Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy brak przeglądu ma wpływ na wypłatę OC i AC?

• Autor: Marek Gola

Wczoraj, prowadząc mój samochód, mąż wymusił pierwszeństwo i spowodował stłuczkę – tak orzekła policja i ukarała go mandatem karnym w wysokości 300 zł (art. 86 § 1 K.w.). Mam ważne OC i AC, ale niestety zagapiłam się i nie mam ważnego przeglądu. Mój 5-letni samochód ma uszkodzony tył, auto poszkodowanego – przód. Czy ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z mojej polisy OC, jeżeli nie mam ważnego przeglądu? Czy ja otrzymam odszkodowanie z mojej polisy AC? Czy będę musiała płacić z własnej kieszeni ze względu na brak aktualnych badań technicznych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy brak przeglądu ma wpływ na wypłatę OC i AC?

Wypłata z ubezpieczenia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej „ustawa”).

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z art. 43 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych –  zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

„1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Brak przeglądu technicznego

Mając na uwadze powyższe, brak aktualnego przeglądu pojazdu nie powoduje samo przez się regresu na rzecz ubezpieczyciela. Zatem w mojej ocenie nie może być mowy o regresie wobec Pani męża. Innymi słowy odszkodowanie powinien ponieść ubezpieczyciel. Natomiast Pani AC powinno pokryć Pani szkody. Nie będzie Pani musiała płacić z własnej kieszeni za naprawę własnego samochodu. Zgodnie z przepisami ustawy brak badań technicznych nie stanowi podstawy dla ubezpieczyciela dla regresu. Regres występuje tylko w 4 opisanych powyżej przypadkach, chyba że co innego wynika z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia). Nie spotkałem się jednak jeszcze z takim przypadkiem.

Regres mógłby jedynie wystąpić, gdyby okazało się, że pojazd był w tak złym stanie technicznym, że badań by nie przeszedł, a stan techniczny był głównym powodem zdarzenia. Jednak z Pani opisu to nie wynika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marek Gola

O autorze: Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl