo moich próśb o odłożenie tej rozmowy, gdyż byłam ograniczona czasowo (egzamin poprawkowy), przedstawiciel handlowy nalegał. Twierdził, że to potrwa 2-3 minuty. Świadkiem długotrwałego nagabywania mnie i moich wielu wątpliwości była sekretarz szkoły i nauczyciel czekający na pracę w komisji egzaminacyjnej. Do tego kurier, który dostarczył umowę, spieszył się i nalegał na szybkie podpisanie, prześledziłam ją więc w pośpiechu i podpisałam. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Bezzwrotny zadatek w razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu

Organizujemy szkolenia stacjonarne. W regulaminie uczestnictwa mamy punkt o bezzwrotnym zadatku (poniżej 50% inwestycji klienta) w razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. Czyli zwracamy całą kwotę z potrąceniem owego zadatku bądź oferujemy uczestnictwo w innym terminie (wówczas cała wpłata zostaje przeniesiona). Jest to standard dla firm szkoleniowych. Tymczasem klient oczekuje zwrotu całej kwoty na podstawie prawa do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Po czyjej stronie jest racja?Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »