Czy umowę najmu okazjonalnego można przedłużyć aneksem?

Jestem właścicielką mieszkania, które wynajmuję. W przyszłym miesiącu kończy się umowa, jest to najem okazjonalny. Moje pytanie dotyczy jej przedłużenia. Osoba, z którą podpisałam umowę, wyraża chęć jej przedłużenia. Mieszka ona z jeszcze jedną osobą (dane tejże były również uwzględnione w umowie), jednak ona zamierza się wyprowadzić, a wprowadza się inna. Chciałabym wiedzieć, czy potrzebna będzie kolejna wizyta u notariusza, czyli nowa umowa, czy można zrobić aneks do istniejącej umowy i zgłosić go do US? Jak rozwiązać ten temat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy umowę najmu okazjonalnego można przedłużyć aneksem?

Umowa najmu okazjonalnego

Kwestie dotyczące umowy najmu okazjonalnego uregulowane zostały w ustawie o ochronie praw lokatorów. Ustawa ta w artykule 19a ust. 6 stanowi umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oznacza to, iż do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu wystarczy zachowanie formy pisemnej, natomiast oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji musi być złożone w akcie notarialnym. Wynika to bowiem z zapisu art. 19a ust. 2: „do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,;

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym”.

Znaczenie czasownika „załączać”, w jakim występuje on w języku ogólnym, oznacza, że oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji powinno stanowić swego rodzaju załącznik do umowy najmu okazjonalnego lokalu. I jedynie w stosunku do niego ustawodawca wprowadził obowiązek zachowania formy aktu notarialnego.

Zobacz też: Aneks do umowy darowizny

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zmiany w umowie – aneks

W związku z tym każda zmiana samej umowy może być również sporządzona w zwykłej formie pisemnej. Wyjątkowo aneks w formie aktu notarialnego jest obowiązkowy dla ważności umowy w sytuacji, gdy podpisując „pierwotną umowę”, zawarli w niej Państwo zapis, iż wszelkie zmiany umowy lub jej aneksy musza być zawieranie w formie aktu notarialnego. Jeżeli takiego zapisu Państwo nie wprowadzili, to oczywiście zarówno przedłużenie umowy z obecnym najemcą, jak i podpisanie umowy z nowym najemcą mogą być zawarte w zwykłej formie pisemnej. Jedynie oświadczenie o poddaniu się egzekucji od nowego najemcy będzie Pani musiała ponownie przyjąć notarialnie.

Oczywiście zawarcie kolejnej umowy, nawet poprzez aneksowanie jej polegające na ustaleniu nowego okresu najmu, jak i podstawienie nowego najemcy, musi Pani zgłosić w US.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Małgorzata Rybarczyk

O autorze: Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »