Kategoria: Dobra osobiste

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umieszczenie danych osobowych bez zgody na stronie internetowej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-03-10

Jakie kroki prawne może podjąć osoba, której dane osobowe bez jej zgody zostały opublikowane na stronie internetowej (art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych)? Czy w przypadku, gdy udostępnienie danych osobowych było nieumyślne i miało miejsce w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, pracownikowi faktycznie grozić może grzywna bądź pozbawienie wolności?

»Wybrane opinie klientów

Skorzystałam z Państwa opinii, gdyż znajdowałam różne komentarze i zdania prawników na temat przeze mnie poruszany. Uzyskana od Państwa opinia pokrywała się ze zdaniem jaki miałam nt temat. Dziękuję zatem za szybką reakcję a tym samym nadspodziewanie szybką odpowiedź.
Barbara, ekonomista
Merytoryczne szybkie porady bez wychodzenia z domu, akceptowalna cena.
Andrzej, 68 lat, technik lotniczy
Ten serwis to dogodna alternatywa dla wizyty w kancelarii prawnej. Dziękuję za pomoc.
Krzysztof
Otrzymałam bardzo dużo informacji, zwłaszcza na pytania dodatkowe wykraczające główny temat.
Elżbieta, 60 lat, anglistka
1000-kroc usatysfakcjonowania z odpowiedzi p mecenasa
Jadwiga

Wskazany przez Panią przepis ma aktualnie brzmienie:

„Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

Z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych wynika, że bezprawne przetwarzanie danych osobowych jest przestępstwem karnym, za które grozi wskazana w tym przepisie odpowiedzialność. Przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego.

Informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej zawsze będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Osoba, której danej zostały ujawnione na stronie internetowej może:

 • zażądać informacji, czy jej dane są w jakimś zbiorze, kto jest jego administratorem;
 • zażądać informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • zażądać informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • zażądać informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub możliwości jego popełnienia

W przypadku postępowania karnego jego efektem końcowym może być akt oskarżenia dla określonej osoby ujawniającej dane osobowe niezgodnie z prawem. Dopiero wtedy można mówić o zagrożeniu karą.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W postępowaniu sądowym dojdzie do oceny, czy:

 • doszło do przetwarzania danych wbrew przepisom,
 • udostępnienie danych osobowych było umyślne lub nieumyślne( forma winy nieumyślonej),
 • o ile miało to miejsce w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych – czy jest to okoliczność obciążająca, czy łagodząca.

Karami możliwymi do wymierzenia są:

 • grzywna,
 • ograniczenie wolności lub
 • pozbawienie wolności do lat 2.

Gdy sąd uzna, że doszło do przestępstwa – wtedy danej osobie oskarżonej faktycznie grozić może grzywna bądź inna kara. Nie sądzę, by była to kara pozbawienia wolności lub kara ograniczenia wolności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »