Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniesienie współwłasności mieszkania ze spadku

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-08-23 • Aktualizacja: 2021-06-29

Sprawa dotyczy zniesienia współwłasności mieszkania. Mąż zmarł w 2009 roku. W tym roku przeprowadziłam sprawę spadkową i zgodnie z decyzją sądu połowa mieszkania dziedziczona jest przeze mnie, naszego syna i syna męża z pierwszego małżeństwa (nie mieszka z nami) w równych częściach. Jaka wartość mieszkania powinna być brana pod uwagę przy spłacaniu syna męża – z roku śmierci męża czy obecna? Od 2008 roku przeprowadziłam wiele remontów, które znacznie podniosły wartość mieszkania, stan nie przypomina stanu mieszkania w chwili śmierci męża. Czy jeśli nie dojdzie do zniesienia współwłasności, to syn męża ma obowiązek partycypować w kosztach utrzymania jego części mieszkania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zniesienie współwłasności mieszkania ze spadku

Dział spadku

Zgodnie z art. 684 Kodeksu postępowania cywilnego „skład i wartość spadku ulegającego podziałowi ustala sąd”.

Z kolei art. 689 zezwala na połączenie w jednym postępowaniu sprawy o dział spadku ze sprawą o zniesienie współwłasności i sprawą o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Gdy w skład spadku wchodzi udział w majątku, który był objęty wspólnością małżeńską, i wcześniej nie doszło do przesądzenia ewentualnych zwrotów z tytułu nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie połączenie w jednym postępowaniu działu spadku z podziałem majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej jest konieczne. Dopóki bowiem nie nastąpi przysądzenie wspomnianych zwrotów, nie jest możliwe, nieodzowne według art. 684, ustalenie składu i wartości dzielonego spadku (por. uchwałę SN z dnia 2 marca 1972 r., sygn. akt III CZP 100/71). W takim zatem wypadku, oprócz wniosku o dział spadku, niezbędne jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (por. art. 567 Kodeksu postępowania cywilnego i art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Nabycie mieszkania ze spadku a stan lokalu

Spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia.

W uchwale z dnia 27 września 1974 r., sygn. alt III CZP 58/74, Najwyższy wyraził stanowisko, iż w dziale spadku na podstawie art. 1035 i nast. k.c. stan spadku ustala się według otwarcia spadku, jego zaś wartość - według cen z chwili dokonania działu.

Tak więc obecna wartość nieruchomości, ale według stanu z dnia otwarcia spadku – śmierci. A więc zapewne bez nakładów od czasu śmierci męża do czasu działu spadku.

Co do kosztów utrzymania nieruchomości. Zasadniczo syn męża powinien pokrywać koszty stałe nieruchomości. Każdy ze współspadkobierców ma prawo do współposiadania przedmiotów należących do spadku.

Współwłasność a przychody i koszty

Każdemu ze współspadkobierców przypadają pożytki i inne przychody z majątku spadkowego w stosunku do wielkości przysługującego mu udziału w spadku. W takim samym stosunku każdy z nich ponosi wydatki i ciężary (por. art. 207).

Ale z drugiej strony, jeśli nie korzysta z nieruchomości, może potem dochodzić roszczeń o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia w postaci korzystania z lokalu ponad udział przez Panią i wspólnego ze zmarłym syna – niekoniecznie sąd to uwzględni, ale zawsze się to do tego sprowadza, jak którakolwiek strona wysuwa roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »