Kategoria: Ochrona konsumenta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja prac budowlanych

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-07-20

Sprzedałam ponad rok temu dom. Teraz nowy właściciel (w trakcie robót remontowych) zobaczył brak wieńca górnego i składa do mnie reklamację prac budowlanych. W projekcie tego wieńca nie ma. Czy kupujący ma zasadne roszczenie? Jak wygląda moja sytuacja z prawnego punktu widzenia?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Z serwisem wspolpracowalem juz kilka razy. Tym razem mialem przyjemnosc pracowac z Panem Michalem ktory pomogl mi odrzucic przedawniony dlug. Skontaktowala sie ze mna jedna z firm windykacyjnych ktora chciala wyegzekwowac dlug z 1999 r. Pan Michal nie tylko doradzil mi w jaki sposob mam z nimi rozmawiac ale przygotowal takze pismo ktore poskutkowalo zaniechaniem przez ta firme wszystkich dzialan windykacyjnych. Cala usluga byla kompleksowa, szybka i profesjonalna. Do tego przystepna cenowo.
Paweł, 42 lata
Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy

Z Pani opisu sytuacji wnioskuję, że kupujący powołał się na przepisy dotyczące rękojmi opisane w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

W tym przypadku kupujący powołuje się na wadę fizyczną rzeczy opisaną w art. 5561 Kodeksu cywilnego:

„Art. 5561. § 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.”

Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka (czyli niezależnie od tego, czy wiedział o wadzie), jeżeli rzecz sprzedana posiada wadę.

O wadzie natomiast możemy mówić wtedy, jeśli dochodzi do niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

– zgodnie z § 1 pkt 1) cytowanego przepisu, jeśli rzecz nie ma właściwości, które powinna mieć. Co oznacza, że kupujący może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, jeśli brak wieńca górnego stanowi wadę konstrukcyjną budynku samą w sobie i co do zasady nie jest dopuszczalne rozwiązanie budowlane bez zastosowania wieńca górnego;

– zgodnie z § 1 pkt 2) cytowanego przepisu, jeśli zapewniła Pani kupującego, że nieruchomość posiada wieniec górny;

– zgodnie z § 1 pkt 3) cytowanego przepisu, jeśli nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy (co raczej nie ma w tym przypadku zastosowania, chyba że na skutek braku wieńca górnego budynek nie nadaje się do zamieszkania);

– oraz zgodnie z § 1 pkt 4) cytowanego przepisu, jeśli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym, czyli podobnie, jak w pkt 1), jeśli wieniec górny powinien być częścią prawidłowo wybudowanego budynku, a nie jest.

W orzeczeniu z 26 kwietnia 2013 r. (I C 76/13) Sąd Okręgowy we Wrocławiu napisał: „Cytowany przepis w pierwszej kolejności wymienia wadę fizyczną sprzedanej rzeczy zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy. Zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy zachodzi zatem w każdym przypadku, gdy rzecz nie odpowiada celowi wyraźnie w umowie wskazanemu, a gdy takiej umowy nie było, jeżeli nie odpowiada celowi wynikającemu z okoliczności bądź też ze zwyczajnego przeznaczenia rzeczy.”

Jednakże zgodnie z art. 557 § 1 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, iż nawet jeśli brak wieńca górnego uznany zostanie za wadę w rozumieniu art. 5561 Kodeksu cywilnego, to w sytuacji, jeżeli kupujący zapoznał się z projektem budowlanym budynku, bądź też projekt ten stanowił załącznik do umowy sprzedaży, powołać się będzie mogła Pani na fakt, iż wiedział on o braku wieńca górnego w momencie sprzedaży nieruchomości, przez co nie może rościć od Pani odpowiedzialności z tego tytułu.

Należy mieć również na uwadze, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi może być wyłączona także w postaci zapisu umownego. Oznacza to, że jeśli w umowie znalazł się zapis, że kupujący nie może zgłaszać roszczeń z tytułu rękojmi co do sprzedanej rzeczy lub inny podobny zapis, wówczas kupujący nie będzie mógł skutecznie powołać się na rękojmię.

Uprawnienie do wyłączenia rękojmi jest dość często stosowane w przypadku sprzedaży nieruchomości i wynika z art. 558 Kodeksu cywilnego:

„Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym.”

Należy zatem dokładnie zbadać umowę, czy przypadkiem takie wyłączenie nie znajduje się w jej treści. Zastosowanie tego przepisu byłoby bowiem najwygodniejsze z Pani punktu widzenia i nie wymagało udowadniania żadnych okoliczności faktycznych, poza powołaniem się na konkretny punkt umowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ochroną konsumenta?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »