Ujawnienie treści smsów a naruszenie tajemnicy korespondencji

• Data: 2024-05-22 • Autor: Mateusz Rzeszowski

Mam pytanie dotyczące konsekwencji naruszenia tajemnicy korespondencji. Czy jeśli kochanka ujawni zdradzanej żonie treści SMS-ów, które dostawała od jej męża, to czy narusza tajemnicę korespondencji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ujawnienie treści smsów a naruszenie tajemnicy korespondencji

Tajemnica korespondencji

Tajemnica korespondencji jest jednym z podstawowych dóbr osobistych wymienionych przykładowo w art. 23 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem:

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

Szczególna ochrona korespondencji wynika także bezpośrednio z art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polski:

Art. 49. Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”.

Zobacz też: Czy ubliżanie komuś jest karalne

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Korespondencja prywatna

Pewne wątpliwości budzi zakres ochrony korespondencji, dotyczący możliwości jej ujawniania przez adresata takiej korespondencji. Istnieją jednak wyroki, zgodnie z którymi, w przypadku korespondencji prywatnej (a za taką można bezsprzecznie uznać korespondencję o jakiej mowa w pytaniu) jej ujawnienie prowadzi do naruszenia dóbr osobistych nadawcy, w postaci tajemnicy korespondencji. W takim stanie faktycznym wypowiedział się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt VI ACa 1875/15):

„Zarówno nadawca, jak i adresat korespondencji mogą nie wyrazić zgody na jej rozpowszechnianie, powołując się na ochronę swoich dóbr osobistych, a zwłaszcza tajemnicę korespondencji, ochronę prywatności, ochronę czci”.

Przeczytaj też: Upublicznianie danych osobowych bez zgody paragraf

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ujawnienie treści SMS-ów

Biorąc pod uwagę powyższe, należy przyjąć, iż w przypadku ujawnienia prywatnej korespondencji osobom trzecim, niezależnie od sposobu takiego ujawnienia, może dojść do naruszenia dóbr osobistych nadawcy i będzie on uprawniony do skorzystania z form ochrony, określonych w art. 24 Kodeksu cywilnego, a mianowicie:

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

Zobacz również: Upublicznianie zdjęć w internecie

Przykłady

 

Kochanka ujawnia SMS-y zdradzanej żonie

Anna była w długotrwałym związku z Markiem, który okazał się być żonaty. Kiedy dowiedziała się o tym, postanowiła ujawnić jego zdradzanej żonie treść wiadomości, które od niego otrzymywała. Anna przesłała jej zrzuty ekranu z SMS-ami, które wymieniała z Markiem. W wyniku tego działania, Marek oskarżył Annę o naruszenie tajemnicy korespondencji, argumentując, że prywatne wiadomości, które zostały upublicznione, były jego własnością i bez jego zgody nie mogły zostać ujawnione.

 

Pracownik ujawnia korespondencję firmową

Jan pracował w firmie X, gdzie wymieniał prywatne wiadomości SMS z kolegą z pracy na temat planowanej restrukturyzacji. Gdy dowiedział się, że jego korespondencja została przekazana kierownictwu przez tego kolegę, Jan poczuł się zdradzony. Uważał, że ujawnienie prywatnych rozmów bez jego zgody naruszyło jego dobra osobiste, w tym tajemnicę korespondencji. Skierował sprawę do sądu, domagając się zadośćuczynienia za naruszenie jego prywatności.

 

Rodzice ujawniają SMS-y dziecka

Rodzice 16-letniego Tomka znaleźli w jego telefonie SMS-y, które ich zdaniem świadczyły o jego nieodpowiedzialnym zachowaniu. Zaniepokojeni, postanowili przekazać te wiadomości wychowawcy w szkole. Kiedy Tomek dowiedział się o tym, był wściekły, twierdząc, że jego rodzice naruszyli jego tajemnicę korespondencji. Rozpoczęła się dyskusja, czy w przypadku niepełnoletnich dzieci, rodzice mają prawo do ujawniania ich prywatnych wiadomości bez ich zgody. Sprawa ta zainspirowała szerszą debatę na temat granic ochrony prywatności niepełnoletnich.

Podsumowanie

 

Ujawnienie treści prywatnych SMS-ów bez zgody nadawcy stanowi naruszenie tajemnicy korespondencji, co jest chronione przez prawo cywilne i konstytucję. W przypadku ujawnienia prywatnej korespondencji, nadawca ma prawo do ochrony swoich dóbr osobistych oraz żądania zadośćuczynienia za naruszenie prywatności. W praktyce, takie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i osobistych dla osoby, która dopuściła się naruszenia.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz sporządzanie pism dotyczących naruszenia tajemnicy korespondencji, pomagając w ochronie Twoich praw i dóbr osobistych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szybkie i fachowe wsparcie prawne. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2017 r. (sygn. akt VI ACa 1875/15

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Mateusz Rzeszowski

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.Komentarze (1):


Sisi

Czy jeśli obrażałam kogoś przez SMS chodzi mi głównie o partnerkę niedoszłego szefa gdzie później ona wysłała moje wiadomości do serdecznego swojego kolegi,gdzie ten kolega później do mojej mamy partnera, byly tam również tresci z podtekstem erotycznym to czy miała prawo to zrobic ?Bo jednak chciała mnie ośmieszyć ale jak ona twierdzi chciała pokazać dowody co ja wypisuje …Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »