Sprostowanie aktu notarialnego

• Data: 2024-02-05 • Autor: Marcin Sądej

Artykuł ten koncentruje się na procesie sprostowania aktu notarialnego przez notariusza, zgodnie z ustawą o notariacie. Omówione zostają kwestie sprostowania błędów, takich jak pomyłki pisarskie czy rachunkowe, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków, gdy błąd dotyczy podania rachunku bankowego. Artykuł porusza także tematykę opłat związanych z sprostowaniem, podkreślając, że odpowiedzialność finansowa często spoczywa na osobie, która podała błędne dane, choć szczegóły te należy ustalić indywidualnie z notariuszem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprostowanie aktu notarialnego

Kupiłem mieszkanie. W akcje notarialnym podano numer konta sprzedającego, na który miałem zapłacić za mieszkanie. Dokonałem przelewu, ale okazało się, że pieniądze wróciły z powrotem na moje konto, bo numer konta został błędnie podany przez sprzedającego. Co teraz należy zrobić? Czy jest możliwe sprostowanie aktu notarialnego? Jeśli tak, to na czyj koszt?

Sprostowanie aktu notarialnego przez notariusza

Odpowiedzi na Pana pytanie należy szukać w ustawie o notariacie. Zgodnie z art. 80 § 4 ustawy o notariacie notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W mojej ocenie błędnie podany rachunek bankowy można uznać za omyłkę pisarską, która podlega sprostowaniu. Uznać należy, że zachodzą przesłanki dokonania sprostowania przedmiotowego aktu notarialnego, w związku z czym należałoby umówić się z notariuszem, który dany akt sporządził.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opłata za sprostowanie aktu

Kwestia opłat za sprostowanie aktu notarialnego w mojej ocenie powinna obciążać osobę, która podała błędne dane, jednak zagadnienie to nie jest w sposób szczegółowy regulowane przez przepisy.

Podsumowując, sprostowania dokonuje notariusz, który sporządził akt. Szczegółowe kwestie, w tym te dotyczące, kto ma ponosić koszt sprostowania, należy omówić z notariuszem.

Przykłady

Przypadek Pani Kowalskiej

Pani Kowalska sprzedawała mieszkanie i w akcie notarialnym podała błędny numer konta bankowego. Gdy zorientowała się w błędzie, skontaktowała się z notariuszem, który sporządził akt. Notariusz, po weryfikacji informacji, szybko dokonał sprostowania, co pozwoliło na prawidłowe przelanie środków od kupującego.

 

Sytuacja Pana Nowaka

W trakcie spisywania testamentu, Pan Nowak podał nieaktualne dane adresowe jednego ze spadkobierców. Błąd został zauważony dopiero po śmierci Pana Nowaka, co skomplikowało proces spadkowy. Rodzina zwróciła się do notariusza, który sporządził testament, i po przedstawieniu odpowiednich dowodów, notariusz dokonał niezbędnych sprostowań, umożliwiając prawidłowe przeprowadzenie procedury spadkowej.

 

Historia Firmy XYZ

Firma XYZ przy zakupie nieruchomości do swojej siedziby, przez pomyłkę, podała błędne dane dotyczące wielkości nabywanej działki. Błąd został zauważony podczas planowania budowy. Notariusz, który przygotowywał akt kupna, po sprawdzeniu dokumentacji geodezyjnej, dokonał sprostowania aktu, co pozwoliło firmie na kontynuowanie inwestycji zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym działki. 

Podsumowanie

Podsumowując, sprostowanie aktu notarialnego jest ważnym i stosunkowo prostym procesem, który pozwala na korygowanie błędów pisarskich, rachunkowych czy innych omyłek zawartych w dokumentach notarialnych. Kluczowe jest szybkie zidentyfikowanie i zgłoszenie błędu notariuszowi, który sporządził akt. Procedura ta, choć może wiązać się z dodatkowymi opłatami, jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowości i legalności dokumentów notarialnych, które mają kluczowe znaczenie w wielu aspektach życia prawnego i codziennego. 

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz porady prawnej online lub wsparcia w kwestiach notarialnych? Skorzystaj z naszej oferty - szybko, profesjonalnie i z indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Dz.U. 1991 nr 22 poz. 91

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Marcin Sądej

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »