Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zniszczenie towaru przez firmę kurierską

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-10-14

Został wystawiony przedmiot na portalu ogłoszeniowym, który szybko znalazł nabywcę. Po wpłacie na konto przez kupującego przedmiot (mebel) został dostarczony do wysłania do centrum kurierskiego, które jest pośrednikiem wysyłania paczek przez firmy kurierskie. Po 3 dniach paczki zostały dostarczone do kupującego. Z informacji od kupującego wynika, że nie było go w chwili dostarczenia pod drzwi mieszkania (III piętro). Kupujący stwierdził, że mebel został uszkodzony, wręcz zniszczony. Protokół został spisany 2 dni później.. Kto powinien zgłosić reklamację? Kto powinien wystąpić o zwrot kosztów uszkodzonej mebla? Jestem w posiadaniu zdjęć uszkodzonego przedmiotu.

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Kwestie związane z przewozem przesyłek reguluje ustawa Prawo przewozowe. W art. 75 ust 2 pkt 2 lit b ustawodawca przesądził, że roszczenia przeciwko przewoźnikowi o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu, a więc m.in. z tytułu uszkodzenia przesyłki przysługują nadawcy lub odbiorcy zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką.

Jak się podkreśla w nauce prawa roszczenia o jakim mowa w cytowanym wyżej przepisie to w praktyce powództwa przeciwko przewoźnikowi, gdyż dotyczą odszkodowań z tytułu szkody w substancji przesyłki lub opóźnienia w przewozie. Chodzi tu o rozporządzanie przesyłką, o jakim jest mowa w art. 53 Prawa Przewozowego, a więc o prawo odstąpienia od umowy przewozu lub wprowadzenia do niej zmian, a nie o rozporządzanie rzeczą w rozumieniu prawa cywilnego (dokonanie czynności prawnej rozporządzającej). Zatem do momentu wprowadzenia zmian do umowy przewozu przez odbiorcę, przyjęcia przez niego listu przewozowego lub odebrania przesyłki osobą uprawnioną do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w stosunku do przewoźnika jest nadawca. Z chwilą dokonania przez odbiorcę jednej z czynności wymienionych w art. 53 ust. 4 Prawa przewozowego czynnie legitymowanym staje się odbiorca. Widać więc wyraźnie, iż bez znaczenia pozostaje, która z osób – nadawca czy odbiorca – odniosła faktycznie szkodę. Istotna jest jedynie kwestia rozporządzania przesyłką. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność wnikania w skomplikowaną często treść stosunków prawnych łączących uczestników procesu przewozowego między sobą oraz z innymi osobami zainteresowanymi przesyłką, a w szczególności konieczność ustalenia, kto ponosi tzw. niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki w czasie przewozu (tak np. T. Szanciło, Prawo przewozowe. Komentarz, 2008).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

U Pana zatem problem tak naprawdę będzie się sprowadzał do tego, czy odbiorca przyjął przesyłkę.

W myśl bowiem dokładnie art. 53 ust. 4 ustawy uprawnienie nadawcy do rozporządzania przesyłką wygasa dopiero wtedy, gdy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkę. Dopiero zatem w tym przypadku odbiór przesyłki powoduje, że szkodę winien zgłosić odbiorca przesyłki.

Chodzi tu o faktyczne przyjęcie przesyłki, niezależnie od tego, czy odbiorca czuje się jej właścicielem, np. wystarczające jest do utraty uprawnienia nadawcy do rozporządzania przesyłką to, że kupujący przyjmie ją od przewoźnika, nawet jeżeli ze względu na stan przesyłki (zakres uszkodzeń czy ubytków) jego zdaniem umowa sprzedaży nie została wykonana i wyrzuci ją na śmietnik czy złoży do swojego magazynu.

W opisanym przez Pana przypadku, jeśli jednak jest tak, że przesyłka została po prostu postawiona pod drzwiami (co brzmi nieprawdopodobnie) i nie doszło do podpisania listu przewozowego przez odbiorcę, to uznałabym, iż nie doszło jednak do wydania mu tej przesyłki., wprowadzenia zmian i przyjęcia listu przewozowego, również tak więc w świetle powołanego art. 53 ust 4 uprawnionym do żądania odszkodowanie jest jednak nadawca, jeśli oczywiście doszło do „porzucenia” przesyłki, tak jak twierdzi kupujący, ale to, uważam, należy jeszcze dokładnie wyjaśnić w firmie kurierskiej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »