Opublikowane: 2024-02-29

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe? O tym warto pamiętać

Jak uzyskać odszkodowanie powypadkowe? O tym warto pamiętać

W świecie pełnym nieprzewidywalnych zdarzeń, wiedza na temat prawnych aspektów odszkodowania powypadkowego staje się nieocenionym atutem. Czy wiesz, jakie kroki podjąć, aby uzyskać należne Ci świadczenia? Adwokat Lublin - adwokatjaniga.pl, z wieloletnim doświadczeniem, podpowiada...

Opublikowane: 2024-02-29

Wezwanie do zwrotu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Wezwanie do zwrotu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

W świetle polskiego prawa darowizna może zostać odwołana ze względu na rażącą niewdzięczność obdarowanego. W niniejszym artykule omawiamy kwestie z tym związane. Wyjaśniamy procedurę odwołania darowizny, a także przedstawiamy konsekwencje takiej decyzji. Jako przykład posłuży...

Opublikowane: 2024-02-25

Upoważnienie do reprezentowania osoby w sprawie spadkowej

Upoważnienie do reprezentowania osoby w sprawie spadkowej

W niniejszym artykule zajmiemy się kluczowymi aspektami pełnomocnictwa w prawie polskim. Wyjaśnimy różnice między pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym a szczególnym. Przyjrzymy się bliżej pełnomocnictwu procesowemu, jego formie oraz zakresowi uprawnień, jakie nadaje pełnomocnikowi w...

Opublikowane: 2024-02-23

Zasiedzenie w złej wierze a spadkobiercy

Zasiedzenie w złej wierze a spadkobiercy

Zasiedzenie to instytucja prawna, które w prawie cywilnym odgrywa istotną rolę szczególnie przy rozstrzyganiu sporów dotyczących własności nieruchomości. Artykuł 172 Kodeksu cywilnego stanowi, że osoba posiadająca nieruchomość nieprzerwanie przez okres dwudziestu lat może nabyć...

Opublikowane: 2024-02-22

Naruszenie nietykalności cielesnej dziecka w szkole

Naruszenie nietykalności cielesnej dziecka w szkole

Artykuł ten koncentruje się na tematyce naruszenia nietykalności cielesnej, zwłaszcza w kontekście dziecka. Analizujemy przepisy prawne, w tym art. 217 Kodeksu karnego, które definiują i sankcjonują różnorodne formy naruszenia nietykalności cielesnej, od szarpania po bardziej poważne...

Opublikowane: 2024-02-19

Spłata długu po wniesieniu pozwu ale przed wydaniem nakazu zapłaty

Spłata długu po wniesieniu pozwu ale przed wydaniem nakazu zapłaty

Niekiedy zdarza się, że dłużnik otrzymuje sądowy nakaz zapłaty. Niezaskarżenie takiego nakazu prowadzi do jego uprawomocnienia, co umożliwia wierzycielowi (np. bankowi) podjęcie działań egzekucyjnych. W niniejszym artykule wyjaśniamy, co można zrobić w takiej sytuacji. Powyższe...

Opublikowane: 2024-02-15

Notarialne przepisanie mieszkania a spłata rodzeństwa

Notarialne przepisanie mieszkania a spłata rodzeństwa

Artykuł omawia kwestie prawne związane z przekazaniem majątku w ramach darowizny. Analizuje różne formy darowizn, takie jak darowizna obciążliwa i darowizna z poleceniem, i tłumaczy różnice między nimi. Wyjaśnia również, jak prawidłowo dokonać takiej darowizny, aby zabezpieczyć...

Opublikowane: 2024-02-12

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

W artykule omawiamy kwestie prawne związane z zasiedzeniem nieruchomości. Przedstawiamy interpretacje przepisów dotyczących posiadania samoistnego i zależnego, a także tłumaczymy praktyczne aspekty związane z formą umowy dzierżawy. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Mileny.

Opublikowane: 2024-02-09

Darowizna udziału w nieruchomości wspólnej

Darowizna udziału w nieruchomości wspólnej

W niniejszym artykule omówimy kwestie związane z zarządzaniem majątkiem wspólnym po rozwodzie. Wyjaśnimy, czy współwłaściciel może przepisać swoją część domu innej osobie bez zgody jego współwłaścicielki. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Aldony.

Opublikowane: 2024-02-09

Dopisanie partnera do aktu notarialnego nieruchomości

Dopisanie partnera do aktu notarialnego nieruchomości

„Dopisanie” partnera życiowego do księgi wieczystej nieruchomości może wydawać się skomplikowanym procesem, zwłaszcza gdy w grę wchodzi związek nieformalny. Istnieją jednak konkretne kroki, które można podjąć, aby wspólnie nabytą nieruchomość zarejestrować na obie...

Opublikowane: 2024-02-08

Wymiana sprzętu na nowy a bieg gwarancji

Wymiana sprzętu na nowy a bieg gwarancji

W świecie handlu i praw konsumenta dwie kluczowe koncepcje – gwarancja i rękojmia – często wywołują wiele pytań i niejasności. Podczas gdy gwarancja jest opcjonalnym zobowiązaniem, które sprzedawca może zaoferować klientowi, rękojmia jest prawem wynikającym z Kodeksu...

Opublikowane: 2024-02-08

Pomówienia w pracy przez koleżankę

Pomówienia w pracy przez koleżankę

Artykuł omawia problematykę poniżania i pomawiania przez współpracownika w zakładzie pracy, a także dostępne środki prawne przeciwdziałania takiej sytuacji. Przedstawiamy różne aspekty prawne dotyczące oskarżenia prywatnego, naruszenia dóbr osobistych oraz mobbingu, z...

Opublikowane: 2024-02-07

Wykreślenie hipoteki z powodu przedawnienia długu

Wykreślenie hipoteki z powodu przedawnienia długu

Przedawnienie długu zabezpieczonego hipoteką stanowi złożoną kwestię prawną, która ma istotne konsekwencje zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. W świetle polskiego prawa, art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h.) odgrywa kluczową rolę w określaniu sposobu, w...

Opublikowane: 2024-02-06

Zniesienie współwłasności po śmierci współwłaściciela nieruchomości

Zniesienie współwłasności po śmierci współwłaściciela nieruchomości

Zagadnienia związane ze spadkiem mogą wydawać się skomplikowane i przytłaczające. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze aspekty prawne dotyczące spadku po zmarłej siostrze. Przeanalizujemy procesy sądowe i notarialne, które muszą zostać przeprowadzone w takiej sytuacji....

Opublikowane: 2024-02-05

Sprostowanie aktu notarialnego

Sprostowanie aktu notarialnego

Artykuł ten koncentruje się na procesie sprostowania aktu notarialnego przez notariusza, zgodnie z ustawą o notariacie. Omówione zostają kwestie sprostowania błędów, takich jak pomyłki pisarskie czy rachunkowe, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, gdy błąd dotyczy podania...

Opublikowane: 2024-02-05

Zwrot darowizny przez obdarowanego

Zwrot darowizny przez obdarowanego

W artykule omówimy kwestie prawne dotyczące możliwości rozwiązania umowy darowizny. Zagadnienie to, choć pozornie proste, budzi liczne kontrowersje wśród prawników. W tekście przedstawimy różne stanowiska doktryny i orzecznictwa. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Marceliny.

Opublikowane: 2024-02-04

Odstąpienie od podpisania umowy z wykonawcą

Odstąpienie od podpisania umowy z wykonawcą

W sferze zamówień publicznych zdarzają się sytuacje, w których wykonawca wybrany w drodze przetargu nie spełnia wymogów formalnych, takich jak przedłożenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje lub harmonogramu zajęć. Artykuł szczegółowo wyjaśnia, jakie kroki może podjąć...

Opublikowane: 2024-02-04

Przedawnienie zwrotu zaliczki

Przedawnienie zwrotu zaliczki

Zaliczka to kluczowy element wielu transakcji gospodarczych. W niniejszym artykule omówimy regulacje dotyczące terminu przedawnienia zaliczki w przypadku umowy-zlecenia. Przyjrzymy się mechanizmom przerwania biegu przedawnienia i ich wpływowi na proces dochodzenia roszczeń. Jako przykład...

Opublikowane: 2024-02-02

Wady ukryte budynku wykryte po latach

Wady ukryte budynku wykryte po latach

Odkrycie wad w budynku po latach użytkowania to poważny problem, który stawia pod znakiem zapytania jakość wykonania i zgodność z projektem. Przepisy prawa cywilnego, w tym dotyczące rękojmi za wady fizyczne, dają pewne możliwości dochodzenia roszczeń przez poszkodowanych. W takim...

Opublikowane: 2024-02-01

Zapłaciłem a nie dostałem towaru, co zrobić?

Zapłaciłem a nie dostałem towaru, co zrobić?

Przedsiębiorcy często stają przed wyzwaniem ochrony swoich interesów wobec niesolidnego, nieuczciwego kontrahenta i respektowania podjętych zobowiązań umownych. Szczególnie istotne jest pytanie, czy i kiedy przedsiębiorca może odstąpić od umowy. Czy fakt bycia przedsiębiorcą...


Porady prawne z prawa cywilnego

Prawo cywilne to szeroka dziedzina prawa, która reguluje wiele aspektów życia obywateli na płaszczyźnie prywatnej, czyli w uproszczeniu – reguluje stosunki pomiędzy równymi sobie podmiotami prawa. Na tym polu toczy się wiele spraw i sporów, które przy znajomości prawa cywilnego można rozwiązać, a nawet tych komplikacji uniknąć. Taki cel stawiamy sobie, publikując porady prawne w Serwisie prawo-cywilne.info. Nasi prawnicy, i zarazem autorzy tekstów, starają się przedstawiać w przystępny sposób rozwiązania prawne, które na co dzień każdemu z nas mogą się przydać.

Znajdą tu Państwo wiele spraw dotyczących umów cywilnych – umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej, umowy najmu – oraz skutków niedochowania warunków umowy, takich jak: odstąpienie od umowy, rękojmia, odszkodowanie. Wiele porad dotyczy ochrony konsumenta i wzajemnych roszczeń między sprzedawcą i kupującym, zleceniodawcą i zleceniobiorcą.

Prawo cywilne to także szeroki wachlarz tematów dotyczących ochrony dóbr osobistych człowieka, prawa sąsiedzkiego, ochrony miru domowego, własności i współwłasności. Warto też podkreślić, że działem prawa cywilnego jest prawo zobowiązań, dlatego znajdą tu Państwo wiele porad dotyczących pożyczek, długów, windykacji, a także przedawnienia roszczeń i procedur postępowania cywilnego. Wszystkie publikowane porady mają na celu pomóc Państwu ustrzec się przed problemami, chociaż nie zawsze jest to możliwe. Warto więc na koniec dodać, że autorzy naszych tekstów – doświadczeni prawnicy są codziennie do Państwa dyspozycji w ramach świadczonych przez nas usług.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »