Odszkodowanie dla pieszego za potrącenie

• Data: 2023-03-13 • Autor: Artykuł Partnera

Wypadki z udziałem pieszych zdarzają się bardzo często. Potrącenie pieszego może mieć poważne skutki, dlatego odszkodowanie dla poszkodowanego jest ważne.

Odszkodowanie dla pieszego za potrącenie

Potrącenie pieszego a wypłata odszkodowania

Potrącenie przez samochód jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ naraża pieszego na ciężkie obrażenia, a nawet na śmierć. W kontakcie z samochodem pieszy jest w gorszej sytuacji, ale nie zawsze zdarzenie musi mieć tragiczny finał. Czasami poszkodowany ma tylko stłuczenia, siniaki i zadrapania. Zdarzenie, jakim jest potrącenie pieszego odszkodowanie uprawnia do wypłaty zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego w wielu sytuacjach.

 

W jakich sytuacjach wypłacane jest odszkodowanie za potrącenie pieszego?

Wypłata odszkodowania w sytuacji potrącenia pieszego przez samochód, w polskim prawie objęta jest zasadą ryzyka. Dla poszkodowanego oznacza to, że nie ma znaczenia fakt czy zawinił kierujący pojazdem. Świadczenia odszkodowawcze dla pieszego mogą być wstrzymane, jeżeli zachodzą szczególne przypadki. Jest to: całkowita wina pieszego, wyłączna wina osoby trzeciej (za którą kierujący pojazdem nie jest odpowiedzialny) oraz siła wyższa. Ubezpieczyciel kierującego pojazdem może w tych uzasadnionych przypadkach odmówić wypłaty odszkodowania.

Dobrze jest też wezwać policję, która sporządzi notatkę ze zdarzenia. W notatce służbowej znajdą się informacje dotyczące danych kierującego pojazdem: imię i nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy OC i dane ubezpieczyciela.

 

Co należy zrobić po potrąceniu?

Po zdarzeniu drogowym z udziałem pieszego należy zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo osoby potrąconej. Kierowca ma prawny obowiązek udzielenia poszkodowanemu pomocy. Należy też wezwać karetkę, która przewiezie pieszego do szpitala. Istotne jest wykonanie zleconych przez lekarza badań, których brak może spowodować utratę zasadniczych dowodów koniecznych do wypłaty odszkodowania.

 

Jak uzyskać odszkodowanie?

W sytuacji potrącenie pieszego odszkodowanie, poszkodowany kieruje roszczenia do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym kierujący pojazdem ma wykupioną polisę.

Wniosek o odszkodowanie należy złożyć jak najszybciej po zakończeniu leczenia powypadkowego. Pismo powinno być odpowiednio uargumentowane i poparte materiałem dowodowym.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pomocą pośrednika, z dołączonym kompletem dokumentów. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia ze względu na niewystarczające dowody. Przyznane odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel kierowcy, który potrącił pieszego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »