Umieszczenie danych osobowych bez zgody na stronie internetowej

Jakie kroki prawne może podjąć osoba, której dane osobowe bez jej zgody zostały opublikowane na stronie internetowej (art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych)? Czy w przypadku, gdy udostępnienie danych osobowych było nieumyślne i miało miejsce w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, pracownikowi faktycznie grozić może grzywna bądź pozbawienie wolności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umieszczenie danych osobowych bez zgody na stronie internetowej

Bezprawne przetwarzanie danych osobowych

Wskazany przez Panią przepis ma aktualnie brzmienie:

„Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

Z art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych wynika, że bezprawne przetwarzanie danych osobowych jest przestępstwem karnym, za które grozi wskazana w tym przepisie odpowiedzialność. Przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego.

Informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej zawsze będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Zobacz też: Upublicznianie prywatnych wiadomości

Co może osoba której dane zostały bezprawnie ujawnione na stronie internetowej?

Osoba, której danej zostały ujawnione na stronie internetowej może:

 • zażądać informacji, czy jej dane są w jakimś zbiorze, kto jest jego administratorem;
 • zażądać informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • zażądać informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • zażądać informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
 • złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub możliwości jego popełnienia
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Postępowanie karne przeciwko osobie ujawniającej dane osobowe niezgodnie z prawem

W przypadku postępowania karnego jego efektem końcowym może być akt oskarżenia dla określonej osoby ujawniającej dane osobowe niezgodnie z prawem. Dopiero wtedy można mówić o zagrożeniu karą.

W postępowaniu sądowym dojdzie do oceny, czy:

 • doszło do przetwarzania danych wbrew przepisom,
 • udostępnienie danych osobowych było umyślne lub nieumyślne( forma winy nieumyślonej),
 • o ile miało to miejsce w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych – czy jest to okoliczność obciążająca, czy łagodząca.

Kary za bezprawne przetwarzanie danych osobowych

Karami możliwymi do wymierzenia są:

 • grzywna,
 • ograniczenie wolności lub
 • pozbawienie wolności do lat 2.

Gdy sąd uzna, że doszło do przestępstwa – wtedy danej osobie oskarżonej faktycznie grozić może grzywna bądź inna kara. Nie sądzę, by była to kara pozbawienia wolności lub kara ograniczenia wolności.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »