Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za bazumowne korzystanie z samochodu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-25

Po rozwodzie zażądałem od byłej małżonki zwrotu auta. Auto było w tym czasie leasingowane. Wysłałem dwa pisma, w jednym z e-maili potwierdziła, że pismo poczta otrzymała. W pismach wzywałem do zwrotu auta niezwłocznie, poddając terminy itp. Ostatecznie auto zwróciła po 5 miesiącach. Chciałbym dochodzić zwrotu kosztów napraw. Czy to możliwe? Czy mogę dochodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie z mienia – samochodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli samochód stanowił Pana własność, możemy mówić o dochodzeniu odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez byłą żonę.

Realizacja roszczenia windykacyjnego przewidzianego w przepisach art. 222–230 Kodeksu cywilnego przywraca zgodny z prawem stan wyłącznego posiadania i korzystania z rzeczy przez jej właściciela. Jednakże stan polegający na bezprawnym władaniu cudzą rzeczą rodzi dodatkowy problem wzajemnych rozliczeń właściciela i posiadacza rzeczy. Majątkowy interes właściciela wymaga uzyskania rekompensaty od posiadacza za korzystanie z rzeczy. Zawarte w art. 224–225 normy szczególne mają pierwszeństwo zastosowania do wzajemnych roszczeń stron, a ustawodawca reguluje we wskazanych przepisach także problematykę rozliczeń pomiędzy właścicielem i posiadaczem rzeczy w razie „bezumownego posiadania” cudzej rzeczy. Zasadniczo „uzupełniające” roszczenia właściciela są dochodzone wraz z roszczeniem o wydanie rzeczy.

Nie ma jednak formalnych przeszkód dla odrębnego dochodzenia roszczeń uzupełniających, wystarczy, że są wymagalne. Można zatem jeszcze przed wytoczeniem powództwa windykacyjnego żądać wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pożytków czy naprawienia szkody.

Właściwe wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy odpowiadać powinno kwocie, jaką posiadacz w normalnym toku rzeczy musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie. Czyli kwotę, jaką należy zapłacić przy najmie samochodu.

Jako uzupełnienie roszczeń odszkodowawczych może Pan dochodzić także, wskazując, że zatrzymanie mienia ma bezpośredni związek z powstałą szkodą – czyli że samochód, który Pan użytkował, psuł się z tego powodu, a nie z powodu starości.

Od momentu, kiedy posiada Pan potwierdzenie byłej zony, że wypowiedział jej Pan ustną umowę użyczenia pojazdu – użytkuje ona pojazd w złej wierze. Od tego momentu przysługują Panu roszczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki