Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?

Marek Gola • Opublikowane: 2020-02-24

Sprawa dotyczy odzyskania pieniędzy pożyczonych znajomemu. Otóż, pożyczyłem znajomemu 1000 zł. Pożyczka wykonana przelewem. Posiadam korespondencję SMS z prośbą o pożyczkę i informacją o tym, że zostanie oddana. Pożyczka została udzielona 1,5 miesiąca temu z uzgodnieniem oddania po 5 dniach. Pomimo wielokrotnych ponagleń z mojej strony i odpowiedzi, że już jutro, po wypłacie itp. – pieniędzy nie odzyskałem. Dowiedziałem się też, że nie jestem jedyną osobą od której pożyczył pieniądze. Co mogę zrobić i jak odzyskać pożyczone pieniądze, tak aby wygrać sprawę przed sądem i wpisać osobę do KRD?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Jak odzyskać pieniądze pożyczone znajomemu?

Umowa pożyczki i jej forma

Istotne znaczenie z punktu widzenia Pana interesu ma przepis art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego i następne, zgodnie z którym przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Z powyższego wynika, że niezachowanie formy dokumentowej nie powoduje nieważności umowy. Niezachowanie formy ma swoje konsekwencje w zakresie dowodowym, albowiem powoduje, że w takiej sytuacji dowód ze świadków, przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki jest dopuszczalny tylko gdy strona przeciwna zgodzi się na taki dowód.

Dowody na zawarcie pożyczki - jeżeli brak umowy pisemnej

Z treści Pana pytania wynika, iż pożyczka została udzielona bez zachowania formy pisemnej. Niezachowanie formy pisemnej umowy pożyczki utrudnia dochodzenie roszczeń, jednak nie czyni tego niemożliwym. Niezwykle istotną kwestię odgrywają przy tego tupu sprawach osobowe źródła dowodowe, tj. świadkowie, a także wszelki dowodu potwierdzające pożyczkę, takie jak np. przelew bankowy, potwierdzenie wręczenia środków pieniężnych itp.

Dotychczasowe stanowisko sądów, jak pokazuje moja kilkuletnie praktyka, w tego rodzaju sprawach jest bardzo liberalne, albowiem dopuszcza ze względu na ważne okoliczności przeprowadzenie dowodów nie tyko z przesłuchania stron, ale także dowód z przesłuchania świadków, a nawet dokumentów, nie zważając przy tym czy druga strona wyraża na takie czynności zgodę czy też nie. Muszą jednak w ocenie sądu zaistnieć ważne okoliczności, które będą takie czynności uzasadniały. Dokumentem o którym mowa w art. 720 Kodeksu cywilnego, jest właśnie potwierdzenie przelewu bankowego, z którego wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że pożyczka została udzielona. Inaczej wygląda kwestia wykazania, że pieniądze miały być zwrócone po 5 dniach. O ile bowiem na tę okoliczność nie będzie miał Pan dowodów, sąd może naliczać odsetki od dnia wniesienia powództwa.

Wniesienie do sądu pozwu o zapłatę

Wnosząc do sądu pozew o zapłatę, skieruje Pan roszczenie wobec pożyczkobiorcy. Pozew winien wskazywać wszystkie okoliczności faktyczne sprawy towarzyszące zawarciu umowy, z powołaniem się na dowody np. ze świadków. Potwierdzeniem zawarcia umowy pożyczki jest uznanie roszczenia przez pożyczkobiorcę. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż potwierdzenie udzielenia pożyczki może nastąpić w dowolnej formie., tj. w takcie rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej, wiadomości na portalu społecznościowym. W Pana przypadku uznanie roszczenia nastąpiło wielokrotnie w formie SMS-a lub e-maila.

Opłata sądowa od pozwu wynosi 5% wartość dochodzonej kwoty. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania pożyczkobiorcy.

Wobec formy i dochodzonej kwoty można skierować sprawę do rozpoznania w trybie uproszczonym co powoduje, że opłata wynosi 30 zł, a pozew musi być złożony na formularzu – [P]. Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, względnie wyroku pozwoli Pani wpisać osobę do KRD.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Reklamacja usługi wykonania pokrycia dachu

Reklamacja usługi wykonania pokrycia dachu

Mamy problem z wykonawcą dachu – przecieka. Jako firma zleciliśmy wykonanie pokrycia dachu firmie usługowej – mamy umowę. Po wykonaniu...

Niewykonanie umowy wzajemnej - brak kontaktu z firmą i zwrotu pieniędzy

Niewykonanie umowy wzajemnej - brak kontaktu z firmą i zwrotu pieniędzy

Wysłałam 3 miesiące wydawnictwu pieniądze za wydanie bajki wraz z materiałami i ilustracjami. Termin wykonania minął w czerwcu, a firma...

Odstąpienie od umowy kupna samochodu na fakturę VAT

Odstąpienie od umowy kupna samochodu na fakturę VAT

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność związaną ze sprzedażą samochodów używanych. W zeszłym miesiącu sprzedaliśmy samochód...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »