Ubliżanie w prywatnej wiadomości - co grozi?

• Data: 2024-05-22 • Autor: Eliza Rumowska

Ostatnio w mocnych wulgarnych słowach kazałem się odczepić byłemu chłopakowi mojej obecnej dziewczyny, ubliżając mu w prywatnej wiadomości na pewnym portalu. Teraz chce mnie on pozwać za to do sądu. Tego samego dnia ktoś zupełnie inny rzekomo wysłał temu samemu chłopakowi ponad 300 SMS-ów podobnych w stylu wypowiedzi do mojej wiadomości. Wcześniej ten chłopak ubliżał mojej dziewczynie. Czy coś mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubliżanie w prywatnej wiadomości - co grozi?

Znieważenie, ubliżanie i konsekwencje dla sprawcy

Z opisu sytuacji wynika, że wskazany przez Pana człowiek mógł poczuć się urażony. W takiej sytuacji może on działać dwutorowo:

  1. Na drodze karnej zgłosić przestępstwo znieważenia.
  2. Na drodze cywilnej dochodzić satysfakcji z tytułu naruszonych dóbr osobistych.

Kodeks karny to przestępstwo definiuje następująco:

Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego”.

Zobacz też: Tajemnica korespondencji Messenger

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie dóbr osobistych

Co do naruszenia dóbr osobistych – może on realizować równolegle do sprawy karnej i niezależnie od niej – swoje roszczenia na drodze cywilnoprawnej. Tu podstawa prawną będą następujące przepisy Kodeksu cywilnego:

Art.24 § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Dowody na ubliżanie

Tak więc sytuacja nie jest aż tak błaha, jak mogłoby się wydawać. Wszystko zależy, jak i na ile podmiot żądający wszczęcia każdego z powyższych postępowań udowodni swoje racje i poprze je materiałem dowodowym. Jednak przy wszystkiego rodzaju forach, portalach itp. – to najmniejszy problem – wystarczą zachowane screeny, kilku świadków, którzy to czytali. Dlatego, aby uniknąć problemów, lepiej jest taką osobę przeprosić i nie doprowadzać do spraw sądowych, załatwiając to polubownie. Rozumiem Pana odczucia i intencje, ale, jak widać, przepisy są po stronie tego człowieka.

Przykłady

 
Kłótnia na portalu społecznościowym

Janek był bardzo zirytowany, kiedy dowiedział się, że były chłopak jego dziewczyny, Krzysiek, nadal stara się z nią kontaktować. W gniewie napisał mu prywatną wiadomość na portalu społecznościowym, w której użył bardzo obraźliwego języka, żądając, aby Krzysiek zostawił jego dziewczynę w spokoju. Krzysiek, czując się znieważony, postanowił zgłosić sprawę na policję, podnosząc zarzut znieważenia. Janek nie zdawał sobie sprawy, że jego wiadomość może zostać użyta jako dowód w sądzie i że grozi mu kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności zgodnie z art. 216 Kodeksu karnego.

 
Groźby w SMS-ach

Marta przez kilka tygodni była nękana przez swojego byłego partnera, Adama, który wysyłał jej obraźliwe SMS-y. W końcu postanowiła zgłosić sprawę na policję. Adam został wezwany na przesłuchanie, a Marta dostarczyła jako dowody wszystkie otrzymane wiadomości. Adam próbował tłumaczyć swoje zachowanie emocjami, ale przepisy prawa były jednoznaczne. Za ubliżanie za pomocą środków masowego komunikowania Adam mógł zostać ukarany grzywną, ograniczeniem wolności lub nawet pozbawieniem wolności do roku.

 
Kłótnia e-mailowa w pracy

Anna pracowała w firmie marketingowej i miała trudne relacje z jednym ze swoich kolegów, Piotrem. Po jednej z bardziej burzliwych dyskusji na temat projektu, Anna wysłała Piotrowi prywatnego e-maila, w którym w ostrych słowach wyraziła swoje niezadowolenie z jego pracy. Piotr, czując się znieważony, zgłosił sprawę do działu HR, a także rozważał podjęcie kroków prawnych. Anna mogła zostać oskarżona o naruszenie dóbr osobistych Piotra i musiała liczyć się z możliwością zadośćuczynienia pieniężnego oraz oficjalnych przeprosin, zgodnie z art. 24 Kodeksu cywilnego.

 

Podsumowanie

 

Ubliżanie w prywatnych wiadomościach może mieć poważne konsekwencje prawne zarówno na drodze karnej, jak i cywilnej. Znieważenie i naruszenie dóbr osobistych są ścigane z oskarżenia prywatnego i mogą skutkować grzywną, ograniczeniem wolności, a nawet pozbawieniem wolności. Warto unikać obraźliwych komentarzy i dążyć do polubownego rozwiązania konfliktów, aby uniknąć problemów prawnych.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych, aby skutecznie bronić swoich praw i interesów w sytuacjach związanych z znieważeniem i naruszeniem dóbr osobistych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybkie i kompetentne wsparcie prawne.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »