Wypadek studenta na uczelni a odszkodowanie

• Data: 2024-01-22 • Autor: Hanna Żurowska

W artykule poruszamy istotne kwestie związane z odpowiedzialnością prawną uczelni wyższych w kontekście wypadków studenckich. Wyjaśniamy również, jakie świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują osobie, która uległa wypadkowi podczas zajęć na uczelni. Powyższe zagadnienia omawiamy na przykładzie pani Leny.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypadek studenta na uczelni a odszkodowanie

Pani Lena kilka miesięcy temu podczas zajęć fizycznych na 1. roku studiów doznała urazu nogi. Niestety zakończyło się to operacją i rehabilitacją (która nadal trwa). Pani Lena słyszała, że można otrzymać odszkodowanie mimo braku ubezpieczenia NW (wtedy go nie miała). Pani Lena zapytała nas, czy to prawda i jak o to zawalczyć.

Odpowiedzialność uczelni za wypadek

Jeżeli pani Lena nie miała ubezpieczenia NW, to w grę wchodzi tylko ewentualna odpowiedzialność cywilna uczelni. Jednak niezbędnym warunkiem powstania odpowiedzialności cywilnej uczelni jest łączne spełnienie trzech następujących przesłanek:

  1. szkoda jest podstawowym warunkiem powstania odpowiedzialności, w wypadku pani Leny szkoda jest w postaci rozstroju zdrowia;
  2. fakt powodujący uszczerbek czyli zdarzenie – ludzkie działanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania lub inne zdarzenie – w wyniku którego została wyrządzona szkoda osobie trzeciej, szkoda sama w sobie nie jest więc warunkiem wystarczającym dla powstania odpowiedzialności;
  3. związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, z którym prawo łączy obowiązek odszkodowawczy, zobowiązany do odszkodowania odpowiada tylko za normalne następstwa swego działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

Zobacz też: Przedawnienie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu PZU

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wina uczelni

Co to oznacza? Ano to, że o odpowiedzialności możemy mówić wyłącznie w przypadku, gdy wina za dane zdarzenie będzie leżała po stronie uczelni, czyli pani Lena udowodni, że z powodu jej zaniedbań doszło do wypadku. Może to być na przykład mokra podłoga lub też nierówna, wypaczona klepka na sali gimnastycznej. Czyli musiałaby być ewidentna wina uczelni, która zaniedbała swoje obowiązki.

Pani Lena może też zebrać dokumentację z wypadku i leczenia i udać się do ZUS-u. Tam pani Lena dostanie odpowiedni formularz do wypełnienia oraz zostanie poinformowana o procedurze ubiegania się o świadczenie z ZUS-u.

Świadczenie za wypadek na uczelni

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach określa, że za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło m.in. w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.

Jakie świadczenia przysługują osobie, która uległa wypadkowi podczas zajęć na uczelni? Osobom, które stały się niezdolne do pracy wskutek wypadku w szczególnych okolicznościach – w tym m.in. w czasie zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich przysługuje:

  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie.

Studentowi, który stał się niezdolny do pracy całkowicie lub częściowo wskutek wypadku w czasie zajęć na uczelni, przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy:

  • na stałe – jeżeli niezdolność do pracy jest trwała,
  • na okres wskazany w decyzji organu rentowego – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

Niezdolność do pracy oraz jej związek z wypadkiem ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik lub komisja lekarska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustala także stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z takim wypadkiem lub chorobą zawodową w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z FUS-u.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Odszkodowanie z ZUS-u

Ponadto studentowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem w czasie zajęć na uczelni lub zajęć na studiach doktoranckich, przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu tego uszczerbku, jeżeli osoba ta wskutek wypadku stała się całkowicie niezdolna do pracy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy, jak i jednorazowe odszkodowanie nie przysługują osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby. Świadczenia te nie przysługują również poszkodowanemu studentowi, który – będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych – przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, o ile powyższy stan został udokumentowany w aktach sprawy przez odpowiednie organy policji lub prokuratury.

Tak jak wyżej napisałam, osoba, która ubiega się o przyznanie świadczenia z tytułu wypadku podczas zajęć na uczelni, zobowiązana jest dołączyć do wniosku dokumentację wypadku. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje oceny okoliczności i przyczyn wypadku w szczególnych okolicznościach oraz wydaje decyzję w sprawie świadczeń przewidzianych w ustawie.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład pierwszy

Studentka, Anna, podczas zajęć w laboratorium chemicznym na uniwersytecie doznała poparzenia ręki. Okazało się, że na uczelni nie przestrzegano właściwych procedur bezpieczeństwa – nieprawidłowo przechowywano reagenty chemiczne. W związku z tym Anna postanowiła ubiegać się o odszkodowanie za doznane uszczerbki na zdrowiu.

 

Przykład drugi

Podczas zajęć wychowania fizycznego Marek poślizgnął się na nierówno położonej podłodze w sali gimnastycznej, co skutkowało złamaniem nogi. Uczelnia nie zadbała o odpowiednią konserwację podłogi, przez co można mówić o jej winie w zaistniałym wypadku. Marek zastanawiał się, czy powinien się ubiegać o odszkodowanie od uczelni.

 

Przykład trzeci

Julia, studentka architektury, uległa wypadkowi w drodze na obowiązkowe praktyki, które były częścią jej programu nauczania. Doznane obrażenia uniemożliwiały jej dalszą naukę. W takiej sytuacji Julia miała prawo ubiegać się o świadczenia z ZUS-u, ponieważ wypadek miał bezpośredni związek z jej obowiązkami studenckimi. 

Podsumowanie

Podsumowując, artykuł omawia kwestie dotyczące odpowiedzialności uczelni za wypadki studenckie. Podkreśla, że w takich sprawach istotne są okoliczności zdarzenia oraz przedstawienie odpowiednich dowodów. Wskazuje również możliwe ścieżki ubiegania się o odszkodowanie lub świadczenia z ZUS-u dla poszkodowanych studentów.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej lub pomocy w przygotowaniu dokumentacji związanej z wypadkiem na uczelni? Skorzystaj z naszych usług prawnych online – oferujemy profesjonalne wsparcie i indywidualne podejście do Twojej sprawy. Już dziś opisz nam swój problem w formularzu umieszczonym pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Hanna Żurowska

O autorze: Hanna Żurowska

Radca prawny od 1994 r., mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego i nowych technologii. Zajmuje się sporządzaniem regulaminów sprzedaży przez internet, polityk prywatności oraz umów z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego. Udziela także porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz prawa handlowego i gospodarczego, jak również windykacji należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »