Niewykonanie umowy wzajemnej - brak kontaktu z firmą i zwrotu pieniędzy

Wysłałam 3 miesiące wydawnictwu pieniądze za wydanie bajki wraz z materiałami i ilustracjami. Termin wykonania minął w czerwcu, a firma nie wykonała zlecenia z tej umowy wzajemnej. Nie ma z nimi kontaktu, nie odbierają telefonu i nie odpisują na maile. Mam tylko fakturę proforma na zapłaconą kwotę. Żądałam zwrotu materiałów i pieniędzy, ale bez reakcji. Co mogę zrobić?

Nieustalona granica działek a plany budowlane sąsiada

Mój sąsiad buduje dom na działce, której granice nie zostały ustalone od strony działki, której jestem współwłaścicielem. Niedawno wylał fundamenty pod garaż, a dzisiaj dwóch ludzi prawdopodobnie dokonywało pomiarów budynku, by nanieść je na istniejący plan. Na sugestie mojej mamy, że granica od naszej strony nie została ustalona, panowie dokonujący pomiarów odpowiedzieli, że „to później”. Z sąsiadem niestety nie mam dobrych relacji, które mogłyby być podstawą ewentualnego porozumienia z pominięciem drogi urzędowej. Co powinnam zrobić w tej sytuacji?

Uszkodzenie samochodu w leasingu na urlopie - zwrot kosztów powrotu do domu

W czasie urlopu w Polsce został uszkodzony samochód będący w leasingu. Całą winę ponosi kierujący drugim pojazdem. Auto było niesprawne i musieliśmy wracać do UK samolotem. Czy mogę się ubiegać o zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu od ubezpieczyciela winnego?

Reklamacja usługi wykonania pokrycia dachu

Mamy problem z wykonawcą dachu – przecieka. Jako firma zleciliśmy wykonanie pokrycia dachu firmie usługowej – mamy umowę. Po wykonaniu wystawili fakturę, za którą zapłaciliśmy. Niestety pojawiły się przecieki, złożyliśmy oficjalną reklamację, wyznaczyliśmy termin usunięcia wad. Termin minął, ale pomimo obietnic nie naprawiono dachu. Jakie mamy środki prawne, czy może wystosować ostateczne pismo?

Źle wykonane prace remontowe - jak żądać zwrotu nadpłaconej kwoty?

Zleciłam zaprzyjaźnionemu wykonawcy wykonanie prac remontowych. Zapłaciłam zaliczkę i dałam mu kartę bankomatową. Bez mojej wiedzy i zgody wyciągał środki na inne swoje prace. Dodatkowo remont był wykonywany opóźnieniami i niestarannie. Jak mogę go zmusić do odbioru inwestycji, jeśli lekceważy moje prośby o spotkanie w sprawie zakończenia umowy i rozliczenia? Jak mogę żądać zwrotu nadpłaconej kwoty i jakie mam prawa?

Podniesienie ceny samochodu przez salon

Kilka miesięcy temu zawarłem umowę zakupu nowego samochodu z wyposażeniem określonym w specyfikacji jako załączniku do umowy. Otrzymałem też ogólne warunki sprzedaży przeznaczone dla konsumentów. Samochód dotarł do salonu z opóźnieniem 3 tygodni. Sprzedawca powiadomił mnie wtedy, że producent wprowadził dodatkowe wyposażanie do mojego samochodu, spowodowało, że cena do zapłaty wzrosła o 2000 zł. Wprawdzie ogólne warunki sprzedaży określają kilka przypadków zmian, które producentowi wolno wprowadzić, jednak nie mogą one naruszać interesu kupującego. Czy słusznie uważam, że podniesienie ceny bez uzgodnienia ze mną jest takim naruszeniem? W umowie zakupu warunkiem odbioru samochodu ustanowiono zapłatę pełnej ceny. Zależy mi na możliwie szybkim odbiorze pojazdu (już dotychczasowe opóźnienie przewróciło moje plany). Jestem gotów zapłacić ustaloną wyższą cenę, a dochodzić zwrotu dodatkowych 2000 zł na drodze reklamacji. Czy jako podstawa prawna reklamacji wystarczy protokół odbioru wraz ze specyfikacją wyposażenia ujmującą wprowadzone dodatkowe wyposażenie? Nadmieniam, że usunięcie fabrycznie wprowadzonego dodatkowego wyposażenia samochodu czy wymiana go na zgodny z umową byłoby nonsensem. Sprzedawca zamierza zamknąć sprawę, sporządzając aneks do umowy. Moim zdaniem zamknęłoby to drogę do reklamacji. Czy mam rację?

Kompostownik sąsiada umiejscowiony przy granicy działki

Sąsiadka umiejscowiła kompostownik o wymiarach ok. 3 x 2m w granicy działki. Nie chce go usunąć pomimo moich próśb. Wiem, że są odpowiednie przepisy o usytuowaniu kompostownika. Nadmienię jeszcze, że sąsiadka posiada sklep spożywczy, z którego produkty nienadające się już do spożycia (typu warzywa, owoce) również wrzuca do ww. kompostownika. Niestety polubownie nie da się porozumieć. Chciałam jeszcze zapytać o odległość nasadzeń drzew iglastych np sosna, od granicy działki, ponieważ ta sama osoba, osłaniając swój kompostownik drzewami przy granicy z moją działką, posadziła drzewa iglaste. Moja działka nie jest duża, a na parterze budynku prowadzona jest działalność, zapach z kompostownika utrudnia mi życie. Co mogę zrobić?

Wykonawca odmawia zwrotu wpłaconej zaliczki

Zawarliśmy z żoną umowę o budowę domku letniskowego. W trakcie uzgadniania warunków mowa była, że stolarz pobierze zaliczkę w wysokości 5000 zł. Kwota ta została przez nas opłacona razem z podpisaniem umowy, a na potwierdzeniu KP figuruje „ZALICZKA na poczet…”. W umowie jednak napisano, że strona przyjmująca zlecenie przyjmie ZADATEK. Umowę podpisaliśmy, niestety nie zwracając uwagi na różnicę między omawianą i opłaconą zaliczką a sformułowaniem zadatku w samej umowie. Problem oczywiście się pojawił, gdy musieliśmy zrezygnować z budowy, z przyczyn leżących po naszej stronie. Wykonawca odmawia zwrotu wpłaconej kwoty, pomimo że nie zainwestował jej w planowane prace, argumentując, że stanowi ona, zgodnie z umową, właśnie zadatek, a nie zaliczkę. Czy w takiej sytuacji, posiadając umowę z zadatkiem, a pokwitowanie z zaliczką, mamy jakiekolwiek podstawy prawne wywarcia presji na wykonawcy w celu zwrotu wpłaconej kwoty?

Prawnik nie chce udostępnić klientowi pisma zasłaniając się prawem autorskim

Pełnomocnik (prawnik) w postępowaniu cywilnym przedsądowym złożył w moim imieniu, jako mocodawcy, pismo reklamacyjne do instytucji bankowej. Przed złożeniem pisma nie poinformował mnie o jego treści. Po złożeniu dokumentu oznajmił, że dopuszcza jedynie możliwość wglądu w to pismo bezpośrednio u siebie w firmie bez możliwości wykonania kopii, zdjęć, notatek. Zasłania się prawem autorskim i ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Czy to zgodne z prawem? Czy mnie, jako mocodawcy, nie przysługuje prawo do posiadania kopii składanych w moim imieniu dokumentów? Czy przed złożeniem pisma nie powinien mnie poinformować o jego treści?

Samodzielne wkopanie słupków granicznych i zagrodzenie wjazdu

Właściciel działki sąsiadującej z moim gospodarstwem samodzielnie wkopał słupki graniczne, na których podstawie zagrodził mi dojazd do posesji. Wprawdzie byłam świadkiem przeprowadzania pomiarów robionych przez geodetów wynajętych prywatnie przez sąsiada, ale nie byłam oficjalnie poinformowana o zamiarze przeprowadzenia takich prac ani nie został mi przedstawiony dokument (operat) potwierdzający ich ważność. Geodeci po dokonaniu pomiarów opuścili działkę, a sąsiad wkopał słupki własnoręcznie. Zdarzenie miało miejsce 2 lata temu, o czym natychmiast poinformowałam na piśmie wójta gminy. Nie przyniosło to żadnego skutku i nie wiem, czy wójt miał obowiązek zareagowania na moje zgłoszenie. Nie zareagowałam na działania sąsiada i brak reakcji wójta, ponieważ uznałam, że jest to działanie w niczym mi niezagrażające, bo niepoparte żadną oficjalną dokumentacją. Niestety sąsiad teraz całkowicie zagrodził mi dojazd do domu (drewniany szlaban i kłoda drewna położona w poprzek drogi). Nadmieniam, iż człowiek ten w czasie, gdy wkopywał słupki, był urzędnikiem pracującym w urzędzie gminy, a zagrodził drogę po przejściu na emeryturę. Czy powinnam przy braku reakcji władz gminy jednak zgłosić ten fakt, a jeżeli tak – to do jakich instancji prawnych?

Kłamstwa w skardze do kuratorium na nauczyciela - jak dochodzić swoich praw?

Napisano na mnie skargę do kuratorium. W sumie były to dwa pisma, które zawierały kłamliwe zarzuty i nieprawdę, były podpisane „Rodzice klasy…”. Chciałabym podjąć jakieś kroki prawne, ale nie wiem od czego zacząć. Czuję się poniżona i chcę walczyć o moje dobre imię. Co mogę zrobić?

Komornik chce rozszerzyć egzekucję na majątek wspólny, czy ma do tego prawo?

Dostałam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Na spotkaniu u komornika zadeklarowałam, że mogę wpłacać 2000 zł miesięcznie oraz jako najmniej uciążliwą wskazałam egzekucję z wynagrodzenia. Zapytana o samochód i mieszkanie podałam, że jest on zarejestrowany na męża, a mieszkanie stanowi naszą wspólną własność. Nakaz został wystawiony tylko na moje nazwisko, mąż nie wiedział o tym kredycie i, co najważniejsze, nie podpisywał na niego zgody. Komornik chce wykorzystać fakt, że mamy z mężem wspólność majątkową i twierdzi, że mąż też podlega nakazowi, mimo że nakaz jest imiennie wystawiony tylko na mnie. Wydaje mi się to niezgodne z prawem. Czy rzeczywiście komornik może w tej sytuacji prowadzić egzekucji z majątku wspólnego? Jak powstrzymać takie działania? Mój dług wynosi 40 tys. zł. W dniu spotkania wpłaciłam w kancelarii 1500 zł, a dwa dni później jeszcze 1000. Jak mamy się bronić?

W jaki sposób możemy żądać zwrotu pieniędzy za wczasy?

Z oferty internetowej zamówiliśmy 7-dniowy pobyt na wczasach. Niestety po przybyciu do hotelu dostrzegliśmy mnóstwo naruszeń dotyczących higieny i bezpieczeństwa. Po jednym dniu zrezygnowaliśmy z wczasów i zmieniliśmy hotel. Przed wyjazdem zaliczkowaliśmy pewną kwotę i uznano, że kwota ta nie podlega zwrotowi. W jaki sposób możemy żądać zwrotu pieniędzy?

Groźby sprzedającego na Allegro za wystawienie negatywnego komentarza

Po zakupie na Allegro zabawki za 20 zł wystawiłam komentarz negatywny. Dostawa trwała aż około miesiąca. Gdzieś w zakładkach (zwrócił mi na to uwagę sprzedający podczas mojej próby reklamacji) rzeczywiście była informacja, że dostawa może faktycznie trwać tak długo, ale nikt, widząc lokalizację w polskim mieście, nie podejrzewa takiego opóźnienia i nie szuka tych informacji po zakładkach. Uważam, że gdyby sprzedawca był uczciwy, wiadomość o długim terminie dostawy byłaby w miejscu widocznym i od razu rzucała się w oczy. Tym bardziej, że pod ofertą napisano coś zgoła innego o terminie dostawy: „towar wysyłany jest w ciągu kilku dni roboczych od zaksięgowania wpłaty”. Teraz sprzedawca straszy mnie sądem i naliczaniem za każdy dzień zwłoki opłaty za prawnika, którą ja mam rzekomo płacić. Czy jest to zgodne z prawem?

Spłata zadłużenia za lokal jeden dzień po terminie i wygaśnięcie umowy

Mieliśmy termin spłaty zadłużenia za lokal do końca lutego. Płatność wyszła z konta 28 lutego, w ADM-ie zaksięgowana 1 marca, czyli jeden dzień po terminie. Umowę wygasła według administratora. Czy możemy się odwołać?

Jak wydzierżawić część działki będącej własnością w częściach ułamkowych?

Na wyodrębnionej działce gruntu położony jest niezabudowany parking, w którym 30 właścicieli ma współwłasność ułamkową (1/30). Część działki parkingu, oprócz miejsc postojowych, to pas zieleni przyległy do kostki brukowej z miejscami postojowymi. Zgłosił się do nas deweloper z ofertą dzierżawy tego fragmentu. Co możemy zrobić, aby wydzierżawić deweloperowi część naszej działki? Czy konieczne jest podpisanie umowy z deweloperem przez wszystkich 40 właścicieli? Czy możemy założyć wspólnotę (np. mieszkaniową) i uchwałą większości głosów przegłosować podpisanie umowy? Jak najlepiej rozwiązać ten problem?

Kupno mieszkania od spółki z o.o.

Zamierzam kupić mieszkanie od spółki z o.o. Czy w związku z faktem, iż jedna ze stron nie jest osobą fizyczną transakcja ta jest bardziej ryzykowna? Co w przypadku, gdyby firma, od której kupię mieszkanie była zadłużona? Na jakie rzeczy muszę zwrócić uwagę, by zmniejszyć ryzyko tej transakcji?

Podsłuchiwanie przez sąsiadów - co zrobić?

Jakie przepisy prawa można zastosować wobec sąsiadów, którzy mają założone w swoim mieszkaniu podsłuchy? Sprawa jest dość nietypowa i wydaje się być nierealna, jednak faktycznie ma miejsce. Rok temu wprowadziłam się do mieszkania z zasobów TBS. Mieszkanie wynajmuję (partycypując w 30% jego wartości). Jestem jego pierwszym lokatorem. Identyczną sytuację mają sąsiedzi pode mną. Po kilku dniach rozpoczęły się przedziwne sytuacje. Na najmniejszy odgłos w moim mieszkaniu sąsiedzi reagują uderzaniem w kaloryfer. Wiem, że sytuacja nie ma miejsca, gdy nie przebywam w mieszkaniu (zamontowałam kamerę ze słuchawkami). W najbliższym czasie chcę wynająć firmę, która zajmuje się wykrywaniem podsłuchów. Jednak co zrobić, jeśli z mojego mieszkania nie da się wykryć tego rodzaju instalacji? Czy na podstawie moich nagrań i tego, co robią sąsiedzi, można z nakazem przeszukać ich mieszkanie? Dodam, że sąsiedzi to emeryci przed siedemdziesiątką. Z kolei w przypadku wykrycia podsłuchów i wniesienia sprawy w sądzie czy mam szansę wygrać? Co grozi takim osobom? Czy możliwa jest ich eksmisja?

Problem z zakupem mieszkania, który jest współwłasnością spadkową

Zależy mi na nabyciu mieszkania, co do którego brak jest uregulowania spadkowego. Jedna osoba posiada 3/4 udziału w spadku – sprawa przeprowadzona w sądzie, 6 osób posiada po 1/24 udziału w spadku – sprawa była uregulowana sądownie, ale jeden ze tych ułamkowych spadkobierców zmarł. Współmałżonek tego zmarłego spadkobiercy chce się zrzec spadku. Pozostało 4 spadkobierców dziedziczących po równo (po 1/96 udziału). Sprawa spadkowa jest w toku, bo nie można dwojga z nich odnaleźć (prawdopodobnie wyjechali za granicę i rodzina nie ma z nikim kontaktu). Czy jest możliwość „wyczyszczenia” KW po zakupie udziałów od pozostałych spadkobierców? Ile to może potrwać i jakie będą koszty z tym związane?

Zakup samochodu z cofniętym licznikiem i wadami - sprzedawca twierdzi że nie ma możliwości zwrotu pojazdu

Witam zakupiłem kilka dni temu używane auto w komisie. W cenie sprzedający miał opłacić akcyzę, przesłać tłumaczenie niemieckich dokumentów oraz dosłać drugi kluczyk (mam na to świadków) Dokumentem zakupu jest faktura z obniżoną ceną zakupu. Do tej pory nie otrzymałem dokumentów oraz kluczyka, za które zapłaciłem 900 zł. Po wizycie w salonie w celu sprawdzenia historii auta otrzymałem informację, iż auto w 2013 roku miało już większy przebieg (niż obecnie ma), licznik został cofnięty o 100 000 km, co powoduje, iż mam do wykonania kosztowną wymianę układu rozrządu. Mechanik stwierdził też, że możliwe jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Czyli wychodzi na to że auto ma cofnięty licznik i liczne wady, których usunięcie narazi mnie na dalsze koszty. Sprzedający nie przyjmuje moich uwag i twierdzi, że nie ma możliwości zwrotu pojazdu. Co mam zrobić w tej sytuacji, skoro samochód ma tak liczne wady? 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »