Kategoria: Dobra osobiste

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nagranie nauczyciela podczas lekcji

Michał Kowalski • Opublikowane: 2017-04-06

Uczniowie byli poniżani przez nauczyciela w szkole. Poprosiłam w końcu córkę, by nagrała nauczyciela podczas lekcji. Obecnie jestem napastowana przez szkołę z poleceniem dostarczenia nagrania. Ma być też założona sprawa w sądzie. Czy postępowanie szkoły jest właściwe?

Michał Kowalski

»Wybrane opinie klientów

Otrzymałam odpowiedź satysfakcjonującą, niestety, urząd, w którym toczy się sprawa, ma swoją własną interpretację na każdy dowód składany przez właścicieli przeciwko lokatorom. Generalnie wszyscy już wiemy z toku naszej sprawy, że prawo polskie broni niechcianych lokatorów, a utrudnia życie właścicielom. Prawo powinno być po stronie właściciela, jak w wielu krajach europejskich, gdzie ceni się własność prywatną.
Maria
Jestem bardzo zadowolona z usług bardzo szybka odpowiedź i nie drogi w porównaniu z innymi radcami
Teresa, 54 lata
Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof

W pierwszej kolejności pragnę wyjaśnić, że istnieje możliwość podjęcia odpowiednich działań w stosunku do nauczyciela, który dopuszcza się poniżania uczniów.

Nauczyciel podlega bowiem odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybianie godności zawodu, i może w związku z tym otrzymać karę nagany z ostrzeżeniem, zwolnienia z pracy, zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania w zawodzie nauczycielskim na okres do 3 lat bądź wydalenia z pracy. Kary wymierza komisja dyscyplinarna nauczycieli przy właściwym wojewodzie. Komisja jest niezawisła i niezależna od dyrektora szkoły, w której pracuje obwiniony nauczyciel (art. 76, art. 78 Karty Nauczyciela).

Rodzic może zawiadomić o takich przypadkach rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli, mieszczącego się przy właściwym wojewodzie. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające, w oparciu o które może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną (art. 80 § 1 Karty Nauczyciela).

Odnosząc się zaś do kwestii legalności nagrania lekcji wykonanego przez Pani córkę, należy podkreślić, że samo nagranie lekcji nie jest uznawane za czyn zabroniony. Nie narusza też prawa do wizerunku ani innych dóbr osobistych nauczyciela.

Wprawdzie dobra osobiste nauczyciela są chronione przez prawo, niemniej jednak ochrona dotyczy jedynie działań bezprawnych (art. 23–24 Kodeksu cywilnego). Zaś żaden przepis obowiązującego prawa nie zakazuje rejestrowania lekcji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niedopuszczalne jest natomiast rozpowszechnianie tak zdobytego nagrania. Rejestracja dźwięku zawiera bowiem wizerunek nauczyciela i z tego względu jej rozpowszechnianie wymaga zezwolenia tego nauczyciela (art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Przez rozpowszechnianie wizerunku należy rozumieć taką sytuację, w której stworzona zostaje możliwość zapoznania się z wizerunkiem bliżej nieokreślonemu, niezamkniętemu kręgowi osób, np. w wyniku udostępnienia nagrania w internecie. Rozpowszechniania wizerunku nie należy jednak utożsamiać z samym nagraniem, które jest dopuszczalne.

Aby zapobiec dalszym naciskom ze strony szkoły, proponuję, aby skierowała Pani pismo do dyrektora. W piśmie należy wskazać, że uważa Pani sprawę za zakończoną i żąda zaprzestania dalszego nękania korespondencją w tej sprawie. Przede wszystkim powinna Pani kategorycznie zaznaczyć, że ani Pani, ani córka nie jesteście w posiadaniu nagrania, gdyż zostało ono skasowane w szkole. Nadto proszę również zaznaczyć, że rejestrowanie przebiegu lekcji nie narusza praw nauczyciela ani tym bardziej nie stanowi czynu zabronionego, jaki usiłuje się Pani przypisać. W związku z tym proszę zaznaczyć, że nieuzasadnione grożenie wszczęciem postępowania karnego stanowi groźbę bezprawną, która jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 191 § Kodeksu karnego).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »