Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana właścicieli lokalu

Marek Gola • Opublikowane: 2016-09-23

Jestem współwłaścicielem mieszkania z moją córką (ona ma prawa do 1/4 lokalu). Córka jednak mieszka za granicą (nie wiem, gdzie) i od 11 lat nie mamy żadnego kontaktu. Chcę sprzedać to mieszkanie i kupić inne na parterze, bo nie daję rady mieszkać na 3. piętrze bez windy (chory kręgosłup). Jak znieść współwłasność, bym stał się jedynym właścicielem lokalu i mógł go sprzedać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeku postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Z uwagi na brak wiedzy co do miejsca zamieszkania córki (wie Pan tylko w jakim Państwie córka przebywa), może Pan złożyć wniosek o zniesienie współwłasności w ten sposób, że prawo zostanie przyznane Panu, z obowiązkiem spłaty udziału przypadającego córce.

W tym celu należałoby poprosić rzeczoznawcę o wycenę Pana mieszkania. Dysponując wyceną we wniosku o zniesienie współwłasności wskazałby Pan, że 25% z wartości mieszkania zobowiązuje się Pan spłacić córce. Wówczas nawet gdyby córka nie przebyła na rozprawę, Sąd winien znieść współwłasność, przydzielając Panu mieszkanie. Roszczenie córki o zapłatę przewidziane w postanowieniu przedawni się z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Zgodnie z art. 230 K.p.c. gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

W powyższy sposób już kilkukrotnie zniosłem współwłasność. Pana sytuacja nie jest jedyna. Sędziowie, orzekając w tego rodzaju sprawach, muszą zasądzić na rzecz współwłaściciela kwotę, która będzie odpowiadać wartości jego udziału.

Opinia sporządzona przez Pana może zostać dopuszczona jako dowód w sprawie, a może także budzić wątpliwości co do wiarygodności, a wówczas sąd sam powoła biegłego rzeczoznawcę, za którego będzie Pan zmuszony zapłacić. Sąd nie może bowiem sam wycenić mieszkania. Powyższe wymaga bowiem wiedzy specjalistycznej, co z kolei powoduje, że sąd musi posiłkować się dowodem prywatnym (wycena sporządzona na Pana zlecenie) bądź wyceną sporządzoną przez biegłego sądowego – rzeczoznawcę majątkowego.

W najgorszym wypadku sąd może ustanowić dla córki nieznanej z miejsca zamieszkania kuratora dla doręczeń, który będzie reprezentował interesy córki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ograniczenia prawne w posiadaniu działki w ROD

Przed zbliżającą się emeryturą chciałbym kupić domek na wsi blisko jeziora. Mam ciekawą ofertę kupna, ale domek jest położony na terenie ROD....

Eksmisja osoby przebywającej w szpitalu

Mój tata ma wyznaczoną eksmisję na piątek. O eksmisji dowiedział się od pani z opieki społecznej. Otrzymał również pismo, jak domniemywa od...

Moje prawa do mieszkania podważane przez rodzinę zmarłego

Po śmierci współwłaściciela mieszkania rodzina grozi podaniem do sadu o prawa do połowy mieszkania. Mieszkanie zostało mi przepisane (mam akt...

Jak prawidłowo i skutecznie zabezpieczyć zapłatę za sprzedaż działki deweloperowi?

Jak prawidłowo i skutecznie zabezpieczyć zapłatę za sprzedaż działki deweloperowi? Jego propozycja to: 1. zadatek 10% kwoty przy podpisaniu umowy...

Zakup działki od miasta i pojawienie się poprzedniego właściciela

Kupiłem od miasta na przetargu działkę budowlaną. Mam oczywiście akt notarialny i założoną księgę wieczystą. Po pewnym czasie znalazł się...

Wybudowanie wspólnego domu na działce partnerki

Z partnerką planujemy wybudować wspólnymi siłami dom. Ma on stanąć na działce należącej wyłącznie do mojej partnerki. Nie zamierzamy...

Kara za zwłokę w zaktualizowaniu wpisów w KW

Chciałabym dodać współwłaścicieli w księdze wieczystej. W postanowieniu sądu (sprawa spadkowa) widnieje moje panieńskie nazwisko. Czy mogę...

Wykreślenie byłego męża z księgi wieczystej

Jestem po rozwodzie z orzeczonym i uprawomocnionym podziałem majątku. W jego wyniku dom stał się wyłącznie moją własnością. Co należy...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »