Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zniesienie współwłasności działki po rozwodzie

Marek Gola • Opublikowane: 2020-05-15

Posiadam działkę 6 arów, którą dostałem od rodziców, gdy byłem kawalerem. Potem wraz z żoną dokupiliśmy 1 ar działki przylegającej do mojej działki. Obecnie jesteśmy po rozwodzie i chciałbym dokonać zniesienia współwłasności działki, lecz była żona powiedziała, że nie jest zainteresowana sprzedażą swojej części, a kontakt jest utrudniony, bo mieszka w USA. Czy możliwe jest zniesienie współwłasności mimo problemów ze strony byłej żony?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zniesienie współwłasności działki po rozwodzie

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej k.c. oraz przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c.

Majątek wspólny i majątki osobiste w małżeństwie

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy w trakcie małżeństwa zawierana była umowa majątkowa małżeństwa, na mocy której majątek osobisty, tj. m.in. działka 6-arowa, został wprowadzony do majątku wspólnego. Jeżeli tak, wówczas należałoby przeprowadzić sprawę o podział majątku. Jeżeli nie, wówczas należałoby połączyć sprawę o podział majątku (z uwagi na 1 wspólny ar) ze sprawą o zniesienie współwłasności (z uwagi na 6 Pana arów). Dla potrzeb niniejszej opinii przyjmuję bowiem, że działki zostały scalone i aktualnie stanowią wspólną całość. O ile by tak nie było, należałoby dążyć do podziału jedynie 1 ara ziemi, albowiem pozostałe 6 arów stanowi Pana majątek osobisty.

Odmowa dobrowolnego zniesienia współwłasności

Odmowa dobrowolnego zniesienia współwłasności przez byłą żonę nie pozbawiania Pana prawa do przeprowadzenia tej czynności. Zgodnie z art. 210 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Z treści Pana pytania nie wynika, by zniesienie współwłasności było w jakiś sposób wyłączone. Możliwość taką przewiduje art. 210 § 1 zd. 2, zgodnie z którym uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć.

Najistotniejsze jest, by we wniosku o zniesienie współwłasności wskazać prawidłowy adres dla doręczeń byłej żony. Zgodnie z przepisami sąd zobowiązane Pana byłą żonę do ustanowienie pełnomocnika dla doręczeń w kraju, względnie do wskazania adresu dla doręczeń w kraju. W toku postępowania była żona nie może oświadczyć, iż nie wyraża zgody na zniesienie współwłasności, bowiem nikt nie może Pana zmusić do pozostania we współwłasności. Jeżeli Pan będzie domagał się przyznania nieruchomości na Pana wyłączną własność, wówczas musi się Pan liczyć z obowiązkiem spłaty byłej żony. Jeżeli nie dojdziecie Państwo do porozumienia w zakresie wartości nieruchomości podlegającej podziałowi, wówczas sąd dopuści dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego na w/w okoliczność i ustali spłatę na rzecz byłej żony zgodnie z treścią opinii. Nie wyobrażam sobie, by sąd mógł przyznać nieruchomość na rzecz byłej żony, jeżeli ta na co dzień przebywa w USA i, jak mniemam, nie korzysta z nieruchomości w żaden sposób. Jej emocjonalne związanie, względnie działanie Panu na złość, nie będzie dla sądu żadnym argumentem, by to jej przyznać nieruchomość.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »