Niedostarczenie zamówionego opłaconego towaru

Moja sprawa dotyczy niedostarczenia zamówionego opłaconego towaru. Dwa miesiące temu zamówiłem i opłaciłem w sklepie internetowym towar - opony. Do tej pory nie otrzymałem towaru, a na pismo o odstąpieniu od umowy dostałem informację, że zamówienie zostało złożone przez podmiot gospodarczy i nie przysługuje mi prawo do rozwiązania umowy. Co mogę zrobić – nie mam ani opon, ani pieniędzy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niedostarczenie zamówionego opłaconego towaru

Czy przedsiębiorcy należy się prawo do odstąpienia od umowy

Sprzedawca ma rację, iż nie przysługuje Panu prawo do odstąpienia od umowy, co jest wskazane w regulaminie (który powtarza w znacznej mierze regulacje ustawowe) i w ustawie o prawach konsumenta (art. 27), bowiem Pan konsumentem nie jest – zakupił Pan towar jako przedsiębiorca. Ustawa ta daje możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 14 dni od jej zawarcia/wydania rzeczy. To, że nie przysługuje Panu to prawo ze wspomnianego przepisu, nie oznacza, że nie ma Pan możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów innych.

Zobacz też: Rekompensata za opóźnienie zamówienia

Sprzedawca nie wydał zakupionego i opłaconego towaru - co zrobić?

W przedstawionej sprawie umowa sprzedaży została już zawarta – strony doszły do konsensusu, wedle którego Pan zapłaci cenę i odbierze towar, sprzedawca natomiast wyda Panu rzecz i przeniesie jej własność na Pana. Zapewne w aukcji internetowej bądź regulaminie sprzedawcy był podany termin wydania towaru. Pan wykonał swoją część zobowiązania w zakresie zapłaty ceny. Sprzedawca natomiast w żadnej mierze nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. Ponieważ umowa cały czas obowiązuje, może Pan żądać jej wykonania, może Pan jednak skorzystać także z innych uprawnień, w tym odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

§ 2. Jeżeli świadczenia obu stron są podzielne, a jedna ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, albo do całej reszty niespełnionego świadczenia. Strona ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wykonanie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

Art. 492 opisuje dalsze uprawnienia, uzależnione od wskazanych w tym przepisie przesłanek. Podejrzewam, że u Pana one nie występują (tj. np. w regulaminie nie zastrzeżono, że w razie niewykonania umowy można odstąpić od umowy, przedmiot umowy nadal ma dla Pana znaczenie), niemniej jednak podaję treść tego artykułu, gdyby było inaczej:

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży

„Art. 492. Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, wiadomy stronie będącej w zwłoce”.

Przeczytaj też: Brak zwrotu pieniędzy po 14 dniach

Wezwanie do wykonania umowy

Jeśli sprzedawca nie wywiązał się z terminu wskazanego w regulaminie albo też z takiego, który już mu Pan wyznaczył (por. art. 455), powinien Pan teraz wysłać do niego wezwanie do wykonania umowy, tj. wydania opon w terminie np. 5 dni pod rygorem skorzystania z uprawnienia wskazanego w art. 491 § 1, tj. odstąpienia od umowy. Po upływie tych pięciu dni powinien Pan przesłać do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do zwrotu zapłaconej ceny w podanym terminie na rachunek bankowy nr … pod rygorem wystąpienia na drogę postępowania sądowego, co narazi sprzedawcę na dodatkowe koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego. Ważne jest, by w wezwaniu podać ten rygor. Być może takie wezwanie zostało już przez Pana wcześniej sformułowane – warto sprawdzić w korespondencji, czy nie dopełnił Pan już wszystkich opisanych czynności poprzedzających odstąpienie od umowy.

Ponieważ dotychczas korespondencja odbywała się e-mailowo, jeśli regulamin (umowa) nie przewiduje, iżby oświadczenia miały być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może Pan wskazane wyżej oświadczenia także przesłać do sprzedawcy e-mailem (proszę je oczywiście zachować). Po otrzymaniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i po upływie terminu na zapłatę może Pan wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zwrot wpłaconej kwoty.

Zobacz również: Niewywiązanie się z terminu umowy

Odstąpienie od umowy wzajemnej i zwrot wpłaconych pieniędzy 

Zgodnie z art. 494 strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. Po odstąpieniu od umowy następuje skutek taki, jakby umowa nigdy nie była zawarta.

Przeczytaj również: Czy można zwrócić kanapę do sklepu

Odszkodowanie dla kupującego za szkody wynikające z niewykonania zobowiązania

Obok uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługuje Panu także uprawnienie do żądania odszkodowania w razie gdyby poniósł

Pan szkodę z powodu niewykonania zobowiązania (art. 494). Gdyby np. w tym okresie musiał Pan wypożyczać opony od kogoś innego bądź też wypożyczać samochód z racji niemożności podróżowania dotychczasowym, może Pan żądać zwrotu kosztów wypożyczenia od sprzedawcy.

Zobacz też: Klient nie zapłacił za towar

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Anna Sufin

O autorze: Radca prawny Anna Sufin

Radca prawny.Komentarze (2):


Tadek

Wczoraj czekalem do godziny dwudziestej na zamowienie ze sklepu ikea ktore dodatkowo oplacilem .Fostawa nie dotarla ,a dklep nie pofatygowal sie poinformowac mnie ot tym . Zmarnowalismy z zona caly dzien wraz z ludzmi wynajetymi do skrecania i ustawienia mebli.


poszkodowany

Mam podobną sytuację jak w artykule, tylko dochodzi jak domniemam temat zagubienia lub kradzieży przesyłki przez firmę kurierską. Powinienem ze złości podać tutaj jej nazwę, ale na razie tego nie zrobię, tylko skorzystam z powyższych rad licząc, że przesyłka (opłacona) się jednak odnajdzie.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »