Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Czy w przypadku zwrócenia przez sąd wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie art. 511(1) K.p.c. wystarczy uiszczenie opłaty w terminie tygodniowym, czy konieczne jest jeszcze ponowne (fizyczne) wniesienie wniosku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot nienależycie opłaconego wniosku o wpis w księdze wieczystej

Uiszczenie brakującej opłaty

Na podstawie art. 511(1) Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„§ 1. W postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty. W zarządzeniu o zwrocie pisma należy wskazać wysokość należnej opłaty stałej.

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn określonych w § 1 wnioskodawca może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona we właściwej wysokości, wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.”

Na podstawie tego przepisu, jeśli wnioskodawca nie opłacił wniosku o wpis w księdze wieczystej, a wniosek taki podlega opłacie stałej, sąd wydaje zarządzenie o zwrocie pisma, wskazując wysokość opłaty i dając pouczenie, że w razie uiszczenia brakującej opłaty w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia (§ 198 regulaminu urzędowania sądów powszechnych). Jeżeli w tym tygodniowym terminie uiści się brakującą opłatę, „wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia”.

Brak konieczności ponownego składania pisma

Wraz z zarządzeniem o zwrocie nie zwraca się samego pisma. Zwrot pisma następuje dopiero po bezskutecznym upływie tygodniowego terminu (por. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 20.7.2012 r., II CZ 72/12, Legalis na gruncie art. 130(2) K.p.c.).

Samo opłacenie wniosku „uaktualnia” zatem wniosek, który został wcześniej złożony (z datą jego wniesienia). Dla takiego „uaktualnienia” nie ma potrzeby składania fizycznie wniosku po raz kolejny – wystarczy wniosek złożony wcześniej w aktach sprawy. Skoro pismo nie zostaje zwrócone (fizycznie), nie ma żadnej racji dla wnoszenia go po raz drugi.

Warto jednak po uiszczeniu opłaty przesłać do sądu pismo z potwierdzeniem uiszczenia przelewu, to zapewne przyspieszy sprawę rozpoznania wniosku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Anna Sufin

O autorze: Radca prawny Anna Sufin

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »