Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana właścicieli lokalu

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-23

Jestem współwłaścicielem mieszkania z moją córką (ona ma prawa do 1/4 lokalu). Córka jednak mieszka za granicą (nie wiem, gdzie) i od 11 lat nie mamy żadnego kontaktu. Chcę sprzedać to mieszkanie i kupić inne na parterze, bo nie daję rady mieszkać na 3. piętrze bez windy (chory kręgosłup). Jak znieść współwłasność, bym stał się jedynym właścicielem lokalu i mógł go sprzedać?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeku postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Z uwagi na brak wiedzy co do miejsca zamieszkania córki (wie Pan tylko w jakim Państwie córka przebywa), może Pan złożyć wniosek o zniesienie współwłasności w ten sposób, że prawo zostanie przyznane Panu, z obowiązkiem spłaty udziału przypadającego córce.

W tym celu należałoby poprosić rzeczoznawcę o wycenę Pana mieszkania. Dysponując wyceną we wniosku o zniesienie współwłasności wskazałby Pan, że 25% z wartości mieszkania zobowiązuje się Pan spłacić córce. Wówczas nawet gdyby córka nie przebyła na rozprawę, Sąd winien znieść współwłasność, przydzielając Panu mieszkanie. Roszczenie córki o zapłatę przewidziane w postanowieniu przedawni się z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Zgodnie z art. 230 K.p.c. gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

W powyższy sposób już kilkukrotnie zniosłem współwłasność. Pana sytuacja nie jest jedyna. Sędziowie, orzekając w tego rodzaju sprawach, muszą zasądzić na rzecz współwłaściciela kwotę, która będzie odpowiadać wartości jego udziału.

Opinia sporządzona przez Pana może zostać dopuszczona jako dowód w sprawie, a może także budzić wątpliwości co do wiarygodności, a wówczas sąd sam powoła biegłego rzeczoznawcę, za którego będzie Pan zmuszony zapłacić. Sąd nie może bowiem sam wycenić mieszkania. Powyższe wymaga bowiem wiedzy specjalistycznej, co z kolei powoduje, że sąd musi posiłkować się dowodem prywatnym (wycena sporządzona na Pana zlecenie) bądź wyceną sporządzoną przez biegłego sądowego – rzeczoznawcę majątkowego.

W najgorszym wypadku sąd może ustanowić dla córki nieznanej z miejsca zamieszkania kuratora dla doręczeń, który będzie reprezentował interesy córki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »