Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowy - Porady prawne

Zasada „Pacta sunt servanda” wywodząca się z prawa rzymskiego mówi o tym, że umów należy dotrzymywać. Takich umów w codziennym życiu zawieramy bardzo wiele, to umowy pisemne (np. najmu, kupna-sprzedaży), umowy ustne (np. drobne pożyczki czy też naprawy), a także coraz częściej zawierane umowy na odległość, np. zakupu usług teleinformatycznych. Przepisy o zawieraniu umów, ich rozwiązywaniu lub odstąpieniu zgromadzone są w Kodeksie cywilnym. Niestety sięgamy do nich dopiero, gdy dochodzi do niewywiązania się z zobowiązań umownych, a warto przede wszystkim zawczasu zadbać o właściwy kształt zwieranej umowy.

Strona: 1 2


Opublikowane: 2024-05-23

Zwrot zaliczki na zakup samochodu po rezygnacji z zakupu

Zwrot zaliczki na zakup samochodu po rezygnacji z zakupu

Znalazłam ogłoszenie sprzedaży samochodu, umówiliśmy się na obejrzenie auta wieczorem w niedzielę. Po obejrzeniu samochodu wpłaciłam sprzedającemu zaliczkę za rezerwację. W poniedziałek mieliśmy sfinalizować zakup. Jednak znalazłam ciekawszą ofertę...

Opublikowane: 2024-05-23

Adwokat nie dochował warunków umowy, co robić?

Adwokat nie dochował warunków umowy, co robić?

Adwokat wziął ode mnie zaliczkę w kwocie 4 tys. zł. Nic w sprawie nie zrobił, ustanowił się tylko pełnomocnikiem. Nie wysłał żadnego wezwania do zapłaty firmie, która nie wykonała zleconej przeze mnie usługi. Firma nadal nie chce oddać pieniędzy, to kwota ok. 45 tys....

Opublikowane: 2024-05-22

Zakup garażu na dzierżawionym terenie

Zakup garażu na dzierżawionym terenie

Chcę nabyć od sąsiada wybudowany przez niego garaż murowany na działce dzierżawionej od miasta. Posiada on aktualnie umowę dzierżawy gruntu pod garaż na czas nieokreślony. Garaż nie posiada księgi wieczystej. Działka przylega bezpośrednio do mojej zabudowanej budynkiem...

Opublikowane: 2024-05-22

Odstąpienie od umowy kupna samochodu na fakturę VAT

Odstąpienie od umowy kupna samochodu na fakturę VAT

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność związaną ze sprzedażą samochodów używanych. W zeszłym miesiącu sprzedaliśmy samochód z fakturą VAT 23% firmie budowlanej. Przed sprzedażą poinformowałem klienta, że samochód jest po naprawach...

Opublikowane: 2024-05-14

Utrata kaucji z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu

Utrata kaucji z powodu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu

W artykule przyglądamy się kwestiom związanym z kaucją jako elementem zabezpieczającym w umowie najmu. Omawiamy istotę kaucji, jej rolę w umowach najmu lokali niemieszkalnych oraz zasady dotyczące przepadku kaucji. Szczególną uwagę zwracamy na to, jak kaucja funkcjonuje w...

Opublikowane: 2024-05-10

Wypowiedzenie umowy b2b - jak liczyć okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy b2b - jak liczyć okres wypowiedzenia?

W artykule omówione zostaną kluczowe aspekty prawne dotyczące terminów wypowiedzenia w kontekście umów pomiędzy przedsiębiorcami i nie tylko. Czytelnik zostanie wprowadzony w zagadnienie poprzez analizę przypadku pana Jerzego, gdzie okres wypowiedzenia umowy B2B wynosił 3...

Opublikowane: 2024-04-28

Zadatek bez umowy pisemnej

Zadatek bez umowy pisemnej

Artykuł ten omawia kwestie dotyczące przedpłaty w przypadku umowy przedwstępnej. Wskazuje, kiedy przedpłata może być traktowana jako zadatek, a kiedy jako zaliczka. Powyższe zagadnienia przedstawia na przykładzie sprawy państwa Kowalskich.

Opublikowane: 2024-03-15

Niedotrzymanie warunków umowy ustnej

Niedotrzymanie warunków umowy ustnej

W świecie prawnym umowy ustne stanowią ważny element zobowiązań, mimo że ich treść może być trudna do udowodnienia. Kwestia ta staje się szczególnie istotna, gdy dochodzi do sporu między stronami. W niniejszym artykule napisanym we wpsóracy z

Opublikowane: 2024-03-10

Roszczenia wobec dewelopera ze względu na akustykę mieszkania

Roszczenia wobec dewelopera ze względu na akustykę mieszkania

Kupno nowego mieszkania od dewelopera jest ważną decyzją. Jak jednak pokazuje praktyka, nieruchomości z rynku pierwotnego nie zawsze są idealne. Pojawiają się często problemy z tzw. wadami fizycznymi lokalu . Podobny problem opisał nam pan...

Opublikowane: 2024-02-05

Sprostowanie aktu notarialnego

Sprostowanie aktu notarialnego

Artykuł ten koncentruje się na procesie sprostowania aktu notarialnego przez notariusza, zgodnie z ustawą o notariacie. Omówione zostają kwestie sprostowania błędów, takich jak pomyłki pisarskie czy rachunkowe, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, gdy błąd dotyczy...

Opublikowane: 2024-02-02

Wady ukryte budynku wykryte po latach

Wady ukryte budynku wykryte po latach

Odkrycie wad w budynku po latach użytkowania to poważny problem, który stawia pod znakiem zapytania jakość wykonania i zgodność z projektem. Przepisy prawa cywilnego, w tym dotyczące rękojmi za wady fizyczne, dają pewne możliwości dochodzenia...

Opublikowane: 2024-01-28

Odwołanie od kary za brak ubezpieczenia OC

Odwołanie od kary za brak ubezpieczenia OC

Brak ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość uniknięcia lub zmniejszenia kary nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W niniejszym artykule...

Opublikowane: 2024-01-23

Zakup mieszkania od firmy

Zakup mieszkania od firmy

Kupno mieszkania to proces, który wymaga nie tylko funduszy, ale także wiedzy prawnej. Artykuł ten wyjaśnia kluczowe aspekty zakupu nieruchomości na mocy aktu notarialnego. Zwraca uwagę na konieczność weryfikacji stanu prawnego mieszkania, a także objaśnia...

Opublikowane: 2024-01-12

Rezygnacja rezerwacji hotelowej a zaliczka

Rezygnacja rezerwacji hotelowej a zaliczka

Rezerwowanie pobytu w hotelu przez internet wiąże się często z koniecznością wpłaty zaliczki. Jednak gdy rezygnujemy z rezerwacji, sytuacja zwrotu zaliczki może być skomplikowana. Pytanie związane z anulowaniem rezerwacji hotelowej miał nasz...

Opublikowane: 2024-01-08

Jak uniknąć kary za rezygnację z wykonania usługi?

Jak uniknąć kary za rezygnację z wykonania usługi?

Wczoraj otrzymałam notę obciążeniową o treści „kara umowna w związku z rezygnacją z zamówienia bez jego odwołania w określonym terminie”. Faktycznie w połowie roku przez internet zamówiłam firmę do jedynie, jak zapewniali, wyceny...

Opublikowane: 2023-12-05

Ważność umów najmu zawartych przez przedsiębiorców

Ważność umów najmu zawartych przez przedsiębiorców

Sprawa dotyczy umów najmu obiektu przeznaczonego na działalność gospodarczą zawartych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Pierwsza umowa (2010 r.) została podpisana na czas nieokreślony z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. W 2021 r. podpisano...

Opublikowane: 2023-11-15

Zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej

Zwrot samochodu po zakupie od osoby prywatnej

Zakup samochodu od osoby prywatnej może wiązać się z ryzykiem odkrycia wad ukrytych po transakcji, już w trakcie użytkowani. W artykule wyjaśnimy kiedy i w jakich okolicznościach kupujący ma prawo wycofać się z umowy oraz zwrócić samochód, nawet jeśli minęło kilka miesięcy od...

Opublikowane: 2023-09-27

Jak i kiedy możemy wypowiedzieć ubezpieczenie OC pojazdu?

Jak i kiedy możemy wypowiedzieć ubezpieczenie OC pojazdu?

Kiedy możemy wypowiedzieć ubezpieczenie OC samochodu? Jak wypowiedzieć ubezpieczenie OC pojazdu? To bardzo często pojawiające się pytania. Ty również pragniesz poznać na nie odpowiedzi? Zachęcamy do krótkiej lektury!

Opublikowane: 2023-08-25

Jak zgodnie z prawem wypowiedzieć umowę najmu?

Jak zgodnie z prawem wypowiedzieć umowę najmu?

Chcę rozwiązać umowę najmu lokalu. Właściciel nie wyraża na to zgody. Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę najmu? Czy rewaloryzacja czynszu jest zgodna z prawem?

Opublikowane: 2023-07-07

Umowa na montaż pompy ciepła - odstąpienie od umowy wynikające z opóźnienia

Umowa na montaż pompy ciepła - odstąpienie od umowy wynikające z opóźnienia

W dniu 25.10.2022 zawarłem umowę na montaż pompy ciepła. W § 2 umowy jest określony termin rozpoczęcia prac na 16 tygodni, natomiast w § 4 jest określony termin udostępnienia miejsca do wykonania dzieła do dnia 10.04.2023. Od jakiego dnia należy liczyć...

Opublikowane: 2023-06-28

Co powinna zawierać dobra umowa kupna sprzedaży pojazdu?

Co powinna zawierać dobra umowa kupna sprzedaży pojazdu?

Kupujesz używany samochód? Chcesz sporządzić z aktualnym właścicielem umowę kupna sprzedaży pojazdu i nie wiesz, jak to zrobić? Nasz tekst może okazać się dla Ciebie źródłem przydatnych informacji, więc koniecznie zapoznaj się z jego...

Opublikowane: 2022-08-15

Ważność umowy najmu po śmierci właściciela

Ważność umowy najmu po śmierci właściciela

Umowa najmu mieszkania została podpisana 3 lata temu na okres 12 miesięcy. Według umowy po upływie tego czasu przestanie ona po prostu obowiązywać. Tymczasem lokatorzy mieszkają do dzisiaj, opłaty są na bieżąco regulowane. Umowa podpisana była przez moją mamę, która już...

Odstąpienie od umowy kupna samochodu

Odstąpienie od umowy kupna samochodu

Dnia 28.01 podpisałem umowę o kupnie sprzedaży samochodu z komisem. Wpłaciłem zadatek w wysokości 5000 zł. Otrzymałem faktury proforma do zapłaty w terminie do 7.02. Po wpłacie ustalonej w umowie kwoty miałem odebrać auto. Po zakończeniu oględzin samochodu zadeklarowałem...

Opublikowane: 2022-02-21

Odzyskanie nakładów na remont budynku teściów

Odzyskanie nakładów na remont budynku teściów

Chcemy z mężem wyremontować budynek, którego właścicielem jest teść. Chcemy się dowiedzieć, jakie byłyby nasze opcje po podziale majątku, jeżeli ten budynek w przyszłości dostałby brat męża. Jakie są szanse na odzyskanie naszego wkładu w remont (albo jakieś...

Problem z ekipą remontową - jak rozwiązać umowę?

Problem z ekipą remontową - jak rozwiązać umowę?

Mamy problem z ekipą remontową. Jesteśmy związani umową. Pomimo tego, że prace jak na razie idą bardzo powoli i ekipa w mieszkaniu bywa rzadko, termin realizacji nie jest jeszcze zagrożony. Niemniej jednak zaistniały okoliczności, gdzie najchętniej byśmy rozstali...

Problem z odzyskaniem kaucji za wynajem mieszkania

Problem z odzyskaniem kaucji za wynajem mieszkania

Sprawa dotyczy problemu odzyskania kaucji za najem mieszkania. Właściciel podpisał protokół zdania mieszkania, w którym zaznaczył jedynie zgubienie klucza do skrzynki na listy oraz że w terminie 7 dniu zwróci kaucję na rachunek bankowy. Po 6 dniach wysłał kosztorys...

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego

Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu okazjonalnego

Wynająłem mieszkanie na podstawie umowy o najem okazjonalny na 2 lata. Po 7 miesiącach najmu moi najemcy stwierdzili, że chcą zrezygnować. W sumie nie mam nic przeciwko temu, bo spóźniają się co miesiąc z płatnościami. Jednak zależy mi, ale obyło się bez przerw...

Zwrot kosztów naprawy samochodu od sprzedawcy

Zwrot kosztów naprawy samochodu od sprzedawcy

Około 2 miesiące temu zakupiłem używane auto z 2004 r. od prywatnej osoby i udałem się tym autem za granicę, gdzie pracuję i mieszkam. Po tygodniu samochód popsuł się i od 4 tygodni samochód jest u mechanika, faktury za naprawę są już ogromnie wysokie....

Jak odzyskać pożyczone pieniądze znajomemu?

Jak odzyskać pożyczone pieniądze znajomemu?

Sprawa dotyczy odzyskania pieniędzy pożyczonych znajomemu. Otóż, pożyczyłem znajomemu 1000 zł. Pieniądze przelałem przelewem. Posiadam korespondencję SMS z prośbą o pożyczkę i informacją o tym, że pieniądze zostaną oddane. Pożyczka została udzielona 1,5 miesiąca temu z...

Reklamacja usługi wykonania pokrycia dachu

Reklamacja usługi wykonania pokrycia dachu

Mamy problem z wykonawcą dachu – przecieka. Jako firma zleciliśmy wykonanie pokrycia dachu firmie usługowej – mamy umowę. Po wykonaniu wystawili fakturę, za którą zapłaciliśmy. Niestety pojawiły się przecieki, złożyliśmy oficjalną reklamację, wyznaczyliśmy...

Podniesienie ceny samochodu przez salon

Podniesienie ceny samochodu przez salon

Kilka miesięcy temu zawarłem umowę zakupu nowego samochodu z wyposażeniem określonym w specyfikacji jako załączniku do umowy. Otrzymałem też ogólne warunki sprzedaży przeznaczone dla konsumentów. Samochód dotarł do salonu z opóźnieniem 3 tygodni. Sprzedawca...

Awarie w samochodzie firmowym na gwarancji, odstąpić od umowy czy żądać wymiany?

Awarie w samochodzie firmowym na gwarancji, odstąpić od umowy czy żądać wymiany?

Proszę o poradę odnośnie reklamacji samochodu firmowego. Kupiłem samochód w leasingu (do celów prywatnych i służbowych), po niecałym roku auto zaczęło się niespodziewanie wyłączać podczas jazdy, co zagrażało mojemu bezpieczeństwu. Oddałem je do naprawy...

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem

Mój pełnoletni syn chce zająć się wynajmem mieszkania, którego jestem właścicielką. Jak prawnie wygląda to zagadnienie? Czy jest możliwa umowa użyczenia mieszkania między matką a dzieckiem? Czy syn musi zameldować się w tym mieszkaniu? Czy musi założyć...

Nietypowa umowa kupna-sprzedaży samochodu

Nietypowa umowa kupna-sprzedaży samochodu

Chcę kupić używany samochód. Mam jednak problem, ponieważ nie dysponuję na dzień dzisiejszy całą gotówką i dlatego zaproponowałem sprzedawcy prywatnemu taki układ, że wpłacę mu 50% wartości samochodu, a pozostałą część zapłacę w ratach. Auto będzie stać...

Bezzwrotny zadatek w razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu

Bezzwrotny zadatek w razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu

Organizujemy szkolenia stacjonarne. W regulaminie uczestnictwa mamy punkt o bezzwrotnym zadatku (poniżej 50% inwestycji klienta) w razie rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu. Czyli zwracamy całą kwotę z potrąceniem owego zadatku bądź oferujemy uczestnictwo...

Jakie są zagrożenia i konsekwencje umowy o przejazd?

Jakie są zagrożenia i konsekwencje umowy o przejazd?

Sąsiedzi mają dostęp do drogi publicznej, ale ta droga w jednym miejscu jest za wąska – ma 4 m szerokości i mają problem z przejazdem dla większych samochodów. Moja działka niezabudowana sąsiaduje z ich działką. Oni proszą o podpisanie oświadczenia,...

Ważność umowy najmu po zmianie właściciela

Ważność umowy najmu po zmianie właściciela

Na mocy wyroku sądu o podziale majątku zmienił się właściciel hali, która jest wynajmowana. Zatem obecnie w umowie najmu hali są nieaktualne postanowienia o właścicielu nieruchomości. Wynajmujący utracił bowiem prawo do nieruchomości (jest wzmianka w księdze...

Rozwiązanie podpisanej umowy przedwstępnej kupna samochodu

Rozwiązanie podpisanej umowy przedwstępnej kupna samochodu

Mam pytanie odnośnie możliwości rozwiązania podpisanej umowy przedwstępnej kupna samochodu w salonie. 5 dni temu podpisałem umowę przedwstępną na zakup samochodu. Do umowy zapłacona została przedpłata. Czy istnieje możliwość rozwiązania przeze mnie umowy bez ponoszenia...

Zwrot zaliczki za auto

Zwrot zaliczki za auto

Dwa miesiące temu otrzymałem od klienta zaliczkę na poczet kupna samochodu w kwocie 2000 zł. Klient miał sobie załatwić kredyt, ale niestety kredytu nie dostał i poinformował mnie, że rezygnuje z kupna. Klient domaga się teraz zwrotu zaliczki za auto. Czy muszę mu...

Pobyt w USA i zakup mieszkania w Polsce

Pobyt w USA i zakup mieszkania w Polsce

Jestem obywatelem Polskim, ale na stałem mieszkam w USA. Chciałbym kupić mieszkanie o powierzchni 50 m 2 w Krakowie pod wynajem. Jednak chciałbym zorganizować to tak, aby nie musieć lecieć do Polski w tym celu. Czy jest taka możliwość, aby kupić...

Umowa dzierżawy działki pod budowę pawilonu

Umowa dzierżawy działki pod budowę pawilonu

Posiadam niewielką działkę. Mój kuzyn chce tam postawić budynek – pawilon ok. 30 m 2 na swój koszt. Chcemy sporządzić umowę dzierżawy. Ja nie mam pieniędzy na inwestycję. Jak to się praktykuje, co jest istotne? Chodzi też o sporządzenie umowy, rozwiązanie...

Wilgoć i grzyb w zakupionym domu, sprzedający nie chce usunąć wady

Wilgoć i grzyb w zakupionym domu, sprzedający nie chce usunąć wady

Przed 2 laty kupiłem dom jednorodzinny na rynku wtórnym. W akcie notarialnym wskazano, iż znany jest mi stan techniczny budynku. Po kilku tygodniach od nabycia domu na parterze na ścianach zaczęła pojawiać się wilgoć. Zawiadomiłem o tym sprzedającego, który rozkuł...

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki poprzedniego właściciela?

Kto składa wniosek o wykreślenie hipoteki poprzedniego właściciela?

Na jakie czynności rozciągają się obowiązki pośrednika nieruchomości? Chodzi konkretnie o to, że po spłacie mojego kredytu hipotecznego bank powinien wydać zaświadczenie, że hipoteka nie jest już obciążona. Nowy właściciel mojego mieszkania musi owo zaświadczenie...

Odmowa przyjęcia towaru przez kontrahenta

Odmowa przyjęcia towaru przez kontrahenta

Prowadzę sklep internetowy. Kontrahent zakupił u mnie przez stronę internetową silnik za 15 tys. zł z płatnością przy odbiorze. Niestety telefonicznie zawiadomił mnie, że rezygnuje z zamówienia. Poinformowałem go, że nie może zrezygnować, gdyż silnik został...

Odmowa wydania samochodu przez mechanika do momentu otrzymania zapłaty

Odmowa wydania samochodu przez mechanika do momentu otrzymania zapłaty

Jestem mechanikiem i prowadzę zakład naprawy samochodów. Czy mam prawo odmówić wydania samochodu do momentu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę?

Jak cofnąć rozszerzenie własności małżeńskiej na nieruchomość?

Jak cofnąć rozszerzenie własności małżeńskiej na nieruchomość?

W 1998 r. umową majątkową małżeńską rozszerzyłam własność małżeńską na nieruchomość, którą odziedziczyłam po swoim ojcu. Chciałabym teraz cofnąć tę darowiznę, gdyż mąż zachowuje się wobec mnie nagannie. Nigdy nie przejawiał chęci dbania o wspólne dobro...

Nabycie na licytacji komorniczej nieruchomości obciążonej umową dzierżawy

Nabycie na licytacji komorniczej nieruchomości obciążonej umową dzierżawy

Zamierzam nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej, która w dziale III KW ma wpisaną umowę dzierżawy na 29 lat z prawem do odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, zabezpieczonym na hipotece tej nieruchomości. Czy jako nabywca wchodzę...

Klient nie zapłacił, a żąda zapłaty za usunięcie usterek, co robić?

Klient nie zapłacił, a żąda zapłaty za usunięcie usterek, co robić?

Problem dotyczy zlecenia, które obejmowało montaż ścian i sufitów GK. Kontrahent nie uregulował zapłaty za usługę, za to zażądał usunięcia usterek. Obecnie żąda zapłaty za usunięcie usterek przez jego pracowników. Czy ma do tego prawo, jeżeli wcześniej nie wywiązał...

Zadośćuczynienie za niewykonanie usługi na czas

Zadośćuczynienie za niewykonanie usługi na czas

Prowadzę biuro tłumaczeń. Mój klient zamówił tłumaczenie z datą realizacji na wczoraj, niestety tłumacz, któremu zleciłem wykonanie tłumaczenia (prowadzi własną działalność) nie wywiązał się z usługi i nie dostarczył mi do tej pory tekstu. Wysłał mi tylko...

Żądanie przez adwokata zapłaty za umowę, która nie została podpisana

Żądanie przez adwokata zapłaty za umowę, która nie została podpisana

Umówiłam się do adwokata na poradę w sprawie kupna działki, on stwierdził, że trzeba przygotować umowę przedwstępną. Zostawiłam mu kopię dokumentu odnośnie działki, ale w międzyczasie druga strona oświadczyła, że nie będzie niczego podpisywać. Adwokat zadzwonił...

Strona: 1 2

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »