Jak załatwić sprawy spadkowe po rodzicach

• Data: 2023-12-13 • Autor: Artykuł Partnera

Mimo że kwestia dziedziczenia spadku po rodzicach jest szczegółowo ujęta w przepisach Kodeksu Cywilnego, zdarzają się sytuacje – nazwijmy to – nietypowe, komplikujące cały proces i wymagające głębszej analizy. Dla osób niezajmujących się tą tematyką na co dzień, język, jakim posługuje się ustawodawca, jest niezrozumiały i zawiły. Z jednej strony prawo jasno wskazuje dzieci jako spadkobierców, jednak rodzice mogli za życia zmienić stan cywilny, ożenić się lub wyjść za mąż. Co w takiej sytuacji należy uczynić? Sprawę można zdecydowanie uprościć, powierzając jej prowadzenie doświadczonemu prawnikowi. Sprawdź, jak załatwić sprawy spadkowe?

Jak załatwić sprawy spadkowe po rodzicach

Z artykułu dowiesz się między innymi:

 • Jakie aspekty wiążą się z nabyciem spadku po rodzicach?

 • Kto pomaga w sprawach spadkowych?

 • Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawie spadkowej?

Spadek po rodzicach – główne aspekty 

Doskonałym rozwiązaniem w przypadku śmierci rodzica lub rodziców byłby testament, jednak w Polsce zwyczaj sporządzania tego dokumentu nie jest rozpowszechniony. Pozostaje skorzystać z zapisów ustawy, w których czytamy:

 • Dzieciom na mocy prawa przysługują równe części dorobku. Jednak prawo spadkowe nie determinuje, jakie konkretnie dobra przypadną każdemu ze spadkobierców, co w przypadku większej liczby potomstwa może prowadzić do nieporozumień.

 • Przeprowadzenie postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia określonej części majątku znajduje się w gestii sądu. Wypada dodać, że po notarialne poświadczenie dziedziczenia należy udać się do notariusza.

 • Zachowek dotyczy tych spadkobierców, których zapisy w testamencie pozbawiły prawa do udziału w spadku po rodzicach. Należy przypomnieć, że fakt spisania ostatniej woli, po śmierci testatora wyklucza dziedziczenie ustawowe.

 • W przypadku śmierci dziecka spadkodawcy, które nie dożyło otwarcia spadku, jego udział spadkowy przechodzi z kolei na jego dzieci w równych częściach. Przepis ten dotyczy odpowiednio dalszych zstępnych.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości dziedziczenia, jest to spis bardzo uproszczony, a jednak uważny czytelnik może poczuć się zagubiony. Właśnie z tego powodu warto sprawy spadkowe powierzyć doświadczonemu prawnikowi, o czym więcej dowiesz się ze strony https://www.adwokat-szajdak.pl.

Jak przebiega postępowanie spadkowe po rodzicach? 

W porozumieniu z prawnikiem spadkobierca ustala drogę dochodzenia do nabycia spadku. Dodajmy, że sprawy spadkowe są regulowane wyłącznie na wniosek spadkobierców, lub przynajmniej jednego z nich, bądź osoby, która ma w tym uzasadniony (należy to wykazać) interes prawny.

Spadkobierca ma do wyboru dwie drogi załatwienia spraw spadkowych:

 • Postępowanie notarialne – spadkobierca nabywa notarialne poświadczenie dziedziczenia;

 • Postępowanie sądowe.

W każdym przypadku ostateczną decyzję o wyborze rodzaju postępowania warto skonsultować z prawnikiem. Skupmy się na drodze sądowej, jako bardziej złożonej.

Sądowe postępowanie spadkowe 

Postępowanie o nabycie spadku zostaje zainicjowane przez złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Należy przy tym wykazać, czy spadkobranie odbywa się na podstawie testamentu, czy ustawy. W trakcie postępowania sąd nie zajmuje się podziałem majątku, stwierdza jedynie, kto nabył spadek.

Zgłoszenie nabycia spadku w Urzędzie skarbowym 

Uprawomocnienie się orzeczenia o nabyciu spadku jest powodem zgłoszenia tego faktu do właściwego Urzędu Skarbowego. W zgłoszeniu należy wymienić:

 • po kim nabywa się spadek;

 • jaki był stopień pokrewieństwa;

 • czym jest nabyty spadek;

 • jaka jest jego wartość;

 • należ też podać wysokość nabytego udziału.

Osoby najbliższe są zwolnione z obciążeń wynikających z podatku od nabytego spadku.

Sądowy podział majątku 

Postępowanie o podział majątku dotyczy podziału dóbr po zmarłym lub zmarłych według nabytego udziału. Sąd ustala sposób podziału, przekazania, spłaty itp.

Wpis do księgi wieczystej 

W przypadku dziedziczenia nieruchomości można na tym etapie dokonać wpisu w księdze wieczystej dotyczącego prawa własności nabytego przez spadkobiercę. Czynność należy dokonać na formularzu sądowym, a następnie złożyć wraz z dowodem opłaty w sądzie prowadzącym księgę wieczystą dla danej nieruchomości.

Czy warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawie spadkowej? 

Pomoc prawna jest niezbędna na każdym etapie postępowania spadkowego. Zawiłość treści przepisów oraz procedur mogą doprowadzić do powstania błędów, których skutki będą doskwierać w przyszłości.

Doświadczony adwokat zajmie się wszystkim, począwszy od sporządzania dokumentów testamentowych, reprezentację klienta przed sądem, poprzez negocjacje z innymi spadkobiercami, na wyjaśnieniu spraw spornych związanych z podziałem majątku kończąc.

Obecność prawnika jest rękojmią pomyślnego zakończenia postępowania spadkowego, na czym wszystkim powinno zależeć.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »