Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie cywilne - Porady prawne

Sprawy z zakresu prawa cywilnego rozstrzygane są w postępowaniu cywilnym; mogą się one toczyć w postępowaniu nieprocesowym i procesowym. Dla rozróżnienia – strony w postępowaniu nieprocesowym określa się mianem uczestników, a żądanie strony to wniosek. Natomiast powód i pozwany to strony postępowania procesowego, a żądanie strony nosi nazwę powództwa. Do najczęstszych spraw rozpatrywanych w postępowaniu procesowym należą rozwody.

Opublikowane: 2024-06-26

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza prawne zakończenie małżeństwa, gdzie sąd określa, kto ponosi winę za rozpad związku. Taki rozwód jest możliwy, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, obejmujący ustanie więzi duchowej, fizycznej i...

Opublikowane: 2024-05-14

Zwrot wydatków na remont mieszkania rodziców

Zwrot wydatków na remont mieszkania rodziców

Czy można domagać się zwrotu pieniędzy wydanych na remont mieszkania rodziców? W niniejszym artykule wyjaśnimy tę kwestię. Szczegółowo omówimy przepisy prawne, które mają zastosowanie w takim przypadku. Zagadnienia te przedstawimy na przykładzie sprawy pani Beaty.

Opublikowane: 2024-05-14

Czy za zmianę zeznań grozi kara?

Czy za zmianę zeznań grozi kara?

W artykule wyjaśnimy, jakie konsekwencje prawne niesie za sobą świadome składanie fałszywych zeznań w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy. Przeanalizujemy przepisy Kodeksu karnego dotyczące tej kwestii. Jako przykład posłuży nam...

Opublikowane: 2024-03-11

Brak kontaktu ze spadkobiercą, co zrobić?

Brak kontaktu ze spadkobiercą, co zrobić?

Niekiedy zdarza się, że dane osobowe oraz miejsce zamieszkania jednego z potencjalnych spadkobierców nie są znane. Jak w takiej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe? W niniejszym artykule tłumaczymy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Czesławy.

Opublikowane: 2024-02-25

Upoważnienie do reprezentowania osoby w sprawie spadkowej

Upoważnienie do reprezentowania osoby w sprawie spadkowej

W niniejszym artykule zajmiemy się kluczowymi aspektami pełnomocnictwa w prawie polskim. Wyjaśnimy różnice między pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym a szczególnym. Przyjrzymy się bliżej pełnomocnictwu procesowemu, jego formie oraz zakresowi uprawnień, jakie nadaje...

Opublikowane: 2024-02-15

Notarialne przepisanie mieszkania a spłata rodzeństwa

Notarialne przepisanie mieszkania a spłata rodzeństwa

Artykuł omawia kwestie prawne związane z przekazaniem majątku w ramach darowizny. Analizuje różne formy darowizn, takie jak darowizna obciążliwa i darowizna z poleceniem , i tłumaczy różnice między nimi. Wyjaśnia również, jak prawidłowo dokonać takiej...

Opublikowane: 2024-01-29

Czy można cofnąć prośbę o uzasadnienie wyroku w celu przyspieszenia uprawomocnienia wyroku?

Czy można cofnąć prośbę o uzasadnienie wyroku w celu przyspieszenia uprawomocnienia wyroku?

W artykule omówiony zostanie proces przyspieszenia uprawomocnienia wyroku sądowego poprzez cofnięcie wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Do analizy tego zagadnienia skłonił nas opisany przez pana Miłosza problem. Mianowicie zostało ogłoszone postanowienie...

Opublikowane: 2024-01-28

Wezwanie do sądu a pobyt za granicą

Wezwanie do sądu a pobyt za granicą

Wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie są konsekwencje niestawiennictwa w sądzie jako świadek i jakie istnieją sposoby na jego usprawiedliwienie. Zgodnie z polskim prawem obowiązek osobistego stawiennictwa świadka w procesie jest fundamentalny, jednak istnieją...

Opublikowane: 2024-01-16

Szybki rozwód bez rozprawy - czy to możliwe?

Szybki rozwód bez rozprawy - czy to możliwe?

W Polsce utrwalone jest przekonanie, że szybkie uzyskanie rozwodu nie jest możliwe. Co do zasady przepisy proceduralne wymagają przeprowadzenia rozprawy, na którą czas oczekiwania jest bardzo długi. Jednocześnie ustawodawca nie chce wprowadzić rozwiązań prowadzących do uproszczenia...

Opublikowane: 2024-01-14

Prawo spadkowe - wyjaśniamy podstawy

Prawo spadkowe - wyjaśniamy podstawy

Prawo spadkowe to jedna z kluczowych dziedzin polskiego prawa. Przez to, że zaledwie odsetek Polaków decyduje się na spisanie testamentu, to właśnie ono gra główną rolę w przypadku przyznawania spadków. Z nami poznasz jego podstawy i dowiesz się, gdzie szukać istotnych...

Opublikowane: 2024-01-11

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości udzielone za granicą

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości udzielone za granicą

Sprzedaż nieruchomości, choć nie jest skomplikowaną transakcją, może powodować pewne kłopoty. Dotyczą one m.in. sytuacji, gdy właściciel mieszka za granicą i chce sprzedać mieszkanie . Wówczas konieczne jest pełnomocnictwo do sprzedaży...

Opublikowane: 2023-12-13

Jak załatwić sprawy spadkowe po rodzicach

Jak załatwić sprawy spadkowe po rodzicach

Mimo że kwestia dziedziczenia spadku po rodzicach jest szczegółowo ujęta w przepisach Kodeksu Cywilnego, zdarzają się sytuacje – nazwijmy to – nietypowe, komplikujące cały proces i wymagające głębszej analizy. Dla osób niezajmujących się tą tematyką na co dzień,...

Opublikowane: 2023-09-12

Kiedy szukać pomocy prawnej - porady dla frankowiczów

Kiedy szukać pomocy prawnej - porady dla frankowiczów

Kredyty we frankach szwajcarskich swojego czasu były udzielane przez banki częściej niż kredyty w złotówkach. Kredyt we frankach zapewniał większą zdolność kredytową i niższą ratę. Wszystko zmieniło się jednak, gdy kurs CHF zaczął gwałtownie wzrastać. Obecnie tzw....

Opublikowane: 2022-09-05

Jak zabezpieczyć się przed długami brata?

Jak zabezpieczyć się przed długami brata?

Przed 5 laty mój brat zaciągnął kredyt hipoteczny na mieszkanie. Żyje w konkubinacie, mają z partnerką jedno dziecko w wieku 18 lat. Kredyt i mieszkanie jest tylko na mojego brata. Z powodu choroby brat zaprzestał spłaty kredytu, a jego partnerka do...

Dziedziczenie samochodu we współwłasności

Dziedziczenie samochodu we współwłasności

Sporządziłam akt poświadczenia dziedziczenia po śmierci męża. Ja jako żona i 2 dzieci dziedziczymy po 1/3części. Dom po 1/3 z części męża. Jest jeszcze samochód, zarejestrowany jako właściciel był mąż i współwłaściciel – córka. Wartość samochodu...

Przepisanie gospodarstwa na syna, czy należy się zachowek dla rodzeństwa?

Przepisanie gospodarstwa na syna, czy należy się zachowek dla rodzeństwa?

20 lat temu rodzice przepisali na brata gospodarstwo rolne. Ja miałam wtedy 18 lat, jedna siostra była jeszcze nieletnia. Starszej siostry wtedy nie było. Odbyła się rozmowa, czy ja chcę to gospodarstwo, czy brat, czy któraś z sióstr. Żadna z nas nie chciała, więc...

Zamieszkanie w domu mimo sprzeciwu właściciela - jak pozbyć się niechcianego lokatora?

Zamieszkanie w domu mimo sprzeciwu właściciela - jak pozbyć się niechcianego lokatora?

Podczas nieobecności mojej mamy (przebywała przez blisko 2 miesiące u rodziny zagranicą) moja siostra bezprawnie wtargnęła do domu mamy (wyłamała zamki) i pomimo tego, że mama wielokrotnie wyrażała swój stanowczy sprzeciw, siostra wprowadziła się do domu mamy. Mama,...

Kto dziedziczy spadek po wujku?

Kto dziedziczy spadek po wujku?

Zmarł mój wujek, brat mojego ojca, który był w posiadaniu działki z domem i drugiej działki budowlanej. Było ich czworo. Mój ojciec nie żyje, jestem jedynakiem, siostra ojca też nie żyje, ma jedną córkę. Pozostał tylko brat, który ma dwóch synów. Komu się należy...

Przeprowadzenie sprawy spadkowej bez obecności jednego ze spadkobierców

Przeprowadzenie sprawy spadkowej bez obecności jednego ze spadkobierców

Zmarł mój brat, który nie miał żony ani dzieci. Nie spisał testamentu, spadkobiercami ustawowymi są: tata, drugi brat i ja. Czy istnieje jakiś sposób na przeprowadzenie sprawy spadkowej po bracie bez udziału spadkobiercy? Obecni byliby mój tata i drugi brat. Chodzi...

Wykonawca nie wykonał zlecenia w terminie - co zrobić?

Wykonawca nie wykonał zlecenia w terminie - co zrobić?

Zawarłam umowę z osobą ogłaszającą się w Internecie (zdjęcia, opis prac) na przebudowę tarasu przy domu. Wykonawca nie wywiązywał się z terminów, do dziś nie skończył prac, przekroczył termin wyznaczony w umowie już o miesiąc. Niestety, na jego...

Czy potrzebne jest wprowadzenie w posiadanie po licytacji?

Czy potrzebne jest wprowadzenie w posiadanie po licytacji?

Zakupiłam na licytacji komorniczej nieruchomość – pawilon handlowy. Posiadam już prawomocne postanowienie o przysądzeniu na moją rzecz jako osoby prywatnej tej nieruchomości. Komornik, który przeprowadzał licytację, odmówił mi wydania kluczy i nakazał złożenie...

Jak odzyskać pieniądze wydane na byłą partnerkę?

Jak odzyskać pieniądze wydane na byłą partnerkę?

Byłem kilka lat w związku partnerskim z konkubiną. Wydałem mnóstwo pieniędzy na utrzymanie i potrzeby byłej partnerki. Teraz chciałbym odzyskać te środki. Kupowałem jej odzież, żywność, kosmetyki. Kupiłem AGD, RTV. Sfinansowałem duży remont. Ogólnie...

Ubezwłasnowolnienie osoby chorej na schizofrenię

Ubezwłasnowolnienie osoby chorej na schizofrenię

Moja dziewczyna ma mamę chorą na schizofrenię już wiele lat. Co jakiś czas trafia do szpitala na leczenie, po wyjściu jej stan jest lepszy, lecz po pewnym czasie znów wymaga leczenia. Ostatnio zaczęła brać jakieś kredyty. Czy warto taką osobę chorą na schizofrenię...

Uzupełnienie dokumentów po złożeniu apelacji

Uzupełnienie dokumentów po złożeniu apelacji

W ustawowym terminie wniosłam apelacje, po otrzymaniu uzasadnienia wyroku. Apelacja została opłacona, przyjęta, akta znajdują się w sądzie apelacyjnym. Termin rozprawy jeszcze nie został wyznaczony. Czy mogę teraz uzupełnić podaną apelacje (nie wytknęłam jednego faktu, który...

Czy biegły ma prawo uczestniczyć w całej rozprawie?

Czy biegły ma prawo uczestniczyć w całej rozprawie?

Czy biegły z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) powołany na świadka (na okoliczność udzielenia wyjaśnień co do opinii, którą napisał) ma prawo uczestniczyć w całej rozprawie i przysłuchiwać się wszystkiemu? Następnie zostaje przesłuchany...

Czy umowę najmu okazjonalnego można przedłużyć aneksem?

Czy umowę najmu okazjonalnego można przedłużyć aneksem?

Jestem właścicielką mieszkania, które wynajmuję. W przyszłym miesiącu kończy się umowa, jest to najem okazjonalny. Moje pytanie dotyczy jej przedłużenia. Osoba, z którą podpisałam umowę, wyraża chęć jej przedłużenia. Mieszka ona z jeszcze jedną osobą (dane...

Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Czy w przypadku zwrócenia przez sąd wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie art. 511(1) K.p.c. wystarczy uiszczenie opłaty w terminie tygodniowym, czy konieczne jest jeszcze ponowne (fizyczne) wniesienie wniosku?

Czas rozpatrzenia zażalenia na opieszałość sądu

Czas rozpatrzenia zażalenia na opieszałość sądu

Pół roku temu wysłałem wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości. Po pierwszej rozprawie sąd wezwał mnie do uzupełnienia dokumentacji, którą w terminie uzupełniłem. Trzy miesiące temu sąd zawiesił postępowanie bez podania wyraźnej przyczyny....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »