Czy decyzja administracyjna przerywa bieg zasiedzenia?

Składam wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia działki, będącej własnością gminy. 14 lat temu burmistrz wszczął postępowanie rozgraniczeniowe i decyzją administracyjną zatwierdził podział. Jako posiadacze braliśmy udział w tym postępowaniu. Właściciel nieruchomości nie podjął innych czynności prawnych w celu dochodzenia swojego roszczenia. Czy decyzja administracyjna przerywa bieg zasiedzenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy decyzja administracyjna przerywa bieg zasiedzenia?

Rozgraniczenie a przerwanie biegu zasiedzenia

Bazując na tych informacjach, które Pani podała, wyjaśniam, że postępowanie administracyjne rozgraniczeniowe może zarówno doprowadzić do przerwania biegu zasiedzenia, jak i tej przerwy nie spowodować. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, precyzyjnie tego, kto i po co to postępowanie inicjuje.

Zgodnie bowiem z art. 30 Prawa geodezyjnego i kartograficznego wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony.

Postępowanie i decyzja administracyjna

Z tego, co Pani napisała, postępowanie toczyło się z urzędu, a nie na wniosek właściciela, co jest informacją kluczową. Gdyby bowiem to Pani sąsiad inicjował postępowanie rozgraniczeniowe mogłoby dojść do przerwania biegu zasiedzenia. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem wniosek właściciela nieruchomości o rozgraniczenie przerywa bieg zasiedzenia, gdy wnioskodawca działa także w celu uzyskania niezakłóconego posiadania przygranicznego gruntu (postanowienie SN z dnia 24 października 2012 r., III CSK 310/11). Wniosek o rozgraniczenie nie przerywa biegu zasiedzenia, jeżeli w konkretnych okolicznościach faktycznych nie będzie go można kwalifikować jako czynności zmierzającej bezpośrednio do przerwania biegu zasiedzenia (postanowienie SN z dnia 21 lutego 2013 r., IV CSK 347/12).

„Od właściciela gruntu zawiadywanego wymaga się tzw. akcji zaczepnej. Przerwa biegu zasiedzenia następuje, jeżeli czynność została dokonana przez właściciela rzeczy, nie zaś przez jakąkolwiek osobę zainteresowaną nieruchomością lub wywołaniem przerwy.

Według obecnego uregulowania zawartego w art. 123 Kodeksu cywilnego przerwę powoduje każda czynność przedsięwzięta „w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia”.

Właściciel gruntu sąsiedniego nie podjął żadnej czynności, zrobił to burmistrz w wyniku postępowania o podział. Nie było tu żadnych przejawów ustalania stanu własności pasa granicznego, a tylko jeżeli skutkiem wniosku o rozgraniczenie będzie ustalenie stanu własności terenu przygranicznego, to taki wniosek przerywa bieg zasiedzenia (postanowienie SN z dnia 31 stycznia 2013 r., II CSK 262/12).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak przerwania biegu zasiedzenia

W podanym przez Panią stanie faktycznym nie ma żadnej tzw. akcji zaczepnej ze strony właściciela gruntu sąsiedniego, która jest niezbędna do przerwania biegu terminu zasiedzenia, więc optowałabym za tym, że do przerwania biegu terminu nie doszło.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Radca prawny Katarzyna Siwiec

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »