Opublikowane: 2024-04-04

Odszkodowanie za podrobienie podpisu

Odszkodowanie za podrobienie podpisu

Choć wydawać się może, że to problem marginalny, to jednak fałszowanie podpisów zdarza się w wielu sytuacjach naprawdę często. Dzisiaj chcemy pokazać tryb zgłaszania takich spraw oraz konsekwencje prawne, jakie mogą wynikać z tego typu działań. Nasza klientka, pani Olga, właśnie...

Opublikowane: 2024-04-03

Zalanie mieszkania i wezwanie do zapłaty regresu przez ubezpieczyciela

Zalanie mieszkania i wezwanie do zapłaty regresu przez ubezpieczyciela

W artykule wyjaśnimy, jakie mogą być konsekwencje prawne zalania mieszkania sąsiada. Przeanalizujemy przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obowiązku naprawienia szkody oraz omówimy zasady odpowiedzialności cywilnej w takich sytuacjach. Wyjaśnimy także, co można zrobić w przypadku...

Opublikowane: 2024-03-24

Bezumowne korzystanie z samochodu

Bezumowne korzystanie z samochodu

Bezumowne korzystanie z samochodu przez byłą żonę stanowi problem, z którym mierzą się niektórzy właściciele pojazdów po rozstaniu. W niniejszym artykule wyjaśniamy, czy dochodzenie odszkodowania za bezprawne posiadanie i użytkowanie pojazdu jest możliwe. Jako przykład posłuży...

Opublikowane: 2024-03-16

Darowizna części działki na której stoi dom

Darowizna części działki na której stoi dom

Artykuł oferuje praktyczne porady dotyczące zarządzania nieruchomościami. Porusza kwestie prawne związane z darowaniem nieruchomości dzieciom, podziałem działki na części, a także aspekty związane z nakładami jednego małżonka na majątek osobisty drugiego. Zawiera również...

Opublikowane: 2024-03-16

Brak zwrotu pieniędzy za towar po 14 dniach

Brak zwrotu pieniędzy za towar po 14 dniach

W artykule poruszamy kwestie prawne związane z rezygnacją z zakupu towarów przez internet. Ustawa o prawach konsumenta daje możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni. Omawiamy również obowiązki sprzedawcy i konsumenta związane z kosztami zwrotu oraz...

Opublikowane: 2024-03-15

Niedotrzymanie warunków umowy ustnej

Niedotrzymanie warunków umowy ustnej

W świecie prawnym umowy ustne stanowią ważny element zobowiązań, mimo że ich treść może być trudna do udowodnienia. Kwestia ta staje się szczególnie istotna, gdy dochodzi do sporu między stronami. W niniejszym artykule wyjaśniamy, co grozi za niedotrzymanie umowy ustnej. Jako...

Opublikowane: 2024-03-14

Jeden wodomierz dla dwóch lokali

Jeden wodomierz dla dwóch lokali

Rozliczenie zużycia wody i ścieków w budynku wielorodzinnym staje się wyzwaniem, gdy brakuje jasnych zasad podziału kosztów i współpracy między mieszkańcami. Co zrobić w takiej sytuacji? W niniejszym artykule omawiamy możliwe rozwiązania tego problemu. Jako przykład posłuży nam...

Opublikowane: 2024-03-12

Kto może poświadczyć zgodność dokumentu z oryginałem?

Kto może poświadczyć zgodność dokumentu z oryginałem?

W artykule zajmujemy się zagadnieniem poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem, którego mogą dokonać radca prawny, adwokat lub notariusz. Zostaną przedstawione zarówno sytuacje, w których pełnomocnik klienta ma prawo do poświadczenia dokumentów, jak i przypadki, gdy konieczne...

Opublikowane: 2024-03-11

Brak kontaktu ze spadkobiercą, co zrobić?

Brak kontaktu ze spadkobiercą, co zrobić?

Niekiedy zdarza się, że dane osobowe oraz miejsce zamieszkania jednego z potencjalnych spadkobierców nie są znane. Jak w takiej sytuacji przeprowadzić postępowanie spadkowe? W niniejszym artykule tłumaczymy tę kwestię. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Czesławy.

Opublikowane: 2024-03-10

Roszczenia wobec dewelopera ze względu na akustykę mieszkania

Roszczenia wobec dewelopera ze względu na akustykę mieszkania

Kupno nowego mieszkania od dewelopera jest ważną decyzją. Jak jednak pokazuje praktyka, nieruchomości z rynku pierwotnego nie zawsze są idealne. Pojawiają się często problemy z tzw. wadami fizycznymi lokalu. Podobny problem opisał nam pan Wiktor, który kupił w lutym mieszkanie od...

Opublikowane: 2024-03-09

Samowolne zajęcie części wspólnej przez współwłaściciela nieruchomości

Samowolne zajęcie części wspólnej przez współwłaściciela nieruchomości

Współwłasność nieruchomości często prowadzi do konfliktów między współwłaścicielami, zwłaszcza gdy jeden z nich korzysta z nieruchomości w sposób wykluczający pozostałych. Artykuł przybliża kwestię naruszenia uprawnień współwłaścicieli, odnosząc się do przepisów...

Opublikowane: 2024-03-04

Odszkodowanie za celowe uszkodzenie samochodu

Odszkodowanie za celowe uszkodzenie samochodu

Celowe uszkodzenie samochodu to nie tylko duży problem dla właściciela pojazdu, ale również zagadnienie prawne, które wymaga odpowiedniej reakcji. Osoba pokrzywdzona ma do wyboru dwie ścieżki postępowania: drogę karną oraz cywilną. Problem w opisanym zakresie dotyczy pana Rafała,...

Opublikowane: 2024-02-29

Wezwanie do zwrotu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Wezwanie do zwrotu darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

W świetle polskiego prawa darowizna może zostać odwołana ze względu na rażącą niewdzięczność obdarowanego. W niniejszym artykule omawiamy kwestie z tym związane. Wyjaśniamy procedurę odwołania darowizny, a także przedstawiamy konsekwencje takiej decyzji. Jako przykład posłuży...

Opublikowane: 2024-02-25

Upoważnienie do reprezentowania osoby w sprawie spadkowej

Upoważnienie do reprezentowania osoby w sprawie spadkowej

W niniejszym artykule zajmiemy się kluczowymi aspektami pełnomocnictwa w prawie polskim. Wyjaśnimy różnice między pełnomocnictwem ogólnym, rodzajowym a szczególnym. Przyjrzymy się bliżej pełnomocnictwu procesowemu, jego formie oraz zakresowi uprawnień, jakie nadaje pełnomocnikowi w...

Opublikowane: 2024-02-23

Zasiedzenie w złej wierze a spadkobiercy

Zasiedzenie w złej wierze a spadkobiercy

Zasiedzenie to instytucja prawna, które w prawie cywilnym odgrywa istotną rolę szczególnie przy rozstrzyganiu sporów dotyczących własności nieruchomości. Artykuł 172 Kodeksu cywilnego stanowi, że osoba posiadająca nieruchomość nieprzerwanie przez okres dwudziestu lat może nabyć...

Opublikowane: 2024-02-22

Naruszenie nietykalności cielesnej dziecka w szkole

Naruszenie nietykalności cielesnej dziecka w szkole

Artykuł ten koncentruje się na tematyce naruszenia nietykalności cielesnej, zwłaszcza w kontekście dziecka. Analizujemy przepisy prawne, w tym art. 217 Kodeksu karnego, które definiują i sankcjonują różnorodne formy naruszenia nietykalności cielesnej, od szarpania po bardziej poważne...

Opublikowane: 2024-02-19

Spłata długu po wniesieniu pozwu ale przed wydaniem nakazu zapłaty

Spłata długu po wniesieniu pozwu ale przed wydaniem nakazu zapłaty

Niekiedy zdarza się, że dłużnik otrzymuje sądowy nakaz zapłaty. Niezaskarżenie takiego nakazu prowadzi do jego uprawomocnienia, co umożliwia wierzycielowi (np. bankowi) podjęcie działań egzekucyjnych. W niniejszym artykule wyjaśniamy, co można zrobić w takiej sytuacji. Powyższe...

Opublikowane: 2024-02-15

Notarialne przepisanie mieszkania a spłata rodzeństwa

Notarialne przepisanie mieszkania a spłata rodzeństwa

Artykuł omawia kwestie prawne związane z przekazaniem majątku w ramach darowizny. Analizuje różne formy darowizn, takie jak darowizna obciążliwa i darowizna z poleceniem, i tłumaczy różnice między nimi. Wyjaśnia również, jak prawidłowo dokonać takiej darowizny, aby zabezpieczyć...

Opublikowane: 2024-02-12

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

Dzierżawa gruntu a zasiedzenie

W artykule omawiamy kwestie prawne związane z zasiedzeniem nieruchomości. Przedstawiamy interpretacje przepisów dotyczących posiadania samoistnego i zależnego, a także tłumaczymy praktyczne aspekty związane z formą umowy dzierżawy. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Mileny.

Opublikowane: 2024-02-09

Darowizna udziału w nieruchomości wspólnej

Darowizna udziału w nieruchomości wspólnej

W niniejszym artykule omówimy kwestie związane z zarządzaniem majątkiem wspólnym po rozwodzie. Wyjaśnimy, czy współwłaściciel może przepisać swoją część domu innej osobie bez zgody jego współwłaścicielki. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Aldony.


Porady prawne z prawa cywilnego

Prawo cywilne to szeroka dziedzina prawa, która reguluje wiele aspektów życia obywateli na płaszczyźnie prywatnej, czyli w uproszczeniu – reguluje stosunki pomiędzy równymi sobie podmiotami prawa. Na tym polu toczy się wiele spraw i sporów, które przy znajomości prawa cywilnego można rozwiązać, a nawet tych komplikacji uniknąć. Taki cel stawiamy sobie, publikując porady prawne w Serwisie prawo-cywilne.info. Nasi prawnicy, i zarazem autorzy tekstów, starają się przedstawiać w przystępny sposób rozwiązania prawne, które na co dzień każdemu z nas mogą się przydać.

Znajdą tu Państwo wiele spraw dotyczących umów cywilnych – umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnoprawnej, umowy najmu – oraz skutków niedochowania warunków umowy, takich jak: odstąpienie od umowy, rękojmia, odszkodowanie. Wiele porad dotyczy ochrony konsumenta i wzajemnych roszczeń między sprzedawcą i kupującym, zleceniodawcą i zleceniobiorcą.

Prawo cywilne to także szeroki wachlarz tematów dotyczących ochrony dóbr osobistych człowieka, prawa sąsiedzkiego, ochrony miru domowego, własności i współwłasności. Warto też podkreślić, że działem prawa cywilnego jest prawo zobowiązań, dlatego znajdą tu Państwo wiele porad dotyczących pożyczek, długów, windykacji, a także przedawnienia roszczeń i procedur postępowania cywilnego. Wszystkie publikowane porady mają na celu pomóc Państwu ustrzec się przed problemami, chociaż nie zawsze jest to możliwe. Warto więc na koniec dodać, że autorzy naszych tekstów – doświadczeni prawnicy są codziennie do Państwa dyspozycji w ramach świadczonych przez nas usług.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »