Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zezłomowanie wspólnego samochodu małżonków

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-05

Miesiąc temu w wyniku zdarzenia drogowego zginął mój mąż. Samochód, którym jechał, nie nadaje się do naprawy i został odholowany do złomowania. Właścicielami samochodu był mój mąż i ja. Osoba, która wzięła samochód do złomowania, nie chce wystawić mi dokumentu potwierdzającego złomowanie, twierdząc, że w związku z tym, że jestem również właścicielem, powinnam u notariusza spisać akt poświadczenia dziedziczenia. Mamy dwoje dorosłych dzieci, żadne z nich nie jest w związku małżeńskim. Bez poświadczenia, że samochód został zezłomowany, nie mogę wyrejestrować samochodu, załatwić spraw formalnych związanych z np. zwrotem części ubezpieczenia. Jak powinnam postąpić, co powinnam zrobić, żeby uzyskać dokument poświadczający, że nasz wspólny samochód został zezłomowany?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego aby rozporządzić przedmiotem współwłasności musi mieć Pani zgodę współwłaściciela albo spadkobierców po nim, jeśli współwłaściciel zmarł.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek właściciela, w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie (art. 79 ust. 1 pkt 1).

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami, którymi są:

  • zaświadczenie o demontażu pojazdu, o jakim mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy;
  • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy;
  • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy;
  • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy;
  • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy;
  • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie
  • o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne, w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 6 ustawy.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Nie może Pani nawet złożyć wniosku o wyrejestrowanie bez obecności drugiego współwłaściciela, a w Pani przypadku – bez poświadczenia dziedziczenia po mężu. Będzie potrzebna zgoda i do zezłomowania pojazdu, i do wyrejestrowania go. Akt poświadczenia dziedziczenia załatwicie u notariusza w godzinę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »