Kategoria: Postępowanie cywilne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Anna Sufin • Opublikowane: 2016-08-17

Czy w przypadku zwrócenia przez sąd wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie art. 511(1) K.p.c. wystarczy uiszczenie opłaty w terminie tygodniowym, czy konieczne jest jeszcze ponowne (fizyczne) wniesienie wniosku?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Na podstawie art. 511(1) Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„§ 1. W postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma należy wskazać wysokość należnej opłaty stałej.

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.”

Na podstawie tego przepisu, jeśli wnioskodawca nie opłacił wniosku o wpis w księdze wieczystej, a wniosek taki podlega opłacie stałej, sąd wydaje zarządzenie o zwrocie pisma, wskazując wysokość opłaty i dając pouczenie, że w razie uiszczenia brakującej opłaty w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia (§ 198 regulaminu urzędowania sądów powszechnych). Jeżeli w tym tygodniowym terminie uiści się brakującą opłatę, „wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia”.

Wraz z zarządzeniem o zwrocie nie zwraca się samego pisma. Zwrot pisma następuje dopiero po bezskutecznym upływie tygodniowego terminu (por. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.7.2012 r., II CZ 72/12, Legalis na gruncie art. 130(2) K.p.c.).

Samo opłacenie wniosku „uaktualnia” zatem wniosek, który został wcześniej złożony (z datą jego wniesienia). Dla takiego „uaktualnienia” nie ma potrzeby składania fizycznie wniosku po raz kolejny – wystarczy wniosek złożony wcześniej w aktach sprawy. Skoro pismo nie zostaje zwrócone (fizycznie), nie ma żadnej racji dla wnoszenia go po raz drugi.

Warto jednak po uiszczeniu opłaty przesłać do sądu pismo z potwierdzeniem uiszczenia przelewu, to zapewne przyspieszy sprawę rozpoznania wniosku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »