Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiedzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie udziału w drodze

Eliza Rumowska • Opublikowane: 2016-06-15

W 1970 roku rodzice kupili nieruchomość. Działka była oddzielona od domu drogą (inną działką) tzw. a. Płaciliśmy podatek za jej połowę. Ostatnio okazało się, że jej właścicielem sąsiad (z którym jej używaliśmy) jest właścicielem – tak określił sąd, bo były błędy w KW. Czy jest możliwość zasiedzenia udziału w tej drodze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiedzenie udziału we własności

Z opisu sprawy wynika, iż problem dotyczy działki – drogi „a”, tj. jak uzyskać prawny status korzystania z niej.

Adekwatnie do Pana pytań o możliwości zasiedzenia współwłasności oraz innego zasiedzenia – wyjaśniam. Co do zasiedzenia udziału (współwłasności) w tej działce uważam, że jest to niemożliwe, bowiem do współkorzystania dochodziło w zbiegu nie z innym samoistnym posiadaczem, lecz z właścicielem działki, który także demonstrował wobec niej swe prawo własności. Oczywiście zdarzały się przypadki zasiedzenia udziału we własności (współwłasności), jednak to wyjątki dotyczące np. sytuacji, w której istnieje formalnie 2 współwłaścicieli, zaś tylko jeden użytkuje całość działki. W Państwa przypadku za nabyciem przez zasiedzenie współwłasności w działce przemawiałoby tylko jedno – współuczestniczenie w kosztach podatkowych, tak jak Pan opisał – płaciliście podatek po 1/2. Oczywiście powyższe dotyczy trybu sądowego, a więc w pewnym sensie spornego, natomiast jeżeli Pana wniosek zostałby poparty przez użytkownika działki – to sąd be zwątpienia stwierdziłby zasiedzenie udziału we współwłasności.

Jednak tak jak pisałam – taki stan wnioskowania o nabycie udziału we współwłasności w drodze byłby ryzykowny.

Zasiedzenie służebności gruntowej przejazdu przez drogę

Natomiast bardziej realne i przystające do rzeczywistości zaistniałej w tej sprawie jest zasiedzenie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki. W tym przypadku także istniałaby dwojaka możliwość – zgodnego uregulowania tej kwestii przed sądem lub u notariusza albo w razie spornych stanowisk – wystąpienie do sądu o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki, do której dojazd prowadzi.

Przy zasiedzeniu będą miały odpowiednio zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego. Do obu przypadków – te, które wymagają 30 lat nieprzerwanego samoistnego posiadania:

„Art. 172. [Przesłanki zasiedzenia]

§ 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”.

Zaś przy służebności dodatkowo:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej] Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio”.

Na gruncie powyższego, tj. udzielonej porady i przytoczonych regulacji prawnych, doradzam wystawienie o zasiedzenie służebności gruntowej, najlepiej gdyby sąsiad zgodził się na jej umowne uregulowanie, jednak jeśli to niemożliwe, a ustawowe przesłanki czasu i wykonywanie służebności w sposób widoczny zostały spełnione – pozostaje droga sądowa ustanowienia służebności gruntowej. Natomiast odradzam próby nabycia współwłasności, jeżeli sąsiad byłby temu przeciwny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki