Kategoria: Zasiedzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiedzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy decyzja administracyjna przerywa bieg zasiedzenia?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-08-31

Składam wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia działki, będącej własnością gminy. 14 lat temu burmistrz wszczął postępowanie rozgraniczeniowe i decyzją administracyjną zatwierdził podział. Jako posiadacze braliśmy udział w tym postępowaniu. Właściciel nieruchomości nie podjął innych czynności prawnych w celu dochodzenia swojego roszczenia. Czy decyzja administracyjna przerywa bieg zasiedzenia?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka

Bazując na tych informacjach, które Pani podała, wyjaśniam, że postępowanie administracyjne rozgraniczeniowe może zarówno doprowadzić do przerwania biegu zasiedzenia, jak i tej przerwy nie spowodować. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, precyzyjnie tego, kto i po co to postępowanie inicjuje.

Zgodnie bowiem z art. 30 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.

Z tego co Pani napisała postępowanie toczyło się z urzędu, a nie na wniosek właściciela co jest informacją kluczową. Gdyby bowiem to Pani sąsiad inicjował postępowanie rozgraniczeniowe mogłoby dojść do przerwania biegu zasiedzenia. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem wniosek właściciela nieruchomości o rozgraniczenie przerywa bieg zasiedzenia, gdy wnioskodawca działa także w celu uzyskania niezakłóconego posiadania przygranicznego gruntu (postanowienie SN z dnia 24 października 2012 r., III CSK 310/11). Wniosek o rozgraniczenie nie przerywa biegu zasiedzenia, jeżeli w konkretnych okolicznościach faktycznych nie będzie go można kwalifikować jako czynności zmierzającej bezpośrednio do przerwania biegu zasiedzenia (postanowienie SN z dnia 21 lutego 2013 r., IV CSK 347/12).

Od właściciela gruntu zawiadywanego wymaga się tzw. akcji zaczepnej. Przerwa biegu zasiedzenia następuje, jeżeli czynność została dokonana przez właściciela rzeczy, nie zaś przez jakąkolwiek osobę zainteresowaną nieruchomością lub wywołaniem przerwy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Według obecnego uregulowania zawartego w art. 123 Kodeksu cywilnego przerwę powoduje każda czynność przedsięwzięta „w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia”.

Właściciel gruntu sąsiedniego nie podjął żadnej czynności, zrobił to burmistrz w wyniku postępowania o podział. Nie było tu żadnych przejawów ustalania stanu własności pasa granicznego, a tylko jeżeli skutkiem wniosku o rozgraniczenie będzie ustalenie stanu własności terenu przygranicznego, to taki wniosek przerywa bieg zasiedzenia (postanowienie SN z dnia 31 stycznia 2013 r., II CSK 262/12).

W podanym przez Panią stanie faktycznym nie ma żadnej tzw. akcji zaczepnej ze strony właściciela gruntu sąsiedniego, która jest niezbędna do przerwania biegu terminu zasiedzenia, więc optowałabym za tym, że do przerwania biegu terminu nie doszło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiedzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »