Ubliżanie w prywatnej wiadomości - co grozi?

• Autor: Eliza Rumowska

Ostatnio w mocnych wulgarnych słowach kazałem się odczepić byłemu chłopakowi mojej obecnej dziewczyny, ubliżając mu w prywatnej wiadomości na pewnym portalu. Teraz chce mnie on pozwać za to do sądu. Tego samego dnia ktoś zupełnie inny rzekomo wysłał temu samemu chłopakowi ponad 300 SMS-ów podobnych w stylu wypowiedzi do mojej wiadomości. Wcześniej ten chłopak ubliżał mojej dziewczynie. Czy coś mi grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ubliżanie w prywatnej wiadomości - co grozi?

Znieważenie, ubliżanie i konsekwencje dla sprawcy

Z opisu sytuacji wynika, że wskazany przez Pana człowiek mógł poczuć się urażony. W takiej sytuacji może on działać dwutorowo:

  1. Na drodze karnej zgłosić przestępstwo znieważenia.
  2. Na drodze cywilnej dochodzić satysfakcji z tytułu naruszonych dóbr osobistych.

Kodeks karny to przestępstwo definiuje następująco:

„Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego”.

Zobacz też: Tajemnica korespondencji Messenger

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Naruszenie dóbr osobistych

Co do naruszenia dóbr osobistych – może on realizować równolegle do sprawy karnej i niezależnie od niej – swoje roszczenia na drodze cywilnoprawnej. Tu podstawa prawną będą następujące przepisy Kodeksu cywilnego:

„Art.24 § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

Dowody na ubliżanie

Tak więc sytuacja nie jest aż tak błaha, jak mogłoby się wydawać. Wszystko zależy, jak i na ile podmiot żądający wszczęcia każdego z powyższych postępowań udowodni swoje racje i poprze je materiałem dowodowym. Jednak przy wszystkiego rodzaju forach, portalach itp. – to najmniejszy problem – wystarczą zachowane screeny, kilku świadków, którzy to czytali. Dlatego, aby uniknąć problemów, lepiej jest taką osobę przeprosić i nie doprowadzać do spraw sądowych, załatwiając to polubownie. Rozumiem Pana odczucia i intencje, ale, jak widać, przepisy są po stronie tego człowieka.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Eliza Rumowska

O autorze: Eliza Rumowska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prawniczka. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie konsumenckim (reklamacje, gwarancje itp.). Z serwisem ePorady24 związana od początku jego istnienia, udzielała porad w najbardziej złożonych sprawach. W swej wieloletniej karierze pracowała jako powiatowy rzecznik konsumentów, sekretarz gminy, inspektor ds. kredytów oraz radca w TP SA. Od 2008 r. prowadzi własne biuro prawne, jako prokurent obsługuje trzy spółki prawa handlowego, współpracuje z samorządem terytorialnym przy realizacji programów dotowanych z UE.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »