Zwrot kosztów od niesolidnego wykonawcy remontu

Jestem osobą prywatną. Podpisałem umowę o wykonanie remontu generalnego w moim mieszkaniu. Wykonawcy (działalność gospodarcza ojca i syna) nie zrealizowali wszystkich zapisanych w umowie prac. Powiedzieli, że otrzymali inne zlecenia, a moim zdaniem po wyłudzeniu ode mnie 90% płatności za obietnicę, że skończą umówione prace, przestało im się to opłacać. Naraża mnie to teraz na dodatkowe koszty, których nie poniósłbym, gdyby wywiązali się z umowy. Czy mogę obciążyć ich tymi kosztami? Teraz jestem mocno zaangażowany w dokończenie remontu (już 3 firmy mi odmówiły, bo nie chcą kończyć po kimś, więc robię remont sam). Kiedy mija termin takiego roszczenia? Ile może kosztować zaangażowanie prawnika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot kosztów od niesolidnego wykonawcy remontu

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Uzyskanie zwrotu kosztów od wykonawcy

Przesłane przez Pana dokumenty wskazują, że zakres robót, które miały być wykonane, został określony w umowie z dnia 31 maja 2022 r. Powyższe ma bardzo istotne znaczenie, albowiem musi Pan mieć świadomość, że to na Panu ciąży obowiązek wykazania nie tylko szkody, ale także winy, a nadto związku przyczynowo-skutkowego między winą a szkodą. Obecnie należałoby zatem spisać prace, które miały być wykonane przez pierwotnego wykonawcę, a których nie wykonano. Z tego, co widać, to już zrobiono. Jedynie brakuje w dokumencie potwierdzającym stopień zaawansowania robót wskazania terminu, kiedy roboty te zostaną wykonane. W tym celu skierowałbym do wykonawcy pismo, w którym wezwałbym go do wykonania robót w określonym terminie. Z tego, co widzę, wszelkie prace miały być wykonane do dnia 1 sierpnia 2022 r. Czy został zawarty jakiś aneks dla ww. terminów? Czy wydłużono jakoś na piśmie ten termin? Jeżeli nie, to dlaczego? Ewentualnie, czy jest jakiś dokument, który potwierdzałby nowy termin wykonania robót? O ile tak się nie stało, ma Pan ten komfort, że może Pan sam określić termin wykonania robót i o ile nie zostanie on zrealizowany, może Pan dokonać wyboru wykonawcy na koszt i ryzyko dotychczasowego wykonawcy.

Wysokość wynagrodzenia kancelarii jest zależna od wartości prac, które mają być dokończone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Marek Gola

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »