Ubezpieczyciel kredytu żąda karty zgonu, co robić?

Mój teść zmarł. Spłacał kredyt bankowy, który był z ubezpieczeniem. Problem polega na tym, że bank żąda w imieniu ubezpieczyciela karty zgonu. Niestety dokument taki jest w tej chwili nie do uzyskania. Po oddaniu go w urzędzie stanu cywilnego został wydany akt zgonu, a karta zgonu została przesłana do urzędu statystycznego. GUS nie wyda karty zgonu ze względu na tajemnicę statystyczną. Co więc możemy zrobić, aby ubezpieczyciel pokrył koszt kredytu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubezpieczyciel kredytu żąda karty zgonu, co robić?

Po co ubezpieczycielowi karta zgonu kredytobiorcy?

Przede wszystkim ubezpieczyciel żąda karty zgonu celem ustalenia, jaka była przyczyna śmierci teścia, i tym samym ustalenia, czy ochrona ubezpieczeniowa w ogóle w tym konkretnym przypadku obowiązuje.

W karcie zgonu takie dane bowiem uwzględnia się, a w umowach ubezpieczenia zwyczajowo przewidziane są przypadki, w których ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona, np. w przypadku choroby przewlekłej i w tym podobnych przypadkach.

Kartę zgonu wydaje się w 2 egzemplarzach: jako egzemplarz A służący do celów statystycznych (i ten znajduje się w GUS) oraz egzemplarz B, służący do celów pochowania zwłok. Jeżeli jednak zgon nastąpił po dniu 1 stycznia 2015 r.*, to karta zgonu została wystawiona przez lekarza jedynie w jednym egzemplarzu (nastąpiła zmiana stanu prawnego w tym zakresie).

Zwyczajowo ubezpieczycielowi wystarczy kserokopia, może Pan sobie taką zachował, o ile oczywiście były 2 jej egzemplarze.

Jeśli jednak nie posiada Pan kserokopii, proszę zawnioskować, aby ubezpieczyciel sam zgłosił się do GUS z wnioskiem o udostępnienie mu kart zgonu. Ubezpieczyciel taką możliwość posiada na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

„Art. 25. 1. Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

2. Sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub Rzecznika Ubezpieczonych, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania, udzielają informacji w zakresie stanu sprawy oraz udostępniają zebrane materiały.

3. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek, na żądanie ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub poszkodowanego, udostępnić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak również wysokości odszkodowania lub świadczenia.”

Może Pan także prosić w GUS o sporządzenie kserokopii, ale tu raczej organ odmówi, powołując się na tajemnicę statystyczną.

W zasadzie niestety nie ma przepisu prawnego, który upoważniałby GUS do udostępnienia Panu kserokopii karty zgonu. Jest tylko ten dający uprawnienie dla ubezpieczyciela, więc na niego proszę się powołać.

* Opis sprawy z czerwca 2015 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Siwiec

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »