Kategoria: Nieruchomości

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana udziałów we współwłasności mieszkania narzeczonych

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-10-16

W 2006 r. zakupiłem wraz z narzeczoną mieszkanie – każde z nas stało się współwłaścicielem 1/2 udziału. Jednocześnie na zakup mieszkania zaciągnęliśmy kredyt. Przez 10 lat to ja go spłacałem, bo znacznie lepiej zarabiam. Aktualnie chciałbym spłacić kredyt w całości, ale jednocześnie chcę zabezpieczyć swoje interesy tak, aby każde z nas „dostało” taką część mieszkania, na jaką zapracowało. W istocie moja narzeczona zapracowała tylko w 1/7 w stosunku do tego, co ja włożyłem i spłaciłem. Jakie są możliwości zabezpieczenia moich interesów w takiej sytuacji?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

Zgodnie z art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączna występuje w małżeństwie, zamienia się we współwłasność ułamkową z chwilą rozwodu. Małżonkowie w podziale majątku we wzajemnych rozliczeniach mogą uwzględniać zwrot nakładów z majątku osobistego na rzecz. We współwłasności ułamkowej jest również możliwość rozliczeń nakładów, jednak byłoby to znacznie trudniejsze i nie zmieniłoby wysokości udziału w samej nieruchomości.

W 2007 r. kupili Państwo mieszkanie i w akcie notarialnym określili wyraźnie, jaką część nieruchomości każde z Państwa posiada. Współwłasność właśnie w takich udziałach została zapisana w księdze wieczystej. Aby zmienić taką proporcję udziałów, musieliby Państwo dokonać rozporządzeń udziałem, tj. Pana narzeczona musiałaby Panu darować bądź sprzedać taką część udziału, która przekracza jej wkład. Zabezpieczeniem dla Pana będzie zatem podpisanie umowy z narzeczoną czy to w formie od razu umowy zobowiązująco-rozporządzającej (umowy sprzedaży lub darowizny), czy też w formie umowy przedwstępnej, w której narzeczona zadeklaruje, że zobowiąże się do przeniesienia na Pana rzecz własności odpowiedniej części nieruchomości po spłacie kredytu. Przy tym scenariuszu zakładamy oczywiście dobrą wolę drugiej strony i możliwość podjęcia rozmowy w przedmiocie rozliczeń.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Gdyby taka możliwość nie istniała, w sposób przymusowy również mógłby Pan uzyskać zaspokojenie z tego tytułu, że spłacił Pan większą część kredytu, nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że uzyskałby Pan większy udział w mieszkaniu.

Zgodnie z art. 376 § 1 K.c. – jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

Zapewne w umowie kredytu zapisane jest, że odpowiadają Państwo solidarnie za zobowiązanie. Między sobą zaś nie ustalali Państwo, w jakim zakresie każdy z Was odpowiada za kredyt. Tym samym, jeśli Pan spłacił więcej niż połowę, może Pan żądać od narzeczonej zwrotu nadpłaty nad tę połowę. Żądanie o zapłatę i uzyskanie w tym zakresie wyroku, który byłby przymusowo egzekwowany, mogłoby doprowadzić do przejęcia nieruchomości w odpowiednim zakresie. Jeśli jednak narzeczona spłaciłaby Panu dług w inny sposób, nie istniałaby już możliwość zaspokojenia się z udziału w nieruchomości. Takich czynności oczywiście można by dokonywać także w drodze ugodowej, tj. narzeczona w ramach spłaty długu przekazałaby Panu odpowiedni udział. Sprowadziłoby się to do operacji, które opisywałam poprzednio.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »