Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiedzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy decyzja administracyjna przerywa bieg zasiedzenia?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2018-08-31

Składam wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia działki, będącej własnością gminy. 14 lat temu burmistrz wszczął postępowanie rozgraniczeniowe i decyzją administracyjną zatwierdził podział. Jako posiadacze braliśmy udział w tym postępowaniu. Właściciel nieruchomości nie podjął innych czynności prawnych w celu dochodzenia swojego roszczenia. Czy decyzja administracyjna przerywa bieg zasiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bazując na tych informacjach, które Pani podała, wyjaśniam, że postępowanie administracyjne rozgraniczeniowe może zarówno doprowadzić do przerwania biegu zasiedzenia, jak i tej przerwy nie spowodować. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, precyzyjnie tego, kto i po co to postępowanie inicjuje.

Zgodnie bowiem z art. 30 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.

Z tego co Pani napisała postępowanie toczyło się z urzędu, a nie na wniosek właściciela co jest informacją kluczową. Gdyby bowiem to Pani sąsiad inicjował postępowanie rozgraniczeniowe mogłoby dojść do przerwania biegu zasiedzenia. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem wniosek właściciela nieruchomości o rozgraniczenie przerywa bieg zasiedzenia, gdy wnioskodawca działa także w celu uzyskania niezakłóconego posiadania przygranicznego gruntu (postanowienie SN z dnia 24 października 2012 r., III CSK 310/11). Wniosek o rozgraniczenie nie przerywa biegu zasiedzenia, jeżeli w konkretnych okolicznościach faktycznych nie będzie go można kwalifikować jako czynności zmierzającej bezpośrednio do przerwania biegu zasiedzenia (postanowienie SN z dnia 21 lutego 2013 r., IV CSK 347/12).

Od właściciela gruntu zawiadywanego wymaga się tzw. akcji zaczepnej. Przerwa biegu zasiedzenia następuje, jeżeli czynność została dokonana przez właściciela rzeczy, nie zaś przez jakąkolwiek osobę zainteresowaną nieruchomością lub wywołaniem przerwy.

Według obecnego uregulowania zawartego w art. 123 Kodeksu cywilnego przerwę powoduje każda czynność przedsięwzięta „w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia”.

Właściciel gruntu sąsiedniego nie podjął żadnej czynności, zrobił to burmistrz w wyniku postępowania o podział. Nie było tu żadnych przejawów ustalania stanu własności pasa granicznego, a tylko jeżeli skutkiem wniosku o rozgraniczenie będzie ustalenie stanu własności terenu przygranicznego, to taki wniosek przerywa bieg zasiedzenia (postanowienie SN z dnia 31 stycznia 2013 r., II CSK 262/12).

W podanym przez Panią stanie faktycznym nie ma żadnej tzw. akcji zaczepnej ze strony właściciela gruntu sąsiedniego, która jest niezbędna do przerwania biegu terminu zasiedzenia, więc optowałabym za tym, że do przerwania biegu terminu nie doszło.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiedzenie działki po dziadkach przed upływem 30 lat?

Jest pewna działka po dziadkach mojego męża. Od kilku lat teściowie opłacają za nią podatek. Kiedy stwierdzili, że nie będą dalej płacić, to wszedł im...

 

Poszukiwanie spadkobierców uczestnika postępowania o zasiedzenie

Toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości przez moją nieżyjącą mamę. Sąd wezwał mnie do przedstawienia spadkobierców uczestnika postępowania,...

 

Uzupełnienie braków formalnych we wniosku o zasiedzenie nieruchomości

Złożyłem wniosek o zasiedzenie nieruchomości i otrzymałem z sądu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, tj. m.in. podanie danych...

 

Czy stracę swój grunt - sprawa o zasiedzenie

W 1996 r. kupiłam nieruchomość. Wcześniej, jak mnie poinformowano, doszło do zamiany miedzy sąsiadami 2 arów ziemi za drogę. Ja byłam 3 właścicielem...

 

Zamiana działek bez aktu notarialnego

W 1976 roku mój dziadek dokonał wymiany działek rolnych z sąsiadem. Geodeta wykonał więc odpowiednie mapy i opis. Po dziadku gospodarstwo przejął...

 

Zasiedzenie działek z pominięciem pozostałych spadkobierców

Babcia i moja mama, która niedawno zmarła, płaciły przez około 25 lat podatek gruntowy od niezabudowanych działek, które wcześniej należały do mojego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »