Aby przejść do formularza powiększ okno powyżej 1024px lub skorzystaj z wersji mobilnej.

Indywidualne Porady Prawne od 2006 roku

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego emaila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

  Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.


10 319 pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 85.2 tysiąca
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Iryna Kowalczuk

Magister prawa, absolwentka Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych Ukrainy, uzyskany tytuł: magister prawa ukraińskiego; ukończyła także Studium Podyplomowe prawa UE na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie nabyła w trakcie pracy w dwóch kancelariach adwokackich. Ze względu na biegłość w analizie różnorodnych zagadnień prawnych w serwisie ePorady24 pełni funkcję administratora. Udziela porad z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego oraz w sprawach związanych z prawem ukraińskim. Biegle posługuje się zarówno językiem ukraińskim, rosyjskim, jak i polskim.

 • Dajemy Ci 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy! Jeśli nie będziesz zadowolony
  z jakości otrzymanej porady – zwrócimy Ci
  100% wpłaconej kwoty. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz!

  Zobacz szczegóły
 • Boisz się, że porada może być zbyt zawiła lub niepełna? Nie martw się – po otrzymaniu porady możesz w nieograniczonym czasie zadawać nieograniczoną ilość nieodpłatnych pytań dodatkowych.

 • U nas zadanie pytania nic Cię nie kosztuje! Jeśli wycena porady nie będzie Cię satysfakcjonować – będziesz mógł bez konsekwencji zrezygnować z usługi.

 • Jeśli zależy Ci na błyskawicznej poradzie prawnej, to trafiłeś we właściwe miejsce. W typowych sprawach porad udzielamy już w ciągu 24 godzin!

 • Masz niecodzienne pytanie prawne? Pomożemy Ci – nasz zespół tworzy sztab specjalistów z rozmaitych dziedzin prawa, dlatego Twoje pytanie z pewnością trafi do odpowiedniego prawnika-specjalisty.

 • Porady prawne w naszym serwisie to przede wszystkim niezwykła wygoda – nie wychodzisz z domu, nie umawiasz się wcześniej z prawnikiem, a do tego masz stały dostęp do porady!

 • Zależy Ci na dyskrecji? Masz krępujące pytanie? Aby zadać pytanie, wystarczy, że podasz imię oraz e-mail. Nie wymagamy żadnych innych danych osobowych.

 • Wydaje Ci się czasem, że prawnicy mówią obcym językiem? Nie u nas! W poradzie prawnej otrzymasz nie tylko cytaty z odpowiednich aktów prawnych, ale przede wszystkim ich jasną i zrozumiałą interpretację w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.


Opinie naszych Klientów:

« ‹ Poprzednie
| | | | | | | | ...
Następne › »

Jestem bardzo zadowolony z porady. Szybko, sprawnie i jak do tej pory skutecznie.

Arkadiusz, 44 lata

Szanowne ePorady24, jestem zadowolona z merytorycznej odpowiedzi, która nie wymagała z mojej strony dodatkowych pytań. Wystawiam ocenę bardzo dobrą. Z poważaniem.

Maria, nauczyciel

Bardzo trafna i rzeczowa argumentacja z powołaniem się na rozstrzygnięcia SN w podobnych sprawach. Po prostu cieszy taki profesjonalizm. Dziękuję i pozdrawiam.

Edward, inż. ogrodnik, 55 lat

Bardzo dziękuję. Jestem zadowolony z udzielonej pomocy. Pozdrawiam.

Waldemar

Dziękuję za odpowiedzi. Jak zwykle, nie po raz pierwszy, współpraca z Państwem na medal.

Michał

Bardzo dziękuję Panu Jakubowi Bonowiczowi za profesjonalne podejście do mojej sprawy, która nie była szablonowa i która wymagała wiedzy specjalnej. Mam nadzieję, że sprawa zakończy się pozytywnie. Pozdrawiam.

Michał

Zdecydowanie polecam wszystkim zainteresowanym. Odpowiedzi na wszystkie moje pytania uzyskałam bardzo szybko i fachowo. Bardzo mi pomogły. Cena przystępna.

Anita, nauczycielka, 43 lata

Serdecznie dziękuję za udzielenie szczegółowych porad. bardzo szybka i profesjonalna pomoc. Życzę powodzenia i więcej zadowolonych klientów.

Barbara

Bardzo rzetelna firma. Otrzymałam wyczerpującą, fachową poradę, która pomogła mi błyskawicznie rozwiązać mój problem. Serdecznie polecam!

Jolanta

Jestem bardzo zadowolony z usług portalu. Porada prawna w pełni wyjaśniła mi moje wątpliwości. Polecam.

łukasz, 25 lat

Witam serdecznie, jestem bardzo zadowolony z porad serwisu, fachowa opinia bardzo pomogła mi w mojej sprawie, gorąco polecam innym użytkownikom. Szybko, sprawnie i fachowo. Pozdrawiam.

Jan, 45 lat

Bardzo szybka odpowiedź na zadane pytanie, profesjonalna porada i prawdziwa misja niesienia pomocy praktycznie o każdej porze. Wielkie podziękowania dla Pani Marty Handzlik, która udzieliła mi wyczerpującej porady prawnej i licznych odpowiedzi na pytania dodatkowe. Teraz jestem w trakcie składania pozwu. Ten portal jest przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

Sylwia

100% zadowolenia. Polecam.

Beata

Jestem bardzo zadowolona z Państwa usług, które są zawsze skuteczne. Pozdrawiam.

Wanda, 51 lat

Jestem pod dużym wrażeniem i mile zaskoczony odpowiedzią, którą otrzymałem od Pana mec. Jakuba Bonowicza. Odpowiedź jest wyczerpująca i zrozumiała nawet dla laika. Bardzo, bardzo dziękuję! W przyszłości skorzystam z serwisu ePorady24.pl. Pozdrawiam.

Zbigniew, 65 lat

Dziękuję za szybką odpowiedź w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych i potwierdzenie naszych wiadomości w tym zakresie. Przy jakichkolwiek wątpliwościach będziemy korzystać z Waszych usług.

Jan, biznesmen, 62 lata

Jestem zadowolona z udzielonej informacji. Opinia prawna była dobrze i fachowo napisana. Dziękuję.

Małgorzata, 49 lat

Zwięzła, profesjonalna porada.

Tadeusz

Jestem bardzo zadowolona z serwisu. Za stosunkowo niewielką opłatę otrzymałam wyczerpującą poradę. Doskonałe jest to, że dalej mogę zadawać pytania i nie muszę więcej dopłacać :) Mam problem, który nie może być rozwiązany od razu i wiem, że mogę liczyć na dalszą pomoc serwisu. Dziękuję.

Grażyna

Jestem bardzo zadowolona z udzielonej mi porady z zakresu prawa pracy. Odpowiedź dostałam bardzo szybko. Zadałam jak do tej pory 3 dodatkowe pytania (i to było w sobotę) do głównego pytania i odpowiedź przyszła jeszcze tego samego dnia. Na pewno będę w przyszłości korzystać z usług serwisu ePorady24.pl, tym bardziej że przymierzam się do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pozdrawiam.

Anna, 39 lat

Bardzo sprawna i rzeczowa odpowiedź. Możliwość zadawania dodatkowych pytań daje szansę uzyskania bardziej szczegółowej odpowiedzi. Natomiast dobra rada dla korzystających z usługi: warto bardzo starannie przemyśleć treść zadanego pytania, bo potem może się zdarzyć, że za roztargnienie trzeba będzie zapłacić i to dosłownie. „Konkretnym” bardzo polecam korzystanie z usług firmy. Ja osobiście „średnio” skorzystałem, ale jak wspomniałem – przez zbyt mało precyzyjne pytanie. Warto też wesprzeć pytanie załącznikiem, jeśli jest takowy. Pozdrawiam.

Stefan, emeryt, 69 lat

Ogromne słowa uznania dla Pana radcy prawnego Marka Goli. Profesjonalne podejście do przedstawionego problemu. Miły kontakt, cierpliwość i wyrozumiałość… POLECAM KAŻDEMU!!! Pozdrawiam serdecznie. P.S. Mam nadzieję, że sprawę zakończymy pozytywnie, z satysfakcją dla nas… DZIĘKUJĘ.

Michał

Witam. Obecnie wszystko, co dotyczyło mojego pytania, jest dla mnie zrozumiałe, i serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź.

Z poważaniem,

Andrzej

Wszystko w najlepszym porządku. Miła i fachowa porada prawna znajduje się właśnie tutaj. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Polecam!

Adam

Jestem bardzo zadowolona z porady udzielonej przez prawnika: szybkość, profesjonalizm, czytelność odpowiedzi.

Ewa

Dziękuję serdecznie, odpowiedzi bardzo mi pomogły.

Pozdrawiam,

Piotr

Z przyjemnością czytałem wyjaśnienia i podpowiedzi, co można w mojej sprawie zrobić. Zarówno zapytania prawnika, jak i treść wypowiedzi świadczyły o chęci dokładnego zbadania problemu i zaangażowaniu się w jak najszerszą i wyczerpującą odpowiedź. Do tej pory nie spotkałem się z takim dogłębnym i wielowątkowym rozważaniem przedstawionego problemu. Zespół naprawdę godny pochwał, z przekonaniem polecam innym korzystanie z serwisu. Pozdrawiam.

Adam, technik, 60 lat

Dziękuję bardzo za wyczerpująca, szybką i profesjonalną pomoc w wyjaśnieniu mojej sprawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc. Łączę wyrazy szacunku.

Witold

Dziękuję uprzejmie za wyczerpująca odpowiedź.W tej chwili nie mam dodatkowych pytań.

Czesław, nauczyciel-emeryt, 66 lat

Witam! Widać od razu, z kim się ma do czynienia – oczywiście w sensie pozytywnym. Usługa warta polecenia, co na pewno będę czynił. Serdecznie pozdrawiam.

Włodek, technik budowlany, 53 lataSzukamy ambitnego prawnika » wizytówka